Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí

 • Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn 
 • Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý 
 • Loại trừ quảng cáo khỏi vị trí địa lý đã chọn 
 • Cách quảng cáo được đối sánh với vị trí địa lý 
 • Hiểu phạm vi tiếp cận 
 • Tinh chỉnh nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn 
 • Các loại mục tiêu vị trí theo quốc gia 
 • Tùy chọn vị trí nâng cao 
 • Thiết lập ngôn ngữ mục tiêu của quảng cáo

1. Chọn cài đặt vị trí và ngôn ngữ của bạn

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tiếp cận khách hàng bạn muốn. Sử dụng cài đặt vị trí và ngôn ngữđể quảng cáo xuất hiện cho khách hàng ở các vị trí địa lý được nhắm mục tiêu của bạn hoặc cho khách hàng đã chọn ngôn ngữ được nhắm mục tiêu của bạn làm ngôn ngữ giao diện của họ. Với cài đặt vị trí, bạn có thể nhắm mục tiêu khu vực địa lý nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.[newsblock]

Ví dụ: nếu bạn sở hữu cửa hàng thương mại điện tử tại Hoa Kỳ và bạn muốn nhắm mục tiêu đến tiểu bang California, bạn có thể sử dụng cài đặt vị trí của mình để làm điều đó. Cài đặt ngôn ngữ cho phép bạn đặt quảng cáo của mình trên các sản phẩm của Google và các trang web của bên thứ ba bằng ngôn ngữ mà khách hàng của bạn nói.
Ví dụ: Giả sử bạn sở hữu một doanh nghiệp ở Na Uy và bạn đã nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến quốc gia Na Uy, đồng thời đặt ngôn ngữ đích thành tiếng Na Uy. iều này có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên Google cho khách hàng ở Na Uy đã đặt tiếng Na Uy làm ngôn ngữ giao diện của họ.

2. Nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý

 • Nhắm mục tiêu theo vị trí của AdWords cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí địa lý mà bạn chọn: quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, bán kính xung quanh vị trí hoặc các nhóm vị trí. 
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí giúp bạn tập trung quảng cáo vào các khu vực nơi bạn sẽ tìm thấy đúng khách hàng và hạn chế quảng cáo ở các khu vực nơi bạn không tìm thấy đúng khách hàng — điều này có thể giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. 

Khi nói đến quảng cáo trên AdWords, hãy xem xét câu châm ngôn về bất động sản: “Vị trí, vị trí, vị trí!” Bất kể quảng cáo của bạn tuyệt vời như thế nào, có thể quảng cáo sẽ không hoạt động tốt nếu quảng cáo không xuất hiện ở đúng vị trí. Tiếp cận khách hàng của bạn theo nơi họ sống và nơi doanh nghiệp của bạn có thể phục vụ họ bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí của AdWords. Bạn có thể đặt và sau đó điều chỉnh cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của mình
bất kỳ lúc nào.

Nhắm mục tiêu đúng vị trí cho doanh nghiệp của bạn
Nhận hướng dẫn về cách chọn các mục tiêu vị trí thích hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

So sánh các loại mục tiêu vị trí: quốc gia, các khu vực trong một quốc gia hoặc bán kính 

Mục tiêu vị trí

Mô tả

Các loại doanh nghiệp có thể được hưởng lợi

Các loại doanh nghiệp có thể không được hưởng lợi

Quốc gia

Việc nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến một hoặc nhiều quốc gia có thể là ý tưởng hay nếu bạn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho những khu vực rộng lớn đó. Nhắm mục tiêu toàn bộ các quốc gia cho phép bạn nhận được nhiều hiển thị quảng cáo hơn so với nhắm mục tiêu một vài thành phố hoặc vùng riêng lẻ trong một quốc gia.

Doanh nghiệp quốc gia phân phát toàn bộ quốc gia

Nhà bán lẻ trực tuyến giao hàng trên toàn thế giới

Doanh nghiệp quốc tế bán
hàng cho một số quốc gia

Doanh nghiệp không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố. Trong
trường hợp này, bạn có thể nhắm mục tiêu vùng hoặc thành phố riêng lẻ thay thế.

Các khu vực
trong
một
quốc
gia

Xem xét sử dụng nhắm mục tiêu chính xác hơn nếu doanh nghiệp của bạn không phục vụ tất cả các vùng hoặc thành phố hoặc bạn muốn tập trung nỗ lực quảng cáo vào các khu vực nhất định trong quốc gia. Tùy thuộc vào quốc gia, bạn có thể nhắm mục tiêu các vùng, thành phố
hoặc mã bưu điện.

 Doanh nghiệp phục vụ vùng lân cận địa phương 

Doanh nghiệp có phiếu mua hàng đặc biệt ở các vị trí đã chọn 

Doanh nghiệp bán sản phẩm ở các vùng hoặc thành phố đã chọn

 Doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận hầu hết các vùng trong một quốc gia, chỉ với một vài ngoại lệ (giả sử toàn bộ Hoa Kỳ ngoại trừ Alaska). Trong trường hợp này, tốt hơn nên nhắm mục tiêu trên cả nước và sau đó loại trừ các khu vực khác.

Bán
kính
xung
quanh
một vị
trí

 Nhắm mục tiêu theo bán kính (còn được gọi là nhắm mục tiêu vùng lân cận hoặc “Nhắm mục tiêu bán kính”) cho phép bạn chọn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng trong một khoảng cách nhất định từ doanh nghiệp của bạn, thay vì chọn các thành phố, vùng hoặc quốc gia riêng lẻ. 

Doanh nghiệp phân phối trong phạm vi bán kính đã chọn 

Doanh nghiệp địa phương có cơ sở khách hàng nằm trong phạm vi bán kính xung quanh doanh nghiệp

 Doanh nghiệp chỉ muốn tiếp cận các thành phố, vùng hoặc quốc gia cụ thể. 

Mẹo để chọn vị trí phù hợp cho doanh nghiệp của bạn 

Những điều cần xem xét khi chọn mục tiêu vị trí:

 • Hãy chắc chắn nhắm mục tiêu các vị trí nơi khách hàng của bạn đang sống — không nhất thiết phải cùng vị trí với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu công ty thương mại điện tử, hãy nhắm mục tiêu tất cả các vị trí bạn giao hàng đến, không chỉ vị trí của doanh nghiệp của bạn trên thực tế. 
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu khu vực mà doanh nghiệp của bạn không nằm ở đó, bạn sẽ không thể thấy quảng cáo của mình khi bạn tìm kiếm trên Google.com.vn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Công cụ xem trước quảng cáo để tìm quảng cáo của mình. 
 • Đó cũng là ý tưởng hay để giữ cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ và nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn nhất quán. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu người dùng nói tiếng Anh ở Anh, hãy nhớ nhắm mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh và chắc chắn rằng quảng cáo của bạn được viết bằng tiếng Anh.

Nâng cao: Nhắm mục tiêu nhiều vị trí hàng loạt

AdWords cho phép bạn thêm hàng loạt với danh sách lên đến 1000 mục tiêu vị trí cùng một lúc, thay vì thêm lần lượt từng vị trí một. Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ dành cho chỉnh sửa hàng loạt. Nhấp vào tùy chọn bên dưới để tìm hiểu thêm.

Cách thêm nhiều mục tiêu vị trí hàng loạt
1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
3. Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
4. Nhấp vào tab Cài đặt.
5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh “Vị trí” và nhấp vào Tìm kiếm nâng cao.
6. Nhấp vào Hàng loạt vị trí.
7. Trong hộp, hãy dán hoặc nhập tên của tối đa 1000 vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu và thêm các vị trí từ một quốc gia cùng một lúc. Xem danh sách các vị trí có thể được nhắm mục tiêu.

 • Để nhắm mục tiêu nhiều hơn 1000 vị trí, bạn có thể thêm mục tiêu vị trí hàng loạt nhiều lần. Ví dụ: nếu bạn muốn nhắm mục tiêu 1200 vị trí, hãy thêm 1000 mục tiêu vị trí đầu tiên của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy thêm 200 vị trí còn lại. 
 • Để nhắm mục tiêu thành phố hoặc mã zip, cũng bao gồm tên đầy đủ của quốc gia hoặc tiểu bang — ví dụ:Oxford, Anh hoặc 94103, California.

8. Chọn mã quốc gia cho tập hợp các vị trí này.
9. Khi bạn đã nhập vị trí của mình, hãy nhấp vào Tìm kiếm.
10. Chúng tôi sẽ hiển thị tất cả vị trí phù hợp với tìm kiếm của bạn trong bảng điều khiển xem lại. Xem xét các kết quả của bạn, rồi nhấp vào Thêm tất cả vị trí phù hợp để nhắm mục tiêu tất cả vị trí phù hợp với tìm kiếm của bạn.

 • Nếu bạn đã tìm kiếm bất kỳ mục tiêu vị trí nào chưa được tìm thấy, bạn sẽ thấy chúng trong hộp mà bạn đã nhập danh sách các vị trí. 
 • Việc chọn Xóa tất cả vị trí phù hợp sẽ xóa tất cả vị trí khỏi bảng điều khiển xem lại, cũng như khỏi mục tiêu vị trí hoặc loại trừ vị trí hiện tại của bạn. 

11. Trong phần “Các vị trí đã chọn”, bạn sẽ thấy mục tiêu vị trí mà bạn vừa thêm.
12. Nhấp vào Hoàn tất.
13. Sau khi bạn xác nhận các thay đổi của mình, hãy nhấp vào Lưu trên tab Cài đặt.

Tùy chọn chỉnh sửa hàng loạt khác

 • AdWords Editor: Ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống của chúng tôi để quản lý chiến dịch quảng cáo AdWords của bạn ngoại tuyến. Tìm hiểu cách thực hiện thay đổi hàng loạt cho mục tiêu vị trí trong AdWords Editor.
 • AdWords API: AdWords API của chúng tôi cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng tương tác trực tiếp với nền tảng AdWords. Tìm hiểu thêm về tùy chọn nhắm mục tiêu theo địa lý của AdWords API. 

Xem các giới hạn mục tiêu vị trí cho chiến dịch của bạn.

3. Loại trừ quảng cáo khỏi vị trí địa lý đã chọn

Nơi quảng cáo của bạn phải xuất hiện quan trọng — nhưng nơi quảng cáo không nên xuất hiện cũng quan trọng không kém cho thành công của chiến dịch. Loại trừ vị trí có thể cho phép bạn ngăn không cho quảng cáo của mình hiển thị trong một số phần nhất định của vị trí được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như vùng bên trong một quốc gia hoặc thành phố bên trong một tiểu bang. Điều bạn sử dụng ngân sách của mình một cách khôn ngoan bằng cách ngăn quảng cáo xuất hiện cho những người có nhiều khả năng sẽ không có quyền truy cập vào những gì bạn đang cung cấp. 

Bạn có thể loại trừ từng vị trí một để kiểm soát nhiều hơn hoặc thuận tiện hơn, bạn có thể loại trừ số lượng lớn tất cả các vị trí cùng một lúc với tính năng hàng loạt ví trí của chúng tôi.
Ai có thể hưởng lợi từ việc loại trừ khu vực bên trong vị trí được nhắm mục tiêu:

 • Doanh nghiệp không giao hàng hoặc cung cấp các dịch vụ trong thành phố hay vùng bên trong một khu vực lớn hơn. 
 • Doanh nghiệp cung cấp quảng cáo đặc biệt không đủ điều kiện trong một vài vùng của khu vực được nhắm mục tiêu. 

Ví dụ:
Nếu bạn chạy chiến dịch quảng cáo cho một môi giới bất động sản độc lập ở Hawaii, nhưng bạn không có vị trí tại Maui, bạn có thể nhắm mục tiêu toàn bộ tiểu bang Hawaii, nhưng chỉ loại trừ Maui.
Mẹo
Hãy nhớ rằng không cần phải loại trừ các khu vực bạn chưa nhắm mục tiêu — chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn ở các vị trí trừ khi bạn nhắm mục tiêu các vị trí đó rõ ràng. Trường hợp ngoại lệ là nếu bạn nhắm mục tiêu một khu vực theo vị trí mà người dùng đã tìm kiếm hoặc xem trang và loại trừ các khu vực khác theo vị trí thực tế của khách hàng. Điều này hơi phức tạp hơn một chút — hãy xem bài viết của chúng tôi về tùy chọn vị trí nâng cao để biết thêm thông tin.

4. Cách quảng cáo được đối sánh với vị trí địa lý

 • AdWords cho phép bạn nhắm mục tiêu khách hàng tại vị trí địa lý mà bạn đã chọn, vì vậy quảng cáo của bạn có thể xuất hiện tại những khu vực nơi bạn kinh doanh. 
 • Vị trí có thể được xác định bởi vị trí thực tế của ai đó hoặc vị trí mà họ đã thể hiện sự quan tâm (còn gọi là vị trí được quan tâm). 
 • Bạn có thể sử dụng tùy chọn vị trí nâng cao để chọn xem mình muốn quảng cáo xuất hiện cho vị trí thực tế của ai đó, vị trí được quan tâm hay cả hai (là cài đặt mặc định) 

Nơi người dùng sống (vị trí thực tế)

Hệ thống AdWords sử dụng một số yếu tố để xác định vị trí thực tế chung của ai đó và có hiển thị quảng cáo của bạn hay không. Khi có thể, chúng tôi sẽ xác định vị trí thực tế chung dựa trên vị trí máy tính hoặc thiết bị di động của ai đó.

 • Địa ch IP: Vị trí thường dựa trên địa chỉ Giao thức internet (IP), là số duy nhất được chỉ định bởi Nhà cung cấp dịch vụ internet cho mỗi máy tính được kết nối Internet. Nếu thiết bị di động được kết nối với mạng Wi-Fi, chúng tôi có thể phát hiện địa chỉ IP của thiết bị di động để xác định vị trí thực tế. Nếu thiết bị di động được kết nối với máy chủ proxy của mạng di động thì chúng tôi có thể sử dụng IP của mạng di động để xác định vị trí của thiết bị. 
 • Vị trí thiết bị: Nếu người dùng đã bật chia sẻ vị trí chính xác trên thiết bị di động, thì chúng tôi có thể phát hiện vị trí thiết bị và sử dụng trên mạng tìm kiếm từ một trong các nguồn sau dựa trên tính khả dụng: 
 • GPS: ộ chính xác thay đổi tùy thuộc vào tín hiệu và kết nối GPS. 
 •  Wi-Fi: ộ chính xác sẽ tương tự như phạm vi truy cập của bộ định tuyến Wi-Fi thông thường.
 • Cơ sở dữ liệu vị trí cell ID (tháp phát sóng) của Google: ược sử dụng trong trường hợp không có Wi-Fi hoặc GPS. Độ chính xác phụ thuộc vào số lượng tháp phát sóng được đặt bên trong khu vực và dữ liệu có sẵn, một số thiết bị không hỗ trợ vị trí cell ID. 

Vị trí người dùng của bạn đã thể hiện sự quan tâm (vị trí được quan tâm)
Nếu hệ thống AdWords phát hiện khu vực địa lý mà ai đó quan tâm, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo thích hợp được nhắm mục tiêu đến khu vực đó (còn gọi là vị trí được quan tâm), ngay cả khi trên thực tế người này không ở vị trí đó.
Một số ví dụ về cách chúng tôi có thể phát hiện vị trí được quan tâm nếu người dùng thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

 • Bao gồm tên vị trí có thể nhận dạng trong tìm kiếm của người này. 
 • Tìm kiếm trong khu vực bản đồ trên Google Maps hoặc Google Maps for Mobile. 
 • Đặt vị trí tùy chỉnh cho kết quả tìm kiếm Google.
 • Sử dụng tên miền của quốc gia cụ thể, chẳng hạn như google.fr (Pháp), mà không cần bao gồm vị trí khác trong tìm kiếm. iều này sẽ cho biết quốc gia được chỉ định trong tên miền (trong trường hợp này là Pháp) là vị trí mà người đó có thể quan tâm. 
 • Xem nội dung trên Mạng hiển thị của Google có liên quan đến vị trí địa lý. Vị trí được đề cập trên trang có thể không luôn cho thấy sự quan tâm đến vị trí đó. Ví dụ: ai đó đang đọc tin tức về San Francisco không nhất thiết là quan tâm đến quảng cáo cho người trồng hoa ở San Francisco. Vì lý do đó, chúng tôi sẽ xác định vị trí từ nhóm trang có giới hạn khi chúng tôi tin nó có thể hữu ích cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn. 

Chúng tôi cũng có thể ước tính vị trí thực tế hoặc vị trí được quan tâm gần chính xác và phân phát quảng cáo có liên quan dựa trên tìm kiếm hoặc vị trí thực tế trong quá khứ của một người nếu người đó đã bật những tính năng này.

 Vị trí ưa thích không bị hạn chế cho quốc gia mà người dùng đang sống hoặc tên miền tìm kiếm trên Google mà người dùng đang tìm kiếm — ví dụ: nếu ai đó sống ở Paris, Pháp tìm kiếm taxi Los Angeles trên google.fr (Pháp), chúng tôi sẽ vẫn xác định Los Angeles là vị trí mà người này quan tâm. Do tìm kiếm được thực hiện trên google.fr, cũng có thể người này sẽ thấy quảng cáo cho từ khóa taxi Los Angeles được nhắm mục tiêu đến Pháp. 

Tùy chọn vị trí nâng cao

Tùy chọn vị trí nâng cao mặc định trong AdWords sẽ sử dụng cả vị trí thực tế hoặc vị trí được quan tâm để xác định nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Bạn có thể cập nhật tùy chọn vị trí nâng cao của mình bất cứ lúc nào.

Thành phố có liên quan

Khi bạn nhắm mục tiêu đến thành phố, chúng tôi cũng có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho khách hàng tại các thành phố lân cận, có liên quan chặt chẽ, thường có thể không được nhắm mục tiêu do dân số ít, không có đủ dữ liệu về khu vực địa lý hoặc do nhắm mục tiêu cấp thành phố không sẵn có. Ví dụ: nếu bạn nhắm mục tiêu đến thành phố Portland, chúng tôi cũng có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho người tìm kiếm tại vùng ngoại ô lân cận của Portland.

5. Hiểu phạm vi tiếp cận
Phạm vi tiếp cận là ước tính số lượng người dùng trong mục tiêu vị trí đã chọn, dựa trên các cookie duy nhất. Bạn có thể sử dụng những số được cung cấp này để biết quảng cáo của bạn có thể tiếp cận bao nhiêu người dùng trong khu vực địa lý.

Với phạm vi tiếp cận, bạn có thể ước tính số lượng khách hàng có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn ở Michigan hoặc Montana hay so sánh số người có thể thấy quảng cáo của bạn ở Detroit và Ann Arbor. Bạn có thể sử dụng các ước tính đó để quyết định xem bạn đã nhắm mục tiêu đúng khu vực hay chưa hay liệu bạn có cần phải chọn những khu vực khác có thể cung cấp đúng cấp hiển thị quảng cáo hay không.

Ước tính phạm vi tiếp cận có thể khác nhau đáng kể so với dữ liệu điều tra dân số, bởi vì ước tính đó dựa trên số lượng người dùng thấy được trên các sản phẩm của Google. Ngoài ra, ước tính phạm vi tiếp cận thay đổi do một loạt các yếu tố, bao gồm số lượng thiết bị hoặc trình duyệt trên mỗi người dùng, số lượng khách truy cập bên ngoài tới vị trí đã chọn và độ dài thời gian hoạt động của người dùng.

Chỉ nên sử dụng ước tính phạm vi tiếp cận này làm hướng dẫn chung để xác định số lượng người dùng tương đối trong mục tiêu vị trí, khi được so sánh với các mục tiêu vị trí khác.

Khi bạn tìm kiếm hoặc chọn vị trí để nhắm mục tiêu trong AdWords, bạn sẽ tìm thấy phạm vi tiếp cận được ước tính của vị trí trong cột Phạm vi tiếp cận . Bạn cũng có thể nhận thấy một số vị trí có phạm vi tiếp cận có giới hạn, có nghĩa là quảng cáo nhắm mục tiêu đến các vị trí này có thể có đối tượng hạn chế hơn. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về phạm vi tiếp cận và phạm vi tiếp cận có giới hạn trong các phần bên dưới.

Cách các con số phạm vi tiếp cận được ước tính Bạn có thể nhận thấy rằng các con số phạm vi tiếp cận trong AdWords có thể khác nhau đáng kể so với dữ liệu điều tra dân số bởi vì các số đó dựa trên số lượng người dùng được nhìn thấy
trên các sản phẩm của Google. Ngoài ra, phạm vi tiếp cận của vị trí có thể thay đổi do một loạt các yếu tố, bao gồm:

 • Số lượng thiết bị (chẳng hạn như máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc máy tính bảng được sử dụng để truy cập internet) trên mỗi người.
 • Số lượng trình duyệt web (chẳng hạn như Chrome, Firefox, Internet Explorer) được sử dụng trên mỗi người. 
 • Số lượng khách truy cập vào vị trí đã chọn. 
 • Lượng thời gian mà mỗi người bỏ ra trên trang web. 

Các con số phạm vi tiếp cận chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn chung để giúp bạn so sánh số lượng người bên trong một mục tiêu vị trí có liên quan đến các mục tiêu vị trí khác.

Mẹo

Phạm vi tiếp cận giúp bạn ước tính tổng số người mà bạn có khả năng tiếp cận bằng quảng cáo của mình nhưng phạm vi tiếp cận sẽ không thể cho bạn biết tổng số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể nhận được. ể ước tính tổng số lần hiển thị cho quảng cáo của bạn, hãy khám phá Công cụ ước tính lưu lượng truy cập cho chiến dịch tìm kiếm hoặc Double
Click AdPlanner cho quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google.

Làm việc với vị trí có phạm vi tiếp cận có giới hạn

Đối với một số vị trí, bạn có thể thấy cảnh báo “Phạm vi tiếp cận có giới hạn” trong AdWords. Phạm vi tiếp cận có giới hạn có nghĩa là chúng tôi không thể kết hợp mọi người với vị trí địa lý đã chọn theo địa chỉ Giao thức Internet (IP) của họ. Các lý do có thể bao gồm số lượng người dùng thấp tại vị trí đó hoặc chất lượng IP cho bản đồ vị trí.

Nhắm mục tiêu các khu vực có phạm vi tiếp cận có giới hạn
Phạm vi tiếp cận có giới hạn có thể do dân số thấp trong khu vực hoặc thông tin có giới hạn về bản đồ địa chỉ IP. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể nhắm mục tiêu khách hàng ở các vị trí có phạm vi tiếp cận có giới hạn. Quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:

Ví dụ:
Molly quảng cáo giường ngủ và bữa sáng quyến rũ trên AdWords. Khách sạn của cô nằm gần Andover, New York. Gần đây, Molly đã thêm Andover vào mục tiêu vị trí của mình, mặc dù thị trấn nhỏ này có phạm vi tiếp cận có giới hạn.
Ralph có điện thoại di động với tính năng “Vị trí của tôi” được bật và đang viếng thăm Andover. Ralph cần một nơi để ở, vì vậy, Ralph tìm kiếm nhà trọ gần đó trên điện thoại di động của mình. Bởi vì tính năng “Vị trí của tôi” giúp xác định vị trí của Ralph, quảng cáo của Molly xuất hiện trên điện thoại của Ralph.

Ví dụ:
John hiện đang sống ở Los Angeles và anh lập kế hoạch viếng thăm Andover. John muốn tìm một nơi để ở khi chuẩn bị cho chuyến đi của mình, do đó, anh tìm kiếm “nhà trọ Andover” trên Google. Bởi vì John đã sử dụng cụm từ vị trí “Andover” trong tìm kiếm của mình, quảng cáo của Molly xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của John.

 • Nhắm mục tiêu sử dụng vị trí thực tếNếu khách hàng của bạn đã bật tính năng “Vị trí của tôi” trên điện thoại di động cao cấp của họ và thực tế họ đang sống ở khu vực mà bạn đã nhắm mục tiêu thì quảng cáo của bạn có thể xuất trên thiết bị. 
 • Nhắm mục tiêu sử dụng mục đích tìm kiếmQuảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi có ai đó tìm kiếm cụm từ vị trí có liên quan cùng với từ khóa của bạn.

6. Tinh chỉnh nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn

 • Nhắm mục tiêu theo vị trí của AdWords cho phép bạn chọn khu vực địa lý xuất hiện quảng cáo của bạn, nhưng nó cũng có thể được sử dụng làm công cụ tối ưu hóa giúp tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.
 • Việc hiểu hiệu suất theo vị trí có thể giúp bạn tập trung hơn nữa các nỗ lực và ngân sách quảng cáo trực tuyến vào những vùng mà doanh nghiệp của bạn thành công nhất. 

Chúng tôi đã liệt kê một số mẹo hữu ích bên dưới để giúp bạn bắt đầu tinh chỉnh nhắm mục tiêu theo vị trí của mình.

Xem hiệu suất theo vị trí

Bạn có thể sử dụng dữ liệu hiệu suất địa lý của mình để xác nhận rằng quảng cáo của bạn đang xuất hiện tại các vị trí nhất định, cũng như so sánh xem quảng cáo đang hoạt động như thế nào tại các vị trí khác nhau. Sử dụng thông tin này để định vị các khu vực mà bạn muốn tập trung và kiểm tra các mẹo trong danh sách này để giúp bạn làm cho quảng cáo của mình hiệu quả hơn ở từng khu vực.

Ví dụ:

Bạn có chiến dịch nhắm mục tiêu toàn bộ nước Nhật, nhưng bạn ở tại một quốc gia khác. Bằng cách xem dữ liệu hiệu suất địa lý của mình, bạn xác nhận rằng quảng cáo của bạn đang nhận hiển thị tại các thành phố trên toàn Nhật Bản. Ngoài ra, bạn nhận thấy rằng quảng cáo hoạt động tốt hơn tại Tokyo và Kyoto nên bạn quyết định đưa ra chiến lược quảng cáo mới nhắm mục tiêu các khu vực đó.

Chỉ định nhiều hoặc ít ngân sách cho các khu vực nhất định

Nếu chiến dịch của bạn đang hoạt động tốt hơn ở những khu vực nhất định, bạn có thể muốn chạy các chiến dịch riêng lẻ chỉ được nhắm mục tiêu đến các khu vực thành công hơn. Điều này cho phép bạn tăng giá thầu từ khóa và ngân sách của mình để tối đa hóa hiển thị quảng cáo tại những thành phố có hiệu quả hoạt động cao. Xem xét việc tạo một chiến dịch riêng lẻ nhắm mục tiêu các khu vực bên ngoài các thành phố có hiệu quả hoạt động hàng đầu của bạn. Bạn có thể muốn sử dụng các từ khóa giống với những chiến dịch khác nhưng đặt giá thầu từ khóa thấp hơn.

Ví dụ:
Bạn đang nhắm mục tiêu toàn bộ Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo thiết bị lặn, nhưng bạn bán hầu hết các thiết bị lặn của mình cho khách hàng ở Hawaii. Bạn tạo một chiến dịch riêng chỉ nhắm mục tiêu đến Hawaii, do đó, bạn có thể dễ dàng thấy cách chiến dịch hoạt động như thế nào trong tiểu bang đó và điều chỉnh ngân sách của mình. 

Viết văn bản quảng cáo nổi bật ở các khu vực địa lý nhất định

Làm nổi bật các điểm bán hàng độc đáo của doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có nhiều khả năng thu hút khách hàng ở những khu vực đó. Bạn cũng có thể cung cấp các quảng cáo chỉ sẵn có cho các khu vực nhất định.

Ví dụ:
Bạn nhận thấy rằng cửa hàng quần áo trực tuyến của mình bán nhiều găng tay hở móng màu đỏ nhất cho mọi người ở tiểu bang Minnesota. ể thu hút khách hàng ở Minnesota, bạn tạo quảng cáo được nhắm mục tiêu đến khách hàng ở Minnesota nhằm quảng bá găng tay hở móng màu đỏ của mình.

Sử dụng các trang đích theo vị trí cụ thể

Nếu bạn có trang đích khác nhau trên trang web cho từng vùng mà bạn phục vụ, hãy đưa khách hàng đến trang đích có liên quan nhất đến khu vực địa lý của họ. Theo cách đó, họ không phải mất thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến họ.

Ví dụ:
Bạn là một đại lý bất động sản và trang web của bạn có danh sách các căn hộ đang bán trên khắp Florida. Nếu một khách hàng đang tìm kiếm căn hộ ở Miami, bạn sẽ muốn đưa họ đến trang đích của mình có các căn hộ ở Miami, thay vì các căn hộ ở Orlando. Sử dụng tiện ích mở rộng vị trí để làm nổi bật địa ch doanh nghiệp của bạn Nếu điều quan trọng là cho khách hàng biết nơi đặt doanh nghiệp của bạn, việc thêm tiện ích mở rộng vị trí vào quảng cáo của bạn có thể hữu ích. Tiện ích mở rộng vị trí sẽ kết hợp hoàn toàn địa chỉ và số điện thoại doanh nghiệp với văn bản quảng cáo của bạn.
Nếu tất cả các doanh nghiệp trong tiện ích mở rộng vị trí của bạn đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể nhắm mục tiêu theo bán kính xung quanh tiện ích mở rộng vị trí của mình để hiển thị quảng cáo cho những người ở gần doanh nghiệp của bạn. Với hệ số giá thầu, bạn cũng có thể đặt nhiều giá thầu khác nhau cho các khu vực này.

Ví dụ: 
Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng sửa xe đạp trong trung tâm thành phố Chicago. Với tiện ích mở rộng vị trí, một khách hàng gần cửa hàng của bạn tìm kiếm cửa hàng sửa xe đạp có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn, cùng với địa chỉ và số điện thoại đầy đủ — và đến cửa hàng của bạn với lốp xe bị xẹp.

Loại trừ các khu vực không hoạt động tốt

Nếu bạn liên tục nhận được các nhấp chuột có tỷ lệ chuyển đổi thấp từ các vùng nhất định hoặc các nhấp chuột từ các vùng nơi bạn không muốn quảng cáo của mình hiển thị, hãy xem xét loại trừ các vùng đó khỏi nhắm mục tiêu của bạn.

Ví dụ:
Nếu bạn đang nhắm mục tiêu theo toàn bộ Hoa Kỳ, nhưng bạn thấy rằng các nhấp chuột từ Wyoming không chuyển đổi tốt cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể loại trừ Wyoming để tránh hiển thị quảng cáo ở tiểu bang đó.

8. Tùy chọn vị trí nâng cao

 • Tùy chọn vị trí nâng cao cho phép bạn bao gồm hoặc loại trừ những người dựa trên vị trí có khả năng là nơi họ thực tế sống hoặc vị trí họ quan tâm. 
 • Các nhà quảng cáo nâng cao có thể sử dụng những tùy chọn này để giới hạn quảng cáo của họ chỉ xuất hiện cho vị trí thực tế hoặc vị trí được quan tâm, thay vì sử dụng cài đặt mặc định để hiển thị cho cả hai loại vị trí.

 Khi đã xác định cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí và loại trừ vị trí, bạn có thể muốn tinh chỉnh lưu lượng truy cập của mình nhiều hơn. Tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí nâng cao cho phép bạn tiếp cận: 

 • Những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của bạn (mặc định) Những người ở trong vị trí được nhắm mục tiêu của bạn 
 • Những người đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của bạn 

Tùy chọn loại trừ theo vị trí nâng cao cho phép bạn loại trừ:

 • Những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí bị loại trừ của bạn (mặc định) 
 • Những người ở trong vị trí bị loại trừ của bạn 

Tùy chọn vị trí nâng cao của bạn áp dụng cho các quảng cáo trên cả Mạng tìm kiếmMạng hiển thị của Google.

So sánh các tùy chọn nhắm mục tiêu

Theo mặc định, bạn sẽ có thể tiếp cận những người có khả năng trên thực tế sống ở khu vực được nhắm mục tiêu cũng như những người thể hiện sự quan tâm đến khu vực địa lý được nhắm mục tiêu của bạn chẳng hạn như bằng cách bao gồm tên vị trí trong tìm kiếm, xem nội dung về vị trí hoặc chọn vị trí trong cài đặt tìm kiếm trên Google.

Khu vực mà mọi người thể hiện sự quan tâm đến cũng được biết đến là vị trí ưa thích, là những vị trí chúng tôi xác định bất kể tên miền tìm kiếm của Google mà người đó tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xác định vị trí địa lý và vị trí ưa thích. 

Nếu bạn muốn, bạn có thể chuyển sang tùy chọn nhắm mục tiêu khác. Hãy xem xét các tùy chọn nhắm mục tiêu có sẵn của chúng tôi và kiểm tra cách các tùy chọn đó hoạt động với một số chiến dịch mẫu. Nhấp vào bất kỳ tùy chọn nào bên dưới để biết thêm thông tin.

Mẹo

Hầu hết các chiến dịch sẽ thấy giảm số lần hiển thị khi chuyển từ tùy chọn nhắm mục tiêu mặc định. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên thay đổi tùy chọn nhắm mục tiêu nếu bạn muốn tinh chỉnh lưu lượng truy cập mà chiến dịch của bạn đang nhận.

Tiếp cận những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

Tùy chọn mặc định và được khuyên dùng là “Tiếp cận những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi” sẽ cho phép bạn tiếp cận những người có khả năng trên thực tế sống ở vị trí được nhắm mục tiêu cũng như những người đã thể hiện sự quan tâm đến vị trí được nhắm mục tiêu của bạn.

Ví dụ:
Giả sử bạn có một công ty taxi có trụ sở tại Los Angeles và bạn muốn tiếp cận cả những người ở Los Angeles đang tìm xe taxi, cũng như bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm công ty taxi ở Los Angeles cho chuyến đi sắp tới.
Bằng cách sử dụng cài đặt mặc định để tiếp cận những người ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho những người ở Los Angeles đang tìm kiếm taxi, cũng như mọi người trên khắp thế giới đang tìm kiếm taxi ở Los Angeles nếu ngôn ngữ tìm kiếm của họ cũng là ngôn ngữ bạn đã chọn
trong cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của bạn.

Tùy chọn nhắm mục tiêu: Tiếp cận những người ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

Vị trí mục tiêu: Los Angeles

Từ khóa mục tiêu: taxi

Mạng  Vị trí của người 

Tìm kiếm hoặc xem
trang về

 

Quảng cáo sẽ được
hiển thị?

 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los Angeles 

taxi

 Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 New York Taxi Los Angeles  Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los Angeles taxi đến San Diego  Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los Angeles Taxi San Francisco Chưa có tên
 Chỉ Mạng tìm kiếm Los Angeles

(tất cả tên miền Google
tìm kiếm)

 taxi Chưa có tên
 Chỉ Mạng tìm kiếm 

Paris, Pháp

(tất cả tên miền Google
tìm kiếm)

 Taxi Los Angeles Chưa có tên

* Nếu công ty taxi của bạn cũng muốn tiếp cận khách hàng muốn di chuyển từ Los Angeles đến San Diego (và giả định bạn có quảng cáo phù hợp cho các loại khách hàng này), bạn có thể sử dụng tùy chọn vị trí nâng cao mặc định để thực hiện việc này, bởi vì từ khóa taxi sẽ đủ điều kiện xuất hiện cho bất kỳ người dùng nào ở Los Angeles. Ngoài ra, những người ở Los Angeles đủ điều kiện để thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu đến Los Angeles khi họ tìm kiếm taxi ở San 
Francisco, mặc dù họ sẽ hiếm khi thấy quảng cáo này trên Google do các yếu tố về chất lượng quảng cáo khác. 

Tiếp cận những người ở vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

“Tiếp cận những người ở vị trí được nhắm mục tiêu của tôi” cho phép bạn chỉ hiển thị quảng cáo cho bất kỳ ai được coi là thực tế sống trong khu vực bạn đã nhắm mục tiêu. 
Nếu những người bên ngoài khu vực được nhắm mục tiêu của bạn bao gồm các cụm từ có liên quan đến vị trí được nhắm mục tiêu của bạn trong tìm kiếm của họ, họ sẽ không thấy quảng cáo của bạn. Khi sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu này, vị trí được quan tâm chẳng hạn như cụm từ vị trí trong truy vấn sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: 
Giả sử công ty taxi có trụ sở ở Los Angeles của bạn chỉ muốn tiếp cận những người ở Los Angeles đang tìm kiếm xe taxi. Bạn có thể tiếp cận những người ở vị trí được nhắm mục tiêu của mình, để tiếp cận khách hàng có khả năng trên thực tế sống ở Los Angeles khi họ tìm kiếm từ khóa taxi, bất kể tên miền Google mà họ sử dụng để thực hiện tìm kiếm. Nếu ai đó sống ở New York tìm kiếm taxi ở Los Angeles, quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện ngay cả khi vị trí Los Angeles có trong tìm kiếm của người này.

Tùy chọn nhắm mục tiêu: Tiếp cận những người ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

Vị trí mục tiêu: Los Angeles

Từ khóa mục tiêu: taxi

Mạng Vị trí của người  

Tìm kiếm hoặc xem
trang về

 

gười thấy quảng cáo
của bạn

 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los Angeles taxi      Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 New York Taxi Los Angeles  Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los Angelestaxi đến San Diego 
Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc
hiển thị

 Los AngelesTaxi San Francisco  Chưa có tên
 Chỉ Mạng tìm kiếm  Los Angeles

(tất cả tên miền Google
tìm kiếm)

 

taxi

Chưa có tên

* Nếu công ty taxi của bạn cũng muốn tiếp cận khách hàng muốn di chuyển từ Los Angeles đến San Diego (và giả định bạn có quảng cáo phù hợp cho các loại khách hàng này), bạn có thể sử dụng tùy chọn vị trí nâng cao mặc định để thực hiện việc này, bởi vì từ khóa taxi sẽ đủ điều kiện xuất hiện cho bất kỳ người dùng nào ở Los Angeles. Ngoài ra, những người ở Los Angeles đủ điều kiện để thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu đến Los Angeles khi họ tìm kiếm taxi ở San
Francisco, mặc dù họ sẽ hiếm khi thấy quảng cáo này trên Google do các yếu tố về chất lượng quảng cáo khác.

Tiếp cận những người đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

”Tiếp cận những người đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của bạn” cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình cho bất kỳ ai thể hiện sự quan tâm đến vị trí được nhắm mục tiêu của bạn. Mọi người có thểthể hiện sự quan tâm đến vị trí bằng cách bao gồm tên vị trí trong tìm kiếm của họ, bằng cách xem nội dung về vị trí hoặc bằng vị trí họ đã xác định trong cài đặt tìm kiếm của mình.

Khi sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu này, vị trí thực tế của người đó bị bỏ qua.

Ví dụ:
Xem xét công ty taxi ở Los Angeles của bạn một lần nữa. Bạn quyết định bạn muốn tiếp cận bất kỳ ai ở Hoa Kỳ rõ ràng đang tìm kiếm taxi ở Los Angeles. Khách hàng ở New York, San Francisco hoặc bất kỳ nơi nào của Hoa Kỳ tìm kiếm taxi Los Angeles giờ có thể thấy quảng cáo của bạn nếu ngôn ngữ của truy vấn phù hợp với cài đặt ngôn ngữ của bạn.
Tuy nhiên, nếu khách hàng ở Los Angeles chỉ tìm kiếm taxi, người này sẽ không thể thấy quảng cáo của bạn.

Tùy chọn nhắm mục tiêu: Tiếp cận những người ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về vị trí được nhắm mục tiêu của tôi

Vị trí mục tiêu: Los Angeles

Từ khóa mục tiêu: taxi

Mạng  Vị trí của người 

Tìm kiếm hoặc xem 
trang về

 

Quảng cáo sẽ được 
hiển thị?

 

Mạng tìm kiếm hoặc 
hiển thị

 Los Angeles 

taxi

 Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc 
hiển thị

 New York Taxi ở Los Angeles  Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc 
hiển thị

 Los Angeles taxi đến San Diego  Chưa có tên
 

Mạng tìm kiếm hoặc 
hiển thị

 Los Angeles Taxi San Francisco Chưa có tên
 Chỉ Mạng tìm kiếm Los Angeles

(tất cả tên miền Google 
tìm kiếm)

 taxi Chưa có tên
 Chỉ Mạng tìm kiếm 

Paris

(tất cả tên miền Google 
tìm kiếm)

 Taxi ở Los Angeles Chưa có tên

So sánh các tùy chọn loại trừ 

Theo mặc định, bạn sẽ loại trừ những người trên thực tế sống ở, đang tìm kiếm hoặc đang xem trang về các vị trí bị loại trừ của bạn. Cài đặt mặc định này giúp bạn tránh nhận được hiển thị cho khu vực bị loại trừ của mình, bất kể liệu ai đó có đang sống hay quan tâm đến các khu vực đó.

Bạn có tùy chọn để thay đổi cài đặt mặc định thành chỉ loại trừ những người đang sống ở vị trí bị loại trừ của bạn. Hãy xem xét các tùy chọn loại trừ có sẵn của chúng tôi và kiểm tra cách các tùy chọn đó hoạt động với một số chiến dịch mẫu. Nhấp vào bất kỳ tùy chọn nào bên dưới để biết thêm thông tin.

Loại trừ những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc xem trang về vị trí bị loại trừ của tôi

Với cài đặt này, chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên thực tế đang sống ở vị trí bị loại trừ của bạn HOẶC cho những người đã thể hiện sự quan tâm đến vị trí bị loại trừ của bạn bằng cách tìm kiếm, xem nội dung về hoặc có cài đặt liên quan đến vị trí bị loại trừ.

Ví dụ:
Bạn muốn đảm bảo rằng quảng cáo cửa hàng thiết bị trượt tuyết của bạn sẽ không xuất hiện cho bất kỳ ai tìm kiếm thiết bị trượt tuyết Utah vì những người tìm kiếm đó có thể đang tìm kiếm cửa hàng trượt tuyết tại Utah. Loại trừ theo vị trí thực tế hoặc mục đích tìm kiếm ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người trên thực tế sống ở Utah HOẶC những người tìm kiếm thiết bị trượt tuyết Utah.

Tùy chọn loại trừ: Loại trừ những người ở, đang tìm kiếm hoặc xem trang về vị trí bị loại trừ của tôi

Vị trí mục tiêu: Hoa Kỳ

Từ khóa mục tiêu: thiết bị trượt tuyết

 

Vị trí bị
loại trừ

 Mạng 

Vị trí của
người

 

Tìm kiếm hoặc xem
trang về

 

Người thấy quảng
cáo của bạn

 Utah  

Mạng tìm kiếm
hoặc hiển thị

 Utah  

thiết bị trượt tuyết

 Chưa có tên
   California 

thiết bị trượt tuyết ở
Utah

 Chưa có tên

 Loại trừ những người ở vị trí bị loại trừ của tôi

Cài đặt này ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người có khả năng trên thực tế sống ở khu vực mà bạn đã loại trừ. Những người trên thực tế ở ngoài những khu vực này vẫn có thể thấy quảng cáo của bạn.

Ví dụ:
Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng thiết bị trượt tuyết ở Colorado có giao hàng bất kỳ vị trí nào ở Hoa Kỳ. Bạn nhận thấy rằng bạn có doanh số bán hàng rất ít từ Kansas, do đó, bạn muốn chuyển thêm ngân sách của mình sang các khu vực khác. Bạn quyết định sử dụng loại trừ vị trí thực tế để ngăn quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người ở Kansas tìm kiếm thiết bị trượt tuyết. 

Tùy chọn loại trừ: Loại trừ những người ở vị trí bị loại trừ của tôi
Vị trí mục tiêu: Hoa Kỳ
Từ khóa mục tiêu: thiết bị trượt tuyết

 

Vị trí bị loại
trừ

 Mạng  

Vị trí của
người

 

Tìm kiếm hoặc xem
trang về

 

Người thấy quảng
cáo của bạn

 Kansas  

Mạng tìm kiếm
hoặc hiển thị

 Colorado thiết bị trượt tuyết Chưa có tên
   Colorado 

thiết bị trượt tuyết ở 
kansas

 Chưa có tên
   Kansas  

thiết bị trượt tuyết

 Chưa có tên

Cách chỉnh sửa tùy chọn vị trí nâng cao của bạn

Nhấp vào liên kết bên dưới để được hướng dẫn thay đổi tùy chọn nhắm mục tiêu nâng cao hoặc loại trừ của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa tùy chọn nhắm mục tiêu hoặc loại trừ của bạn

Lưu ý :

Để cập nhật các tùy chọn vị trí nâng cao, bạn sẽ cần sử dụng một trong các loại chiến dịch sau:

 • “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị – Tất cả các tính năng” 
 • “Mạng tìm kiếm & hiển thị – Tất cả các tính năng” 
 • “Chỉ Mạng tìm kiếm – Quảng cáo danh sách sản phẩm” 
 • “Chỉ Mạng tìm kiếm – Quảng cáo tìm kiếm động” 
 • “Chỉ Mạng tìm kiếm – Tất cả các tính năng” 
 • “Chỉ Mạng hiển thị – Tiếp thị lại” 
 • “Chỉ Mạng hiển thị – Tất cả các tính năng” 

Nếu bạn có một loại chiến dịch khác với những loại được liệt kê ở trên, bạn sẽ không thể sửa đổi các tùy chọn vị trí nâng cao của chiến dịch. Tìm hiểu về các loại chiến dịch AdWords.

Để chỉnh sửa tùy chọn vị trí nâng cao của bạn, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
4. Nhấp vào tab Cài đặt.
5. Nhấp vào Tùy chọn vị trí (nâng cao).
6. Nhấp vào Chỉnh sửa.
7. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh “Nhắm mục tiêu” để cập nhật tùy chọn nhắm mục tiêu của bạn hoặc “Loại trừ” để cập nhật tùy chọn loại trừ của bạn.
8. Khi bạn đã thực hiện lựa chọn của mình, hãy nhấp vào Lưu.

9. Thiết lập ngôn ngữ mục tiêu của quảng cáo

Nếu bạn cố gắng để giao tiếp với những người không nói cùng một ngôn ngữ, bạn có lẽ thấy khó để truyền tải thông điệp của mình. Tương tự với AdWords, bạn muốn các quảng cáo của bạn đến với các khách hàng có thể hiểu chúng. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ cách nhắm mục tiêu ngôn ngữ mà khách hàng của bạn nói, do đó bạn có thể chắc chắn tiếp cận đúng đối tượng.

Với tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của AdWords, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho khách hàng sử dụng các sản phẩm của Google và trang web của bên thứ ba theo ngôn ngữ mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu. iều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang web được viết bằng ngôn ngữ của khách hàng mà bạn muốn tiếp cận.

Xem danh sách ngôn ngữ đầy đủ mà bạn có thể nhắm mục tiêu bằng cách xem phần “Ngôn
ngữ” trong cài đặt chiến dịch của bạn.

Cách nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ hoạt động trong AdWords

Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cho phép bạn chọn ngôn ngữ của các trang web mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện. Chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn cho các khách hàng sử dụng các sản phẩm của Google (chẳng hạn như Tìm kiếm hoặc Gmail) hoặc truy cập các trang web trên Mạng hiển thị của Google (GDN) có cùng ngôn ngữ. Quảng cáo của bạn phải được viết bằng ngôn ngữ mà bạn nhắm mục tiêu, bởi vì AdWords không dịch quảng cáo hoặc từ khóa.

Ví dụ:
Giả sử bạn bán hạt cà phê trực tuyến và bạn muốn nhắm mục tiêu đến khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha. Bạn thiết lập chiến dịch AdWords được nhắm mục tiêu theo tiếng Tây Ban Nha, với quảng cáo và từ khóa bằng tiếng Tây Ban Nha. Miễn là cài đặt ngôn ngữ giao diện Google của khách hàng của bạn được đặt thành tiếng Tây Ban Nha, quảng cáo cà phê của bạn có thể hiển thị khi khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha tìm kiếm từ khóa của bạn.

Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cũng hoạt động cho quảng cáo chạy trên Mạng hiển thị của Google, tập hợp các trang web hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo AdWords.

Ví dụ:
Nếu doanh nghiệp cà phê của bạn có quảng cáo hình ảnh cho cà phê mới xay với văn bản quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình để chỉ chạy trên các trang web tiếng Tây Ban Nha.

Cách chúng tôi phát hiện ngôn ngữ

 • Mỗi tên miền Google đều có ngôn ngữ mặc định. Ví dụ: Google.com mặc định theo tiếng Anh, Google.fr mặc định theo tiếng Pháp, Google.cn mặc định theo tiếng Trung Quốc và tương tự như vậy. 
 • Có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định qua liên kết Tùy chọn trên trang chủ của Google. Ví dụ: một người nói tiếng Tây Ban Nha sống ở Hoa Kỳ có thể muốn thực hiện tìm kiếm trên tên miền ở Hoa Kỳ, Google.com nhưng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ giao diện sang tiếng Tây Ban Nha. Trong trường hợp đó, người này sẽ thấy các quảng cáo nhắm mục tiêu theo tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh.
 • Các cách khác mà chúng tôi phát hiện ngôn ngữ 
 • Mặc dù chiến dịch của bạn luôn nhắm mục tiêu các tìm kiếm có ngôn ngữ giao diện phù hợp, chiến dịch của bạn cũng có thể nhắm mục tiêu các tìm kiếm hoặc trang web trên Mạng hiển thị của Google mà chúng tôi phát hiện được viết bằng ngôn ngữ mục tiêu của bạn. Ví dụ: Có năm ngôn ngữ mà bạn có thể nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ trong AdWords khi các chữ cái của tìm kiếm xác định duy nhất ngôn ngữ tìm kiếm: tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái, bộ phận tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Thái. Do đó, nếu bạn có từ khóa λουλούδια (tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoa) trong chiến dịch nhắm mục tiêu tiếng Hy Lạp, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện bất cứ khi nào khách hàng tìm kiếmλουλούδια, ngay cả khi ngôn ngữ giao diện của khách hàng được đặt là tiếng Anh. 
 • Trên Mạng hiển thị của Google, AdWords có thể xem xét ngôn ngữ của các trang mà khách hàng đang xem hoặc đã xem gần đây để xác định cần hiển thị quảng cáo nào. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể phát hiện ngôn ngữ từ các trang mà một người đã xem trong quá khứ hoặc trang mà người đó hiện đang xem. Ví dụMaya đã xem một vài blog về nấu ăn trên Mạng hiển thị của Google được viết bằng tiếng Nhật và cô xem quảng cáo từ các chiến dịch được nhắm mục tiêu đến người nói tiếng Nhật. Cô cũng có thể thấy quảng cáo bằng tiếng Nhật ngay cả khi cô đọc các blog khác trên Mạng hiển thị được viết bằng tiếng Anh vì lịch sử xem của cô.
 • Nhắm mục tiêu quảng cáo đến Ba Tư.
 •  Nếu bạn chỉ nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến Ba Tư, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người ở bên ngoài Iran (dựa trên vị trí mà chúng tôi đã xác định từ địa chỉ IP của họ).
 • Nếu bạn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến tiếng Ba Tư và các ngôn ngữ khác, đồng thời bạn đã bao gồm Iran trong mục tiêu vị trí của mình, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho những người ở Iran. 

Tổ chức chiến dịch theo ngôn ngữ
Cài đặt nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ được đặt ở cấp chiến dịch, vì vậy, nếu bạn đang nhắm mục tiêu nhiều ngôn ngữ, chúng tôi khuyên bạn nên tạo các chiến dịch riêng biệt cho từng ngôn ngữ. Việc tạo chiến dịch riêng biệt cho từng ngôn ngữ đảm bảo rằng quảng cáo bạn đã viết bằng một ngôn ngữ cũng xuất hiện trên trang web được viết bằng cùng một ngôn ngữ. iều này có thể hữu ích nếu bạn đang nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến các nước đa ngôn ngữ, chẳng hạn như Canada hoặc Hoa Kỳ và bạn có quảng cáo bằng đa ngôn ngữ.

Nếu bạn nhắm mục tiêu nhiều ngôn ngữ trong một chiến dịch, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web bằng các ngôn ngữ khác nhau và không phù hợp với ngôn ngữ của quảng cáo của bạn. 

Hãy nhớ rằng bạn sẽ luôn muốn tạo quảng cáo bằng ngôn ngữ mà bạn nhắm mục tiêu, bởi vì AdWords không dịch quảng cáo hay từ khóa.

Ví dụ:
Giả sử bạn muốn nhắm mục tiêu người nói tiếng Pháp và tiếng Ý với chiến dịch quảng cáo cho bánh sừng bò sô-cô-la của mình. Bạn sẽ muốn tạo một chiến dịch có từ khóa bằng tiếng Pháp và quảng cáo có liên quan đến bánh sừng bò sô-cô-la được nhắm mục tiêu theo tiếng Pháp. Sau đó, tạo một chiến dịch riêng biệt có các từ khóa bằng tiếng Ý và quảng cáo có liên quan đến bánh sừng bò sô-cô-la và lần này, nhắm mục tiêu chiến dịch theo tiếng Ý. Tuyệt!

Thiết lập nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ

1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
3. Nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa để mở cài đặt chiến dịch của bạn.
4. Nhấp vào tab Cài đặt.
5. Bên cạnh ngôn ngữ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
6. Chọn (các) ngôn ngữ đích của bạn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã chọn chỉ tiếng Anh.
7. Nhấp vào Lưu.

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Hồ Gia Trang

khóa học rất hữu ích !! kết thúc khóa học bản thân mình nhận được nhiều kiến thức mới về cả Adword và tư...

Phong Nhã Novaland

Kiến thức không bao nhiêu là đủ học rồi mới biết mình hỏng ở đâu. Cám ơn thầy nhiều ạ! P/S: Chúc Thầy sức khoẻ và...

Nguyễn Phúc Hiệp

Em cảm ơn Thầy Nguyễn Hiển, khóa học #google_adworld đã giúp em cài đặt 1 chiến dịch 1 cách cực kì hiệu quả. Sau khóa...

Nguyễn Thị Phương Thúy

Trước khi học thì em không hiểu gì về Google Adwords. Sau khi học thì em đã hiểu và làm được những gì cơ bản nhất ( vì em...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công