Công cụ đo lường hiệu suất quảng cáo Adwords

Nội dung

 •   Báo cáo Thứ nguyên
 •   Báo cáo Cụm từ tìm kiếm
 •   Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá
 •   Báo cáo Tỷ lệ hiển thị
 •    Báo cáo Phân đoạn

1

Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình?

1

TAB THỨ NGUYÊN

Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản

Cách mở báo cáo thứ nguyên

1. Vào tab chiến dịch và chọn tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch/nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo

2. Nhấp vào tab thứ nguyên.

3. Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo.

4. Nhấp vào tab chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem.

1

1

Chế độ xem: chuyển đổi

1

Chế độ xem: phạm vi tiếp cận và tần suất

1

Chế độ xem: nhãn

1

Chế độ xem: thời gian

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BÁO CÁO CỤM TỪ TÌM KIẾM
Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm

Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm
1.  Vào tab chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo
2.  Nhấp vào tab từ khoá
3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc tất cả thời gian
4.  Nhấp vào ô chi tiết và chọn tất cả trong phần cụm từ tìm kiếm
1

1

Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cột “Từ Khoá”
•  Cách bật: Cột > Tuỳ chỉnh các cột > Các thuộc tính > Thêm Từ khoá > Áp dụng
•  Từ khoá nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo
Cột “Loại đối sánh”
•  Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể khác loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khoá đã kích hoạt quảng cáo

Cải thiện danh sách từ khoá
•  Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào làm từ khoá
•  Xem xét điều chỉnh giá thầu và văn bản quảng cáo
•  Thêm cụm từ tìm kiếm làm từ khoá phủ định nếu không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp
•  Chọn loại đối sánh đúng cho các từ khoá hiện tại

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác tham gia vào cùng phiên đấu giá bạn tham gia.
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
1.  Vào tab chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo
2.  Nhấp vào tab từ khoá
3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc tất cả thời gian
4.  Tick vào ô vuông bên trái của từ khoá bạn muốn xem báo cáo
5.  Nhấp vào ô Chi tiết và chọn tất cả hoặc đã chọn trong phần thông tin chi tiết về phiên đấu giá
1

Đọc thông tin trong báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Vị trí trung bình:  Mức độ mà quảng cáo của bạn xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác trong cùng phiên đấu giá

Tỷ lệ hiển thị: Phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được

Tỷ lệ trùng lặp: Tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng hiển thị

Tỷ lệ vị trí phía trên: Tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả 2 quảng cáo hiển thị cùng lúc 

Tỷ lệ đầu trang :Tần suất quảng cáo của người quảng cáo, tuỳ thuộc vào dùng bạn đang xem, được hiển thị đầu trang

Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo

•  Giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về giá thầu, ngân sách và lựa chọn từ khoá

•  Hiểu được mặt bằng cạnh tranh của 1 từ khoá cụ thể

o  Nếu vị trí trung bình chưa được cao thì phải tăng thầu cho từ khoá đó

o  Nếu có 1 nhà thầu nào đó rất mạnh dùng cùng từ khoá đó thì nên thử dùng những từ khoá khác ít cạnh tranh hơn

TỶ LỆ HIỂN THỊ

Số lần hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận.

Đủ điều kiện = Cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng

Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị

1.  Vào tab Chiến dịch  

2.  Nhấp vào nút Cột bên trên bảng thống kê, chọn Tuỳ chỉnh các cột 

 1

3. Nhấp vào số liệu cạnh tranh, sau đó thêm cột tỷ lệ hiển thị mà bạn quan tâm rồi nhấn áp dụng
1
Đọc thông tin trong báo cáo tỷ lệ hiển thị
Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) •  % thời gian mà quảng cáo đã không được hiển thị do không đủ ngân sách
Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng) •  % thời gian mà quảng cáo của bạn đã không được hiển thị do xếp hạng quảng cáo thấp
Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên mạng tìm kiếm •  Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên mạng tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khoá của bạn

Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn
•  Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): Tăng ngân sách chiến dịch
•  Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng): Tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng chiến dịch của bạn

PHÂN ĐOẠN
Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị các số liệu trong tài khoản ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khoá dựa trên các thông số quan trọng
Cách mở báo cáo phân đoạn
1.  Vào tab chiến dịch và chọn tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch/nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo
2.  Nhấp vào tab Chiến dịch/Nhóm quảng cáo/Quảng cáo/Từ khoá
3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo
4.  Nhấp vào ô Phân đoạn để chọn cách tuỳ chỉnh số liệu muốn xem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•  Chỉ hiển thị khi chọn tab quảng cáo
•  Phân tích các từ khoá kích hoạt từng mẫu quảng cáo, cũng như vị trí thứ hạng trung bình của quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó
•  Tối ưu hoá mẫu quảng cáo để nâng cao mức độ liên quan với từ khoá, đồng thời đặt ra chiến lược giá thầu phù hợp cho từng từ khoá
1

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Thi Nguyễn Đức

 Cảm ơn thầy Nguyễn Hiển rất nhiều.Thầy đã mang lại những kiến thức rất hữu ích cho công việc của em hiện tại và...

Bông Xù

Rất cám ơn thầy giáo đã cho học viên một ngày bổ ích. Đem nhiều kiến thức mới mẻ đến với học viên. Nguồn xác...

Trọng Hùng

E cám ơn anh, em trước giờ ko định đi học đâu, nhưng vô tình lớp học của a lại ở ngay dưới vp của e, nên e quyết...

Hưng Hun

Giá trị buổi học thật khó có thể tính đếm được. Mong a luôn nỗ lực để đưa những giá trị này đến mọi người,...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công