Định dạng quảng cáo – Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 

Tìm hiểu cách tiện ích mở rộng quảng cáo có thể cung cấp cho khách hàng nhiều lý do để nhấp vào quảng cáo của bạn

 • Chọn loại tiện ích mở rộng quảng cáo tốt nhất nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn 
 • Nhận được nhiều giá trị nhất từ tiện ích mở rộng bằng cách hiểu về tùy chọn đặt giá, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu 
 • Thiết lập tiện ích mở rộng đầu tiên của bạn cho chiến dịch hoặc chia sẻ tiện ích mở rộng trên các chiến dịch

Cung cấp cho khách hàng nhiều lý do để nhấp vào quảng cáo của bạn

Bằng cách bao gồm thông tin doanh nghiệp bổ sung với quảng cáo, chẳng hạn như địa chỉ và số điện thoại của bạn, liên kết trang của các trang web khác hoặc đánh giá của bên thứ ba, tiện ích mở rộng quảng cáo mang đến cho khách hàng nhiều lý do hơn nữa để nhấp vào quảng cáo của bạn. Tiện ích mở rộng quảng cáo xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn trên Google và trong một số trường hợp trên toàn bộ Mạng hiển thị của Google. Thêm tiện ích mở rộng vào chiến dịch sẽ không mất phí, nhưng như mọi khi, bạn bị tính phí cho nhấp chuột lên quảng cáo, cũng như một số tương tác nhất định của người dùng với tiện ích mở rộng quảng cáo, chẳng hạn như nhấp vào nút gọi.[newsblock]

Hầu hết quảng cáo có tiện ích mở rộng xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm. Vị trí này thường có giá mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn CPC cho quảng cáo xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm.
Để hiển thị thông tin có liên quan hơn cho người dùng, chúng tôi kết hợp tác động dự kiến từ tiện ích mở rộng của bạn vào Xếp hạng quảng cáo được tính toán (kết hợp giá thầu, chất lượng quảng cáo và trang đích của bạn, tác động dự kiến của tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác). Điều này có nghĩa là nếu hai quảng cáo cạnh tranh có cùng giá thầu và chất lượng, thì quảng cáo có tác động dự kiến tích cực hơn từ tiện ích mở rộng thường sẽ xuất hiện ở vị trí quảng cáo cao hơn quảng cáo còn lại.

Do quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm, nơi hầu hết các quảng cáo có tiện ích mở rộng xuất hiện, thường có chi phí cao hơn quảng cáo bên cạnh hoặc bên dưới kết quả tìm kiếm và do Xếp hạng quảng cáo của bạn (các yếu tố trong tác động dự kiến của tiện ích mở rộng, giá thầu và Điểm chất lượng của bạn) xác định liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với tiện ích mở rộng quảng cáo hay không, bạn có thể cần phải tăng giá thầu hoặc Điểm chất lượng (hoặc cả hai) để tiện ích mở rộng của bạn hiển thị.

Hầu hết tiện ích mở rộng quảng cáo được tạo ở cấp chiến dịch. Bạn có thể thiết lập tiện ích mở rộng trong khi tạo chiến dịch của mình lần đầu tiên hoặc tạo tiện ích mở rộng quảng cáo mới bên trong chiến dịch hiện tại. Một số loại tiện ích mở rộng nhất định được nâng cấp có tính năng bổ sung, ví dụ: khả năng được tạo ở cấp nhóm quảng cáo hoặc khả năng hiển thị trên quảng cáo mà không cần bất kỳ thiết lập nào.

Chọn loại tiện ích mở rộng quảng cáo

Chọn tiện ích mở rộng dựa trên hành động bạn muốn mọi người trên web thực hiện khi họ xem quảng cáo của bạn và loại thông tin bạn muốn quảng bá.

Định dạng quảng cáo - Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

Ví dụ:
Giả sử bạn sở hữu một cửa hiệu sửa xe đạp tại Tokyo và Rie, khách hàng đang đạp xe ở gần cửa hàng của bạn, bị xịt lốp. Khi cô tìm kiếm “sửa xe đạp” trên điện thoại di động của mình, cô ấy sẽ thấy quảng cáo của bạn với tiện ích mở rộng vị trí và số điện thoại. Cô có thể nhấp vào số điện thoại để gọi cho bạn ngay lập tức để được trợ giúp hoặc nhấp vào địa chỉ để tìm đường đến chỗ bạn.
Dưới đây là các tiện ích mở rộng quảng cáo mà bạn có thể sử dụng để cung cấp cho khách hàng thêm thông tin về doanh nghiệp của mình:

Tiện ích mở rộng vị trí

Trợ giúp người tiêu dùng lân cận tìm thấy hoặc gọi đến cửa hàng gần nhất của bạn

Định dạng quảng cáo - Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 

Tiện ích mở rộng cuộc gọi

Kết nối trực tiếp người dùng với doanh nghiệp của bạn bằng điện thoại. 

Liên kết trang web

Quảng bá nhiều trang hơn bên trong trang web của bạn ngoài trang đích chính của quảng cáo.

Định dạng quảng cáo - Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 

Chú thích trên mạng xã hội

Cho biết số lượng người theo dõi trang Google+ mà doanh nghiệp của bạn có trên quảng cáo của bạn.

Định dạng quảng cáo - Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 

Xếp hạng người bán

Hiển thị xếp hạng doanh nghiệp trực tuyến của bạn trong quảng cáo.

h

Tiện ích mở rộng ứng dụng

Hiển thị liên kết đến ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn ngay bên dưới quảng cáo.

Tiện ích mở rộng đánh giá

Trình bày các đánh giá tích cực và lời khen tặng bên dưới quảng cáo của bạn.

Định dạng quảng cáo - Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

 

Tiện ích mở rộng phiếu mua hàng tự động
Quảng bá giao dịch được đề cập trong văn bản quảng cáo của bạn
Cách tiện ích mở rộng phiếu mua hàng tự động hoạt động

Lưu ý

Các tiện ích mở rộng quảng cáo sau có sẵn toàn cầu:

 • Liên kết trang web 
 • Tiện ích mở rộng cuộc gọi không sử dụng số chuyển tiếp Google 
 • Chú thích trên mạng xã hội 
 • Tiện ích mở rộng đánh giá (chỉ ngôn ngữ tiếng Anh) 

Để tìm hiểu xem liệu các tiện ích mở rộng khác có sẵn có tại vị trí của bạn không, hãy truy cập bài viết cho tiện ích mở rộng đó, được liên kết ở trên.

Hiểu chi phí của bạn

Bạn có thể thêm bất kỳ hoặc tất cả thông tin bổ sung này vào quảng cáo của mình mà không mất thêm chi phí. Vâng, miễn phí! AdWords chỉ tính phí bạn cho mỗi nhấp chuột bên trong quảng cáo và tiện ích mở rộng của quảng cáo, tối đa hai nhấp chuột cho mỗi hiển thị. Bạn không bị tính phí cho mỗi nhấp chuột lên tiện ích mở rộng đánh giá.

Chúng tôi sẽ tính phí bạn cùng một số tiền mỗi lần khách hàng nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên quảng cáo của bạn, bất kể liên kết được nhấp là dòng tiêu đề của quảng cáo hay liên kết quảng bá giao dịch của bạn. Bạn có thể quyết định số tiền tối đa bạn muốn trả cho một nhấp chuột bằng cách đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC).
Tiện ích mở rộng quảng cáo cung cấp thêm cơ hội để khách hàng nhấp vào và bên trong quảng cáo của bạn, nhưng bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn 2 nhấp chuột cho mỗi hiển thị quảng cáo. Nhấp vào một số tiện ích mở rộng (tiện ích mở rộng xã hội và tiện ích xếp hạng người bán) hoàn toàn không bị tính phí và Adwords có các quy trình để lọc ra bất kỳ nhấp chuột trùng lặp hoặc nhấp chuột không hợp lệ nào mà chúng tôi phát hiện.

Hiểu tùy chọn nhắm mục tiêu và đặt giá thầu của bạn

Bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo của mình trên Mạng tìm kiếm và hiển thị của Google. Hầu hết tiện ích mở rộng quảng cáo chỉ có thể xuất hiện trên Google.com.vn và một số trang web trên Mạng tìm kiếm của Google, chẳng hạn như Google Maps (dành cho tiện ích mở rộng vị trí), vì vậy, khi bạn thiết lập chiến dịch, bạn cần phải đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC).

Tạo tiện ích mở rộng quảng cáo

Mặc dù bạn có thể tạo bất kỳ tiện ích mở rộng quảng cáo nào bằng cách thực hiện theo các bước chung được trình bày trong bài viết này, mỗi tiện ích mở rộng quảng cáo đều có riêng thiết lập, báo cáo và thực tiễn tốt nhất duy nhất của riêng mình. Hãy truy cập vào bài viết cho tiện ích mở rộng bạn muốn tạo để tìm hiểu thêm (liên kết cho mỗi tiện ích mở rộng có sẵn ở trên).

Lưu ý

Bạn không thấy tiện ích mở rộng bạn đang tìm kiếm? Một số tiện ích mở rộng chỉ có sẵn cho các loại chiến dịch nhất định đã bật “Tất cả các tính năng”. Bạn có thể chuyển chiến dịch của mình thành “Tất cả các tính năng” bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng làm như vậy có thể ẩn hoặc tắt một số tính năng ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo.
Một số loại tiện ích mở rộng nhất định, ví dụ như chú thích mạng xã hội, được tạo tự động và không yêu cầu các bước bên dưới để quản lý chúng.

Tạo tiện ích mở rộng đầu tiên trong chiến dịch

Dưới đây là cách tạo tiện ích mở rộng đầu tiên trong chiến dịch bằng cách sử dụng trang tạo chiến dịch:

1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn
2. Trên tab Chiến dịch , hãy nhấp vào nút +Chiến dịch và chọn loại chiến dịch bạn muốn tạo.
3. Bạn sẽ được đưa đến tab Cài đặt của chiến dịch mới.
4. Trong Tiện ích mở rộng quảng cáo, hãy chọn hộp bên cạnh loại tiện ích mở rộng quảng cáo bạn muốn thêm vào chiến dịch mới của mình.
o Nếu bạn đã tạo tiện ích mở rộng quảng cáo trong một chiến dịch khác trong tài khoản của mình, bạn có thể chọn sử dụng tiện ích mở rộng hiện tại đó (đây còn được gọi là tiện ích mở rộng dùng chung). Tiện ích này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức tạo tiện ích mở rộng tương tự cho chiến dịch mới theo cách thủ công.

Sử dụng tiện ích mở rộng dùng chung

Khi bạn tạo tiện ích mở rộng mới trong quá trình thiết lập chiến dịch hoặc sau đó, khi bạn thêm tiện ích mở rộng cho chiến dịch hiện tại, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để bỏ qua một số bước bổ sung bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng hiện tại. Bạn cũng có thể chia sẻ nhiều loại tiện ích mở rộng. Ví dụ: nếu bạn có tiện ích mở rộng cuộc gọi và tiện ích mở rộng liên kết trang web trong một chiến dịch, bạn có thể chia sẻ các tiện ích mở rộng cho cả hai loại trong chiến dịch
mới.

Xem ví dụ: Thêm cài đặt tiện ích mở rộng vị trí hiện tại vào chiến dịch mới.

 • Chỉnh sửa tiện ích mở rộng dùng chung: Khi bạn chỉnh sửa tiện ích mở rộng dùng chung, thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả các chiến dịch chia sẻ tiện ích mở rộng. Nếu bạn chỉ muốn thay đổi một tiện ích mở rộng cho một trong các chiến dịch được chia sẻ, bạn nên tạo tiện ích mở rộng mới và riêng biệt.
 • Xóa tiện ích mở rộng dùng chung: Nếu bạn còn lại ít nhất chiến dịch có tiện ích mở rộng, việc xóa tiện ích mở rộng khỏi chiến dịch khác sẽ đơn giản có nghĩa là các chiến dịch đó sẽ không dùng chung tiện ích mở rộng. Nếu bạn chỉ có một chiến dịch có tiện ích mở rộng và bạn xóa tiện ích mở rộng này thì thay đổi này là vĩnh viễn và cài đặt tiện ích mở rộng của bạn sẽ không được lưu.

 • Sử dụng bộ lọc cho tiện ích mở rộng vị trí dùng chung: Bộ lọc được bao gồm dưới dạng một phần của loại tiện ích mở rộng này.

Ví dụ:
Giả sử bạn tạo tiện ích mở rộng vị trí cho Chiến dịch “Giảm giá giày nam” liên kết với tài khoản Google địa điểm và chia sẻ tiện ích mở rộng này với một chiến dịch khác “Giảm giá giày nữ”.
Tài khoản Google địa điểm có thông tin về hai thương hiệu cửa hàng, HappyShoes và SunnyShoes và chỉ HappyShoes đang có giảm giá. Nếu bạn tạo bộ lọc cho “Giảm giá giày nam” để quảng cáo của bạn chỉ đi kèm với các địa chỉ của HappyShoes, thì “Giảm giá giày nữ” sẽ được cập nhật để sử dụng bộ lọc tương tự.

 • Tiện ích mở rộng vị trí — chia sẻ địa ch thủ công: Với tiện ích mở rộng vị trí, bạn có thể đính kèm nguồn cấp dữ liệu Google địa điểm hoặc nhập địa chỉ theo cách thủ công. Bạn cũng có thể chia sẻ những địa chỉ thủ công này giữa các chiến dịch. Tuy nhiên, hiện tại không có cách nào để xác định bộ địa chỉ thủ công và chia sẻ bộ địa chỉ này giữa các chiến dịch. Bạn có thể chia sẻ nhiều địa chỉ thủ công trong chiến dịch, nhưng bạn sẽ cần phải làm như vậy mỗi lần cho từng địa chỉ thủ công.

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Minh Xuka 

Đã từng tham gia nhiều khoá đào tạo nhưng với khoá học của anh, em nhận lại được nhiều điều thú vị và bổ ích. Cũng...

Le Tram

Cảm ơn thầy Nguyễn Hiển đã nhiệt tình chia sẽ những bài học vô cùng hữu ích và giá trị trong khóa học Google Adwords...

Tuyền Nguyễn Thanh

Hôm nay mình có tham gia khóa đào tạo google Adw miễn phí của thầy Nguyễn Hiển.Tuy đây là lớp miễn phí nhưng những gì mình...

Tran Tu Hai

Khoá học hay, ý nghĩa và rất cần thiết trong thời buổi kd khó khăn, đặc biệt với những DN mới khởi nghiệp.

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công