Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch của bạn

Từ khóa phủ định có thể giúp bạn tiếp cận được những khách hàng quan tâm nhất, giảm chi phí và tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. Khi bạn thêm cụm từ dưới dạng từ khóa phủ định (sẵn có cho chiến dịch “Chỉ Mạng tìm kiếm” và “Mạng tìm kiếm & hiển thị”) hoặc dưới dạng loại trừ từ khóa (cho chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị”), quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho những người tìm kiếm các cụm từ đó hay truy cập trang web chứa các cụm từ đó. 

Với từ khóa phủ định, bạn có thể: 

 • Ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người đang tìm kiếm hoặc truy cập vào trang web về những gì bạn không cung cấp.
 • Hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng nhấp chuột vào quảng cáo.
 • Giảm chi phí bằng cách loại trừ những từ khóa mà bạn có thể chi tiền nhưng không nhận được lợi tức. 

Khi bạn chọn từ khóa phủ định, bạn sẽ muốn chọn các cụm từ tìm kiếm tương tự như từ khóa của bạn, nhưng là tín hiệu cho thấy mọi người đang tìm kiếm một sản phẩm khác.

Ví dụ:

Giả sử bạn là kỹ thuật viên đo mắt có bán kính. Bạn muốn ngăn quảng cáo của bạn hiển thị cho những người tìm kiếm hoặc truy cập vào các trang web có chứa cụm từ như “kính xây dựng” và “kính công nghiệp”, vì người đó chắc chắn không mua kính mắt của bạn. 

Thêm từ khóa phủ định (chiến dịch “Chỉ  Mạng tìm kiếm” hoặc “Mạng tìm kiếm & hiển thị”)

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http:// adword.google.com.vn.
 2. Nhấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm từ khóa phủ định.
 3. Chọn tab Từ khóa.
 4. Cuộn xuống để tìm phần từ khóa phủ định bên dưới bảng từ khóa chính. Mở rộng phần này bằng cách nhấp vào “+”.
 5. Bạn sẽ thấy hai bảng: “Cấp nhóm quảng cáo” và “Cấp chiến dịch”.
 6. Để thêm từ khóa phủ định vào một nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào nút + Thêm trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo”.  ể thêm từ khóa phủ định vào một chiến dịch, hãy nhấp vào nút Thêm trong bảng “Cấp chiến dịch”.
 7. Thêm từ khóa phủ định của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Không cần bao gồm dấu trừ (-) trước mỗi từ khóa. Nếu bạn thêm từ khóa phủ định đối sánh rộng, bạn sẽ cần thêm phiên bản số nhiều của chúng, như “các loại kính xây dựng”.  Để thêm từ khóa đối sánh cụm từ phủ định, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc kép.  Để thêm từ khóa phủ định đối sánh chính xác, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc vuông. Tìm hiểu thêm về sử dụng từ khóa phủ định với.

Lưu ý

Chắc chắn rằng từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị. 

Chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống từ khóa phủ định (chiến dịch “Chỉ  Mạng tìm kiếm” hoặc “Mạng tìm kiếm & hiển thị”) 

Khi bạn thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch của mình, bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống các từ khóa đó.

Để bắt đầu, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bao gồm từ khóa phủ định mà bạn muốn chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Cuộn xuống để tìm phần từ khóa phủ định bên dưới bảng từ khóa chính. Mở rộng phần này bằng cách nhấp vào liên kết +Từ khóa phủ định.
 4. Bạn sẽ thấy hai bảng: “Cấp nhóm quảng cáo” và “Cấp chiến dịch”.

Thực hiện theo các bước sau để ch nh sửa từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch”. Thực hiện thay đổi của bạn cho từng từ khóa phủ định riêng lẻ trong các hộp xuất hiện. Chọn loại đối sánh từ trình đơn thả xuống để thay đổi loại đối sánh của từng từ khóa phủ định.
 3. Nhấp vào Lưu.

Thực hiện theo các bước sau để xóa từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấp vào Xóa trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch”.

Thực hiện theo các bước sau để tải xuống từ khóa phủ định của bạn:

 1. Chọn các hộp kiểm bên cạnh từ khóa phủ định mà bạn muốn tải xuống.
 2. Nhấp vào Tải xuống trong bảng “Cấp nhóm quảng cáo” hoặc bảng “Cấp chiến dịch”.
 3. Bạn sẽ thấy phần “Tải xuống và lập lịch báo cáo”. Nhập tên cho báo cáo của bạn trong hộp “Tên báo cáo”. Chọn một định dạng cho tệp của bạn từ trình đơn thả xuống ” ịnh dạng”.
 4. Nhấp vào Tạo.

Loại trừ từ khóa (chiến dịch “Chỉ  Mạng hiển thị”) 

Bạn có thể giới hạn khả năng hiển thị của quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách loại trừ từ khóa. Khi bạn loại trừ từ khóa khỏi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình. AdWords tránh hiển thị quảng cáo của bạn ở các trang web Mạng hiển thị chứa các cụm từ này. 

Từ khóa phủ định của bạn không phải là toàn diện. Ví dụ: để ngăn quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí về kính xây dựng, việc thêm từ khóa phủ định -xây dựng sẽ có hiệu quả. Ngoại lệ đối với trường hợp này là từ khóa kết hợp, như “dưa chuột bao tử”. Nếu bạn chỉ sử dụng từ khóa phủ định –bao tử, quảng cáo của bạn có thể vẫn xuất hiện trên trang có chứa cụm từ “dưa chuột bao tử” do nghĩa thay đổi khi “bao tử” và “dưa chuột” được ghép với nhau.

Nếu bạn loại trừ từ khóa khỏi nhóm quảng cáo có vị trí, quảng cáo của bạn sẽ ít có khả năng xuất hiện trên vị trí về từ khóa bị loại trừ mà bạn đã chọn. Tuy nhiên, từ khóa bị loại trừ không hoạt động chính xác trên Mạng hiển thị như trên Mạng tìm kiếm, do đó, quảng cáo của bạn vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện trên các trang chứa các cụm từ này tùy thuộc vào các từ khóa khác trong nhóm quảng cáo của bạn. 

Ví dụ:

Giả sử bạn chọn 5 trang web mua sắm khác nhau làm vị trí, sau đó thêm từ khóa phủ định –xây dựng vào nhóm quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên bất kỳ trang web nào trong số năm trang web đó, nhưng quảng cáo ít có khả năng xuất hiện trên các trang của những trang web về kính xây dựng. 

Dưới đây là cách loại trừ từ khóa:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Trong tab Chiến dịch, chuyển đến tab Mạng hiển thị và nhấp vào +  hắm mục tiêu ở phía trên biểu đồ.
 3. Chọn nhóm quảng cáo.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Thêm loại trừ nhóm quảng cáo” hoặc “Thêm loại trừ chiến dịch” và chọn “Hiển thị từ khóa”.
 5. Thêm từ khóa của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Lưu ý: Chắc chắn rằng từ khóa bị loại trừ của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.
 6. Nhấp vào Đóng và sau đó nhấp vào Lưu.

Mẹo

Hãy thử loại trừ web hoặc danh mục để giới hạn khả năng hiển thị của quảng cáo của bạn.

  Nhận ý tưởng từ khóa phủ định

Bạn có thể chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để nhận ý tưởng từ khóa phủ định. Báo cáo cụm từ tìm kiếm sẽ hiển thị cho bạn mọi tìm kiếm làm cho quảng cáo của bạn được kích hoạt và được nhấp.

Sau đây là cách chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adword.google.com.vn.
 2. Nhấp vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn nhận ý tưởng từ khóa phủ định.
 3. Nhấp vào tab Từ khóa.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh từ khóa mà bạn muốn chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm hoặc bạn có thể chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm cho tất cả từ khóa của mình. Tốt nhất nên đặt trình đơn phạm vi ngày ở góc trên cùng của trang thành “14 ngày qua” hoặc “30 ngày qua”.

Bằng cách đó, bạn sẽ có đủ thông tin để giúp mình chọn ý tưởng.

 1. Nhấp vào nút Chi tiết từ khóa. Nhấp vào Đã chọn để tạo báo cáo cho từ khóa có hộp kiểm được đánh dấu. Nếu không, hãy chọn Tất cả để tạo báo cáo cho tất cả từ khóa được liệt kê.
 2. Danh sách cụm từ tìm kiếm sẽ xuất hiện trên trang. Chọn hộp bên cạnh các từ khóa mà bạn muốn thêm làm từ khóa phủ định và nhấp vào nút Thêm làm từ khóa phủ định.

Lưu ý

Chắc chắn rằng từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với từ khóa thông thường, vì điều này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị.

 1. Bạn có thể chọn thêm từ khóa phủ định ở cấp độ nhóm quảng cáo hoặc cấp độ chiến dịch.
 2. Nhấp vào Lưu.

 Lưu ý

 • Chọn từ khóa phủ định của bạn một cách cẩn thận. Nếu bạn sử dụng quá nhiều từ khóa phủ định, thì quảng cáo của bạn có thể tiếp cận ít khách hàng hơn.
 • Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trên các tìm kiếm và trang có chứa các biến thể của cụm từ bạn chọn làm từ khóa phủ định. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trên các tìm kiếm chỉ chứa một trong các cụm từ từ khóa phủ định của bạn nếu cụm từ từ khóa của

bạn nhiều hơn một từ. Giả sử bạn thêm từ khóa phủ định “chai rượu vang”. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị cho các tìm kiếm và trang có chứa “ly uống rượu không chân”, “rượu vang đỏ” hoặc “chai thủy tinh”. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các tìm kiếm “chai rượu vang đỏ”, “dụng cụ khui nút chai rượu vang” hoặc “dụng cụ khui nút chai rượu”.

 • Chúng tôi vẫn có thể hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm cụm từ dài hơn 10 từ và từ khóa phủ định của bạn nằm sau từ thứ 10 đó. Giả sử từ khóa phủ định của bạn là “giảm giá”. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm “phòng khách sạn sạch đẹp tại Los Angeles gần biển giảm giá” do từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 11 trong cụm từ. Mặt khác, chúng tôi sẽ không hiển thị quảng cáo của bạn khi ai đó tìm kiếm “phòng khách sạn sạch đẹp ở Los Angeles nhìn ra biển giảm giá” do từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 10 trong cụm từ. 

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Nguyễn Hoàng Tùng

Cảm ơn thầy Nguyễn Hiển về kiến thức Adw. học thầy xong e thấy thật là tiếc. tiếc vì mình đã bỏ qua quá nhiều cơ...

Hoàn Tây

Hai buổi học tuy ngắn nhưng đã học được từ thầy rất nhiều điều hay và bổ ích từ thầy. Cảm ơn thầy và team ạ

Nguyễn Trang

Tháng trước đăng kí 1 lần nhưng không đi được , tiếc quá trời . Hôm nay có cơ hội được đăng kí lại . Lớp học cực...

Kiệt L.A

10 năm tiếp cận với Google Ads cho đến hôm nay mới được học chính quy về nó, 2 ngày được Sói Già Adwords update kiến thức...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công