Tổ chức các chiến dịch và quảng cáo trong tài khoản Google Adwords

Giờ đây khi bạn đã làm chủ quảng cáo đầu tiên của mình, bạn đang từng bước tạo nhiều quảng cáo hơn nữa, đúng không? Trước khi bạn thực hiện, điều quan trọng là phải biết thiết kế ba lớp của AdWords. Hiểu mối quan hệ giữa các lớp này của tài khoản sẽ giúp bạn tổ chức quảng cáo, từ khóa và nhóm quảng cáo thành các chiến dịch hiệu quả nhắm mục tiêu đúng đối tượng.

Cách AdWords được tổ chức:

AdWords được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo.
1. Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu và thông tin thanh toán duy nhất.
2. Chiến dịch quảng cáo của bạn có ngân sách và cài đặt riêng để xác định nơi các quảng cáo của bạn xuất hiện.
3. Nhóm quảng cáo của bạn có chứa một loạt các quảng cáo tương tự cũng như từ và cụm từ, được gọi là từ khóa, mà bạn muốn kích hoạt hiển thị quảng cáo của mình.

Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo trong Google Adwords

 Lý do bạn nên tổ chức quảng cáo của mình thành các nhóm quảng cáo và chiến dịch:

Khi mọi người tìm kiếm trực tuyến và họ nhập từ hoặc cụm từ, họ đang tìm kiếm thông tin liên quan chặt chẽ đến những từ đó. Ví dụ: nếu Eric nhập máy ảnh kỹ thuật số và thấy quảng cáo cho cuộn phim, có khả năng anh sẽ không nhấp vào quảng cáo đó. 

Để hiển thị quảng cáo có liên quan đến tìm kiếm của những người mà bạn đang cố gắng tiếp cận, hãy gắn quảng cáo có liên quan cùng với từ khóa có liên quan vào nhóm quảng cáo. Bằng cách đó, tất cả quảng cáo có liên quan của bạn có thể được hiển thị cho khách hàng đang tìm kiếm những điều tương tự.
Một tập hợp các nhóm quảng cáo tạo thành một chiến dịch. Chiến dịch là kiểm soát chính cho các nhóm quảng cáo của bạn, nơi bạn có thể chọn:
 Bạn muốn chi tiêu bao nhiêu cho nhấp chuột hoặc chuyển đổi từ quảng cáo của mình
 Mạng và vị trí địa lý nơi bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị
 Các cài đặt cấp cao nhất khác ảnh hưởng đến các cụm nhóm quảng cáo

Ví dụ:
Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng điện tử trực tuyến và bạn tạo tài khoản AdWords để có thể bắt đầu quảng cáo các sản phẩm mà bạn bán. Ở cấp tài khoản, bạn có thể chọn người khác mà bạn muốn có quyền truy cập vào tài khoản AdWords và phương thức thanh toán được ưu tiên của bạn. Lớp trên cùng của tài khoản của bạn có thể giống như sau:

                                                                                      Tài khoản                                                                        

                                                                         Cửa hàng điện tử trực tuyến

Bạn đã quyết định bạn muốn quảng cáo khoảng không quảng cáo tivi và máy ảnh, vì vậy, bạn tạo chiến dịch riêng lẻ cho từng mặt hàng. Việc tách tài khoản của bạn thành hai chiến dịch đảm bảo rằng bạn có thể dành ít nhất một nửa ngân sách quảng cáo trực tuyến của mình cho mỗi khu vực sản phẩm.

                                Chiến dịch                                       Chiến dịch                                        
                                              Tivi 

                                  Máy ảnh

Bằng việc tập trung vào chiến dịch máy ảnh, bạn có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo khác nhau cho các loại máy ảnh khác nhau, như máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh nhỏ gọn.
Đối với chiến dịch tivi, bạn có thể tạo một nhóm quảng cáo cho từng loại tivi bạn bán, chẳng hạn như Tivi màn hình phẳng hay Tivi plasma.

  Nhóm quảng cáo                  Nhóm quảng cáo             Nhóm quảng cáo             Nhóm quảng cáo 
Tivi màn hình phẳngTivi plasma Máy ảnh kỹ thuật số     Máy ảnh nhỏ gọn

 

Trong một nhóm quảng cáo cụ thể, bạn muốn chọn từ khóa có liên quan chặt chẽ đến văn bản quảng cáo của mình. Đối với nhóm quảng cáo máy ảnh kỹ thuật số, bạn có thể thử từ khóa cho các thương hiệu, kiểu và giá khác nhau dành cho máy ảnh kỹ thuật số mà bạn bán (đảm bảo bạn tuân thủ quy định về nhãn hiệu của chúng tôi).

Tập trung tất cả lại với nhau, cấu trúc tài khoản tổng thể của bạn có thể giống như sau:

Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo trong Google Adwords

Mẹo 

Một phương pháp phổ biến để tổ chức tài khoản AdWords là tổ chức theo cách mà trang web của bạn được cấu trúc, với mỗi nhóm quảng cáo trình bày một trang hoặc danh mục khác nhau trên trang web của bạn.

Xem tổ chức tài khoản của bạn trong nháy mắt

Sau khi tạo chiến dịch đầu tiên, bạn sẽ thấy bảng điều khiển “Tất cả chiến dịch trực tuyến” xuất hiện phía bên trái trong tab Chiến dịch của tài khoản AdWords. Từ bảng điều khiển này, bạn có thể thấy ngay cách các chiến dịch của bạn được tổ chức. Nhấp vào một trong các chiến dịch và bạn cũng sẽ thấy các nhóm quảng cáo của mình. Cấu trúc thư mục này cũng cho phép bạn nhanh chóng di chuyển xung quanh tài khoản của mình.

Giới hạn tài khoản AdWords
Sau đây là các giới hạn cho tài khoản AdWords (mặc dù hầu hết nhà quảng cáo không đạt đến các giới hạn này):

 • 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng) 
 • 20.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch 
 • 20.000 mục nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo (chẳng hạn như từ khóa, vị trí, danh sách đối tượng và mục tiêu sản phẩm) 
 • 300 quảng cáo hiển thị hình ảnh cho mỗi nhóm quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo hình ảnh) 
 • 50 quảng cáo văn bản cho mỗi nhóm quảng cáo 
 • 4 triệu quảng cáo đang hoạt động hoặc bị tạm dừng cho mỗi tài khoản
 • 5 triệu mục nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo cho mỗi tài khoản (chẳng hạn như từ khóa, vị trí, danh sách đối tượng và mục tiêu sản phẩm) 
 • 1 triệu mục nhắm mục tiêu theo chiến dịch cho mỗi tài khoản (chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo địa lý và từ khóa phủ định cấp chiến dịch) 
 • 10.000 mục tiêu vị trí (được nhắm mục tiêu và bị loại trừ) cho mỗi chiến dịch, bao gồm tối đa 500 mục tiêu vùng lân cận cho mỗi chiến dịch 
 • 20 danh sách vị trí phủ định được chia sẻ cho mỗi tài khoản 
 • 65.000 vị trí cho mỗi danh sách vị trí phủ định 
 • 20 danh sách từ khóa phủ định được chia sẻ cho mỗi tài khoản* 
 • 5.000 từ khóa cho mỗi danh sách từ khóa phủ định* 
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo cũ đang hoạt động cho mỗi tài khoản 
 • 1,3 triệu tham chiếu đến tiện ích mở rộng quảng cáo cũ cho mỗi tài khoản** 
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp đang hoạt động cho mỗi tài khoản 
 • 10.000 tham chiếu nhóm quảng cáo đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp trên mỗi tài khoản*** 
 • 10.000 tham chiếu chiến dịch đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp cho mỗi tài khoản***

Nếu nhóm quảng cáo của bạn gần đạt đến giới hạn từ khóa, chúng tôi sẽ đặt thông báo trong tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về giới hạn từ khóa và cách tạo danh sách từ khóa hiệu quả.
** Ví dụ: giả sử bạn có một chiến dịch sử dụng tiện ích mở rộng liên kết trang web cũ. Sau đó, bạn thêm ba chiến dịch khác, mỗi chiến dịch chia sẻ cùng một tiện ích mở rộng liên kết trang web cũ. Bây giờ, tài khoản của bạn có bốn tham chiếu đến một tiện ích mở rộng quảng cáo cũ đang hoạt động.
*** Ví dụ: giả sử bạn có một chiến dịch sử dụng tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp. Sau đó bạn bổ sung thêm một chiến dịch và một nhóm quảng cáo khác, mỗi loại chia sẻ cùng tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp. Bây giờ, tài khoản của bạn có 1 tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp đang hoạt động, 2 tham chiếu chiến dịch
đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp và 1 tham chiếu nhóm quảng cáo đến tiện ích mở rộng được nâng cấp.

 

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Đào Thu Ba

Khoá học Google Adwords được anh Hiển chia sẻ đầy nhiệt huyết trọn vẹn một ngày chứa đựng toàn bộ các chiến lược...

Dũng Dolby

Sau khóa học Google Adwords với Thầy Hiển đã giúp mình biết được cách sử dụng công cụ và tạo cho riêng mình 1 chiến...

Lê Hữu Tuấn

Hôm nay ngày chủ nhật Tớ đi học ét uốt Biết thêm nhiều chiến lược Cụ Nguyễn Hiển rất hay Cần phải làm quen tay Để...

Nguyễn Văn Trung

Adword quá rộng, và Anh Nguyễn Hiển quá “nguy hiểm” Thanks Anh vì những kiến thức đã chia sẻ thật tuyệt vời. Hẹn...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công