Tạo chiến dịch quảng cáo của bạn

 • Giúp quảng cáo của bạn tiếp cận đúng người bằng cách hiểu khách hàng, đặt ngân sách và tổ chức chiến dịch. 
 • Chọn đúng cài đặt chiến dịch để giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo của mình. 
 • Sử dụng những gì bạn đã tìm hiểu để tạo chiến dịch. 
 • Bắt đầu tiếp cận khách hàng bằng cách tạo quảng cáo và chọn đúng từ khóa.

Với AdWords, bạn sẽ sử dụng chiến dịch để tổ chức thông điệp và quảng cáo mà bạn muốn hiển thị cho khách hàng. Trước khi bạn tạo chiến dịch đầu tiên, có một vài khái niệm quan trọng cần nắm được:

 • Hiểu khách hàng của bạn 
 • Đặt ngân sách 
 • Tổ chức chiến dịch của bạn

Hiểu khách hàng của bạn
Trước khi bạn tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên, hãy dành thời gian tạo tiểu sử của khách hàng trong đầu, những người mà bạn đang cố gắng tiếp cận. Xem xét sở thích, thói quen và đặc điểm của khách hàng có thể giúp bạn chọn cài đặt đúng cho chiến dịch của mình. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần xem xét về sở thích và hành vi của khách hàng của bạn:

 • Từ và cụm từ họ sử dụng để tìm kiếm trực tuyến: Nếu bạn điều hành một cửa hàng đồ nội thất, hãy nghĩ về những từ khóa mà khách hàng tiềm năng có thể sử dụng để tìm kiếm đồ nội thất. Họ sẽ sử dụng các cụm từ tìm kiếm chung chung như “đồ nội thất” hay “cửa hàng đồ nội thất”? Có nhiều khả năng khách hàng sẽ sử dụng các cụm từ cụ thể hơn dựa trên những gì họ đang tìm kiếm, chẳng hạn như “mua ghế sofa ghép” hoặc “ghế phòng ăn”. 
 • Loại trang web họ truy cập: Nghĩ về những loại trang web mà khách hàng có thể quan tâm. Những người tìm kiếm đồ nội thất cũng sẽ truy cập vào các trang web sửa sang nhà cửa, trang web có liên quan đến thiết kế nội thất hay trang web được thiết kế riêng cho các ông bố bà mẹ mới có con? Xem xét loại nội dung web nào thật phù hợp với quảng cáo đồ nội thất của bạn. 
 • Vị trí địa lý: Nghĩ về nơi khách hàng tiềm năng ở. Nếu bạn chỉ phân phối đồ nội thất cho các khách hàng ở thành phố, thì bạn nên giới hạn nhắm mục tiêu của chiến dịch đến thành phố của bạn. iều này giúp đảm bảo rằng bạn chỉ phải trả cho các nhấp chuột lên quảng cáo từ những người sống ở khu vực bạn phân phối và có thể mua đồ nội thất của bạn. 
 • Cách họ liên lạc với bạn: Xem xét cách bạn muốn khách hàng liên lạc với mình. Nếu bạn muốn họ trực tiếp tới cửa hàng, bạn có thể làm nổi bật thông tin vị trí trong quảng cáo. Hay có thể bạn muốn họ gọi cho bạn hoặc điền vào biểu mẫu liên hệ trực tuyến. Bạn có thể thêm những tùy chọn này và tùy chọn khác vào quảng cáo với tiện ích mở rộng quảng cáo, được thảo luận trong phần “Hiểu cài đặt chiến dịch của bạn” bên dưới. Tiểu sử này của khách hàng cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về cài đặt chiến dịch bạn có thể xem xét, chẳng hạn như: 
 • Từ khóa sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn để hiển thị trong kết quả tìm kiếm 
 • Những trang web nơi bạn có thể muốn quảng cáo của mình xuất hiện 
 • Vị trí địa lý nơi quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện 
 • Thông tin bổ sung bạn có thể muốn bao gồm trong quảng cáo, chẳng hạn như số điện thoại hoặc liên kết đến trang liên hệ trên trang web của bạn 

Chúng tôi sẽ giải thích những cài đặt chiến dịch này và cài đặt chiến dịch khác bên dưới.

Đặt ngân sách

Khi bạn hiểu khách hàng của mình là ai, hãy nghĩ về số tiền bạn muốn chi tiêu để tiếp cận họ bằng quảng cáo của mình và các kết quả bạn mong muốn cho chiến dịch của mình để thành công.
AdWords cho phép bạn đặt ngân sách trung bình hàng ngày cho từng chiến dịch dựa trên mục tiêu quảng cáo và tổng số tiền bạn có thể chi tiêu mỗi ngày. Nhận mẹo về đặt ngân sách chiến dịch.
Bạn không chắc chắn những gì sẽ bị tính phí? Tìm hiểu cách AdWords tính chi phí.

Tổ chức chiến dịch của bạn
Rõ ràng, tổ chức là thành phần cơ bản đem đến thành công và AdWords cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi bạn bắt đầu tạo chiến dịch và quảng cáo, điều quan trọng là tìm hiểu cách AdWords được cấu trúc để giúp bạn tạo chiến dịch hiệu quả nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng.
AdWords được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo. AdWords được tổ chức thành ba lớp: tài khoản, chiến dịch và nhóm quảng cáo. 

 1. Tài khoản của bạn được liên kết với một địa chỉ email, mật khẩu và thông tin thanh toán duy nhất. 
 2. Mỗi chiến dịch quảng cáo có ngân sách và cài đặt riêng để xác định nơi quảng cáo của bạn xuất hiện. 
 3. Nhóm quảng cáo có chứa một tập hợp các quảng cáo tương tự cũng như các từ và cụm từ, được gọi là từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị. Tập hợp các nhóm quảng cáo tạo thành một chiến dịch. Sử dụng nhóm quảng cáo để nhóm các quảng cáo có liên quan với từ khóa có liên quan để hiển thị quảng cáo có liên quan đến tìm kiếm của những người bạn đang cố gắng tiếp cận. Tìm hiểu thêm về việc tổ chức các chiến dịch và quảng cáo trong tài khoản của bạn.

Hiểu cài đặt chiến dịch của bạn

Bây giờ bạn có được hình dung tốt hơn về khách hàng bạn đang cố gắng tiếp cận, bạn đã sẵn sàng xem xét cài đặt chiến dịch phù hợp với mục tiêu của mình. Cài đặt chiến dịch bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các quảng cáo trong cùng một chiến dịch. Loại chiến dịch mà bạn chọn xác định cài đặt nào có sẵn cho bạn.
Cài đặt bao gồm ba lĩnh vực cơ bản có liên quan đến quảng cáo của bạn:

 • Số tiền bạn sẽ thanh toán bằng cách đặt ngân sách và giá thầu (bạn luôn có thể điều chỉnh chúng sau) 
 • Ngoài văn bản và liên kết, bạn có thể bao gồm một số nội dung vào quảng cáo bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo 
 • Nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện bằng cách sử dụng các cài đặt cho vị trí địa lý, ngôn ngữ và vị trí trên web (được gọi là Mạng). 

Dưới đây là tổng quan về cài đặt chiến dịch bạn cần phải giải quyết khi thiết lập một chiến dịch AdWords mới:

Cài đặtMô tảTìm hiểu thêm
Chung Đây là nơi bạn nhập tên cho chiến dịch và chọn loại chiến dịch của mình. Mặc dù AdWords nhập tên chiến dịch mặc định cho bạn, bạn nên chọn tên mô tả rõ ràng chủ đề của chiến dịch để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chiến dịch đó trong tài khoản của mình. Tên chiến dịch của bạn không hiển thị cho khách hàng. 
Loại Loại chiến dịch xác định cài đặt nào mà chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch của mình. Loại bạn chọn điều chỉnh thiết lập chiến dịch để thích hợp với mục tiêu của bạn, loại bỏ các tính năng không liên quan. Chúng tôi khuyên nhà quảng cáo mới nên bắt đầu với loại chiến dịch “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”, cung cấp nhiều vị trí tiềm năng khác nhau cho quảng cáo của bạn.Chọn loại chiến dịch phù hợp với bạn
Vị trí và ngôn ngữQuảng cáo của chiến dịch của bạn đủ điều kiện để hiển thị cho các khách hàng ở hoặc quan tâm đến cài đặt vị trí bạn chọn và sử dụng Google bằng ngôn ngữ bạn chỉ định. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn cung cấp ngôn ngữ mà khách hàng đang sử dụng.Nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ
Mạng và thiết bịChọn Mạng nơi bạn muốn quảng cáo xuất hiện, chẳng hạn như trên trang kết quả tìm kiếm như Google (“Mạng tìm kiếm”), trên các trang web khác hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo (“Mạng hiển thị”) hoặc cả hai. Theo mặc định, các chiến dịch mới nhắm mục tiêu tất cả các loại thiết bị bao gồm máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động. Sau đó, bạn có thể chọn tùy chỉnh quảng cáo cho các thiết bị khác nhau.Cài đặt mạng
Đặt giá thầu và ngân sáchChọn đặt giá thầu cho nhấp chuột vào quảng cáo theo cách thủ công hoặc để AdWords thực hiện việc đó cho bạn. Tùy vào loại chiến dịch, bạn có thể xem tùy chọn đặt giá thầu bổ sung để chọn.Chiến lược giá thầu kiểm soát cách bạn thanh toán cho người dùng để tương tác với quảng cáo của bạn.Giá thầu mặc định là số tiền cao nhất bạn sẽ trả cho mỗi nhấp chuột lên quảng cáo trong nhóm quảng cáo. Ngân sách là số tiền trung bình bạn có thể chi tiêu mỗi ngày vào chiến dịch của mình. Ngân sách bạn chọn hoàn toàn tùy thuộc vào bạn và bạn có thể điều chỉnh ngân sách của mình bất kỳ lúc nào.Đặt giá thầu và ngân sách
Tiện ích mở rộng quảng cáoBao gồm thông tin khác về quảng cáo, chẳng hạn như thông tin vị trí, liên kết đến trang trên trang web, số điện thoại và trang Google+.Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các tiện ích mở rộng
 Cài đặt nâng caoKhi bạn cảm thấy hài lòng với việc sử dụng cài đặt cơ bản nhất của AdWords, xem xét việc chấp nhận một hoặc nhiều tính năng tùy chọn này để giúp nhận chiến dịch quảng cáo theo cùng một lịch như khách hàng của bạn:

 • Lập lịch: Đặt ngày bắt đầu và kết thúc của chiến dịch. 
 • Lập lịch quảng cáo: chọn ngày hoặc giờ nhất định trong tuần để quảng cáo của bạn hiển thị. 
 • Phân phối quảng cáo: Theo mặc định, AdWords hiển thị quảng cáo của bạn khi các quảng cáo đó có nhiều khả năng nhận các nhấp chuột hoặc chuyển đổi nhưng bạn có thể chọn hiển thị quảng cáo đồng đều cho cả ngày.
 Sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh

Mẹo

Nếu bạn đã thiết lập chiến dịch tương tự và bạn muốn sử dụng cùng cài đặt, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tải cài đặt từ chiến dịch hiện tại vào chiến dịch mới của mình. Bạn sẽ thấy tùy chọn này trong phần “Cài đặt chung”, ngay bên dưới loại chiến dịch.
Tạo chiến dịch
Bây giờ bạn có tiểu sử của khách hàng trong đầu và hiểu cài đặt chiến dịch, bạn đã sẵn sàng sử dụng thông tin đó để tạo chiến dịch đồng thời đặt ngân sách và giá thầu. Bạn sẽ cần phải tạo ít nhất một chiến dịch trước khi bạn có thể tạo các quảng cáo trong tài khoản của mình.
Tạo chiến dịch và chọn cài đặt chiến dịch
Dưới đây là cách tạo chiến dịch và chọn cài đặt chiến dịch của bạn:
1. Truy cập AdWords tại https://adwords.google.com.vn.

 • Nếu bạn là người mới sử dụng AdWords, hãy nhấp vào Bắt đầu ngay bây giờ để tạo tài khoản của bạn. Trong quá trình này, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn tạo chiến dịch đầu tiên của mình. Tìm hiểu thêm về tạo tài khoản AdWords và chiến dịch đầu tiên của bạn. 
 • Nếu bạn đã tạo tài khoản AdWords, hãy đăng nhập. Sau đó, nhấp vào tab Chiến dịch. 

2. Nhấp vào nút + Chiến dịch trên tab Chiến dịch.
3. Từ trình đơn thả xuống, chọn loại chiến dịch bạn muốn sử dụng (“Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” (được đề nghị cho nhà quảng cáo mới), “Chỉ Mạng tìm kiếm” hoặc “Chỉ Mạng hiển thị”). Tìm hiểu thêm về chọn loại chiến dịch của bạn.
4. Bạn sẽ được đưa đến trang “Chọn cài đặt chiến dịch”. Đặt tên chiến dịch của bạn. Sau đó, lựa chọn các cài đặt sau (bạn có thể tìm thông tin bổ sung về những cài đặt này trong phần “Hiểu cài đặt chiến dịch của bạn” ở trên):

 • Thiết bị 
 • Vị trí 
 • Ngôn ngữ 
 • Đặt giá thầu và ngân sách 
 • Tiện ích mở rộng quảng cáo 

5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chiến dịch của mình bất kỳ lúc nào.

Tạo quảng cáo và chọn từ khóa

Sau khi bạn đã lưu cài đặt chiến dịch của mình, bạn sẽ được đưa đến trang “Tạo quảng cáo và từ khóa”. Đây là trang bạn sẽ tạo nhóm quảng cáo trong chiến dịch của mình. Một nhóm quảng cáo được tạo thành bởi tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu. Mỗi chiến dịch quảng cáo bao gồm một hoặc nhiều nhóm quảng cáo.
Tại đây bạn sẽ chọn định dạng quảng cáo, tạo quảng cáo và chọn từ khóa bạn nghĩ là khách hàng sẽ sử dụng khi tìm kiếm thông tin có liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
Chúng tôi sẽ bao gồm cách tạo quảng cáo văn bản (định dạng quảng cáo chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo mới hơn nên dùng), nhưng bạn có thể chọn từ nhiều định dạng quảng cáo khác nhau tùy vào mục tiêu quảng cáo của bạn. Những định dạng này bao gồm quảng cáo video, quảng cáo hình ảnh, quảng cáo trên điện thoại di động WAP, quảng cáo nội dung ứng dụng hoặc kỹ thuật số và nhiều loại quảng cáo khác. Tìm hiểu về tất cả các định dạng quảng cáo sẵn có và cách chọn định dạng nào phù hợp với bạn.

Mẹo

Bị người viết chặn? Cần trợ giúp quyết định xem nội dung văn bản quảng cáo nên là gì? Khám phá những mẹo này để tạo quảng cáo văn bản thành công.

Tạo quảng cáo văn bản

Để tạo quảng cáo văn bản, hãy thực hiện theo các bước sau:
1. Trong phần “Tạo quảng cáo”, chọn Quảng cáo văn bản.
2. Nhập vào dòng tiêu đề, mô tả, URL hiển thị và URL đích. URL hiển thị là địa chỉ web, thường là trang chủ của trang web, được hiển thị cho khách hàng cùng với quảng cáo của bạn trong khi URL đích đưa khách hàng đến trang cụ thể trong trang web của bạn. Cả hai URL nên chứa cùng một tên miền. Ví dụ: quảng cáo có www.google.com.vn là URL hiển thị và www.google.com.vn/ads là URL đích chấp nhận được vì chúng dùng chung tên miền “google.com.vn”
3. Nhập từ khóa của bạn vào phần “Từ khóa”. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với 10-20 từ khóa. Bạn luôn có thể chỉnh sửa hoặc thêm nhiều từ khóa sau đó. Tìm hiểu cách chọn từ khóa và vị trí khi bạn tạo chiến dịch.
4. Nhấp vào Lưu. Nếu đây là chiến dịch đầu tiên, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục thanh toán. Quảng cáo không thể chạy nếu bạn chưa gửi thông tin thanh toán.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Tien Tran

“Cài đặt Adwords có gì mà khó, dễ ẹc chứ gì, học chi tốn tiền”. Đó là suy nghĩ của mình trước khi đi học...

Huyềnn Thanhh

Thay mặt các HV khoá K161 em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy và các bạn Support trong 2 buổi học. Em cảm ơn sự nhiệt...

LE Nguyen

Sau khóa học về Google Adwords tôi thực sự đã thấy được những điều cần thiết để tối ứu sức mạnh của gã khổng...

Hùng Trần

Lớp học giúp em nhận ra lỗi sai vì sao quảng cáo không lên được top & mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công