Tọa đàm tiếp thị lại và chuyển đổi

Tiếp thị lại với Google Analytics cho phép bạn theo dõi những người đã truy cập vào trang web của bạn và phân phối nội dung quảng cáo được nhắm mục tiêu

Định dạng quảng cáo – Nâng cao quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng

Tìm hiểu cách tiện ích mở rộng quảng cáo có thể cung cấp cho khách hàng nhiều lý do để nhấp vào quảng cáo của bạn, nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh mà bạn đề ra

Quản lý từ khóa, giá thầu, ngân sách và tiện ích mở rộng quảng cáo

Quản lý từ khóa, giá thầu, ngân sách và tiện ích mở rộng quảng cáo cho bạn hiểu sâu hơn về Google Adwords. Nghiên cứu và thực hành tốt bào viết này giúp bạn thực hiện các chiến dịch quảng cáo dễ dàng hơn.