Hiểu các cấp truy cập trung tâm khách hàng

Bạn có thể coi cấp tài khoản MCC như một cái cây. Mỗi MCC cấp cao nhất có thể phân nhánh để quản lý các tài khoản cá nhân hoặc các MCC khác. Sau đó, các MCC cấp phụ có thể phân nhánh để quản lý nhiều tài khoản hoặc MCC cá nhân hơn, v.v…  ể giúp bạn điều hướng thông qua cấu trúc này, đường dẫn nằm ở đầu mỗi trang tài khoản ghi lại số lượng cấp tài khoản cho vị trí hiện tại của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể liên kết với tối đa bốn cấp MCC trên hoặc dưới cấp của mình.

Tổng quan về cấp và vai trò của người quản lý MCC

Khi bạn liên kết Trung tâm khách hàng (MCC) cấp phụ với MCC cấp cao nhất của mình, bạn có thể quản lý tài khoản giống như cách mà bạn quản lý tài khoản AdWords riêng lẻ hiện tại.

 Để truy cập vào MCC được quản lý, đăng nhập vào MCC cấp cao nhất của bạn. Từ đây, bạn có thể điều hướng đến các MCC khác bằng cách thực hiện một trong những điều sau:

  • Chọn MCC cấp phụ từ trình đơn thả xuống “Chuyển sang khách hàng” được liệt kê ở đầu trang. Các MCC cấp phụ được biểu thị bằng dấu hoa thị.
  • Nhấp vào MCC cấp phụ từ bảng tài khoản được quản lý. “Người quản lý khách hàng” sẽ được chỉ ra bên dưới ID khách hàng.

Chỉ định người quản lý và cấp MCC

Bạn có thể cấp cho ai đó quyền chỉ truy cập vào một số tài khoản được quản lý trong Trung tâm khách hàng (MCC) bằng cách tận dụng khả năng liên kết MCC với một MCC khác. Ví dụ bên dưới minh họa chi tiết hơn về ý tưởng này:

Amy quản lý năm tài khoản và cô muốn đối tác của mình, Bill giúp cô quản lý ba trong số năm tài khoản đó.  ể hoàn thành việc này:

  • Amy hủy liên kết ba tài khoản từ MCC của cô.
  • Bill tạo MCC của chính mình, để liên kết ba tài khoản đó.
  • Sau đó, Amy liên kết MCC của Bill với MCC của cô.

Amy vẫn có quyền truy cập vào toàn bộ năm tài khoản: hai qua MCC của cô và ba qua MCC của Bill. Nói cách khác, Bill chỉ có quyền truy cập vào ba tài khoản trong MCC của anh.

Thay đổi người quản lý khách hàng

Việc di chuyển tài khoản được quản lý sang một Trung tâm khách hàng (MCC) khác rất đơn giản trong MCC cấp cao nhất của bạn. Nếu bạn cần di chuyển MCC hoặc tài khoản được quản lý chỉ có quyền truy cập API, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể trợ giúp bạn. Nếu bạn di chuyển tài khoản theo Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS) từ một MCC sang một MCC khác, cả hai MCC phải có quyền truy cập vào  ơn đặt hàng do người quản lý xác định (MDO) cung cấp tài khoản cho các quảng cáo tiếp tục chạy. Nếu MCC mới không có quyền truy cập, tất cả ngân sách đang hoạt động và chưa xử lý của tài khoản này sẽ bị vô hiệu hoá, đồng thời quảng cáo của tài khoản sẽ ngừng chạy trong 30 phút. Việc cung cấp quảng cáo sẽ được tiếp tục lại khi người quản lý khách hàng mới tạo một ngân sách cho tài khoản.

Ví dụ 1:

MDO được áp dụng cho MCC cấp cao nhất chứa hai MCC cấp phụ. Bạn di chuyển tài khoản được quản lý từ MCC phụ 1 sang MCC phụ 2. Quảng cáo của tài khoản vẫn chạy do tài khoản được quản lý vẫn nằm trong cùng một MDO.

Ví dụ 2:

MCC cấp cao nhất của bạn chứa hai MCC cấp phụ. Tuy nhiên, mỗi MCC phụ có MDO riêng. Bạn di chuyển tài khoản được quản lý từ MCC phụ 1 sang MCC phụ 2. Ngân sách của tài khoản được quản lý bị chấm dứt và quảng cáo ngừng chạy do tài khoản này bị thay đổi MDO. Quảng cáo của tài khoản này sẽ tiếp tục chạy khi bạn tạo một ngân sách mới cho tài khoản.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp 

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !