AdWords giúp bạn tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) bằng cách xem những ngày có lưu lượng truy cập tìm kiếm cao hơn và sau đó hiển thị quảng cáo của bạn thường xuyên hơn vào những ngày đó. Khi điều này xảy ra, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể nhiều hơn tối đa 20% so với ngân sách hàng ngày thông thường của bạn – nhưng AdWords sẽ ngăn không cho chiến dịch của bạn chi tiêu quá khả năng trong cả tháng dựa trên giới hạn tính phí hàng tháng.

Khi chi phí chiến dịch nhiều hơn ngân sách hàng ngày của chúng

Nếu bạn đã nhận thấy rằng tổng chi phí hàng ngày của một chiến dịch quảng cáo nhiều hơn số tiền bạn đã lập ngân sách cho ngày đó, điều đó có nghĩa là chiến dịch của bạn chi tiêu ngân sách nhiều hơn vào những ngày có lưu lượng truy cập tìm kiếm cao hơn và ít hơn vào những ngày có lưu lượng truy cập thấp hơn. Bằng cách này, tối đa 120% ngân sách chiến dịch hàng ngày của bạn có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo vào các ngày nhất định trong tuần hoặc vào thời điểm nhất định trong tháng dựa trên dao động trong lưu lượng truy cập, nhưng không nhiều hơn số tiền bạn chi tiêu vào chiến dịch mỗi tháng.

Lưu lượng truy cập tìm kiếm có thể dao động vì những lý do sau:
1. Cho dù đó là ngày cuối tuần hay ngày trong tuần
2. Tính thời vụ và ngày lễ
3. Sự kiện địa chính trị và văn hóa

Giảm ngân sách hàng ngày của bạn cho các ngày khác trong tháng giúp chiến dịch của bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp chi phí vượt quá giới hạn 120%, bạn sẽ vẫn chỉ bị tính phí cho 20% vượt quá ngân sách hàng ngày của mình.

Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày và bạn đã tích lũy chi phí 15 đô la Mỹ vào một ngày nhất định, bạn sẽ chỉ bị tính phí 12 đô la Mỹ. AdWords sử dụng giới hạn tính phí hàng tháng để ngăn bạn vô tình bị tính phí quá mức.

Giới hạn tính phí hàng tháng
Mặc dù chi phí chiến dịch của bạn có thể trên ngân sách hàng ngày 20% vào một ngày nhất định bất kỳ, AdWords sẽ sử dụng giới hạn tính phí hàng tháng. Miễn là ngân sách của bạn nhất quán trong suốt cả tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn ngân sách hàng ngày nhân với số ngày trung bình trong một tháng, 365 ngày trong một năm ÷ 12 tháng hoặc 30,4 ngày/tháng.

Ví dụ: Nếu ngân sách của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày trong suốt cả tháng, thì số tiền tối đa bạn sẽ bị tính phí là 304 đô la Mỹ (ngân sách hàng ngày 10 đô la Mỹ x trung bình 30,4 ngày mỗi tháng) trong chu kỳ thanh toán đó.

Nếu ngân sách của bạn có cùng giá trị trong suốt một tháng và bạn tích lũy chi phí trong một tháng theo lịch nhiều hơn giới hạn hàng tháng cho phép, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho giới hạn hàng tháng của mình. Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là 10 đô la Mỹ mỗi ngày trong suốt một tháng (giới hạn tính phí hàng tháng 304 đô la Mỹ) và bạn đã tích luỹ chi phí 310 đô la trong một tháng theo lịch thì bạn sẽ chỉ bị tính phí 304 đô la.
Tuy nhiên, giới hạn tính phí hàng tháng sẽ không được sử dụng nếu ngân sách hàng ngày của bạn thay đổi trong suốt tháng, mặc dù giới hạn hàng ngày 120% vẫn được áp dụng. ối với những chiến dịch bị tạm dừng ở giữa tháng hoặc chiến dịch không chạy đủ một tháng, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngân sách hàng ngày trung bình và tổng chi phí của mình.

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !