Nhóm quảng cáo là một tập hợp tất cả các quảng cáo được kích hoạt bởi tập hợp các từ khóa được chia sẻ. Khi bạn tạo nhóm quảng cáo mới, chúng tôi sẽ nhắc bạn tạo quảng cáo ban đầu và danh sách từ khóa của quảng cáo, đồng thời nhắc bạn nhập giá thầu nhóm quảng cáo mặc định (CPC tối đa) . Giá thầu mặc định này là một cách thuận tiện để quản lý giá thầu cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của bạn. Bạn có thể ghi đè giá thầu nhóm quảng cáo mặc định cho các từ khóa riêng lẻ bằng cách tăng hoặc giảm CPC tối đa của giá thầu trên tab Từ khóa.

Đặt giá thầu của bạn khi tạo nhóm quảng cáo mới
1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.


2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo trong Tất cả chiến dịch trực tuyến.
4. Nhấp vào nút + Nhóm quảng cáo.
5. Chọn chiến dịch, sau đó hoàn tất các bước trên trang tiếp theo.
6. Nhấp vào Lưu nhóm quảng cáo.
Giá thầu cấp từ khóa ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn

Nếu bạn đặt giá thầu từ khóa hoặc giá thầu vị trí riêng lẻ thì giá thầu riêng lẻ sẽ ghi đè giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu giá thầu nhóm quảng cáo mặc định của bạn là $0,50, nhưng bạn tăng giá thầu của một từ khóa lên $0,60 thì giá thầu từ khóa sẽ áp dụng bất kỳ lúc nào một từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn.

Thiết lập điều chỉnh giá thầu cho chiến dịch của bạn

Với enhanced campaigns, bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu, tính năng này tăng hoặc giảm giá thầu của bạn khi quảng cáo của bạn đang cạnh tranh để xuất hiện trên thiết bị di động, ở vị trí cụ thể và vào ngày và thời gian cụ thể. Bạn cũng có thể đặt điều chỉnh giá thầu cấp nhóm quảng cáo cho phương pháp nhắm mục tiêu như chủ đề hoặc vị trí nếu chiến dịch của bạn đang chạy trên Mạng hiển thị.

Điều chỉnh giá thầu có thể cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều hơn đối với thời điểm và vị trí quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện. Với đặt giá thầu tự động, chúng tôi sẽ đặt giá thầu mặc định cho bạn.

Nếu bạn đã chọn đặt giá thầu thủ công cho chiến dịch của mình thì bạn có thể chỉnh sửa giá thầu mặc định bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn là người quản lý tài khoản độc lập, khi đó đặt giá thầu tự động có thể phù hợp cho bạn. Chúng tôi đặt mặc định dựa trên ngân sách của bạn. Bạn không thể chỉnh sửa giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo với đặt giá thầu tự động; tuy nhiên, bạn có thể đặt giới hạn giá thầu cho đặt giá thầu tự động và thay đổi ngân sách chiến dịch của mình bất cứ lúc nào trên tab Cài đặt.

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !