Kiểm tra và hiểu rõ về điểm chất lượng trong Google Adwords

Đo lường mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích đối với người đang xem quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

 • Điểm chất lượng được tính mỗi khi từ khóa của bạn phù hợp với tìm kiếm của khách hàng.
 • Điểm chất lượng cao có nghĩa là quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn dường như rất có liên quan đến những gì khách hàng đang tìm kiếm và cũng có liên quan đến một khách hàng khác. Quảng cáo và trang đích của bạn càng có liên quan đến người dùng, Điểm chất lượng càng cao. Bạn có thể xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn — tỷ lệ nhấp mong đợi, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích — bằng cách chọn tab Từ khóa và nhấp vào bong bóng thoại màu trắng Ad disapproval bubble bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào.
 • Điểm chất lượng của bạn sẽ ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo trên trang cũng như mức giá của bạn.
 • Điểm chất lượng được đánh giá tùy thuộc vào nơi quảng cáo của bạn xuất hiện, có nghĩa là bạn có Điểm chất lượng khác nhau trên trang web Mạng tìm kiếm và hiển thị, cũng như công thức hơi khác nhau đối với thiết bị di động.

Điểm chất lượng Google Adwors

 

Kiểm tra Điểm chất lượng của bạn

Bạn có thể kiểm tra Điểm chất lượng bằng cách tìm kiếm bên trong tab Từ khóa của mình. Có một vài cách để kiểm tra Điểm chất lượng của bạn, như sau.

Chạy chẩn đoán từ khóa:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Nhấp vào bong bóng thoại màu trắng Ad disapproval bubble bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào để xem chi tiết về Điểm chất lượng của từ khóa đó. Bạn sẽ có thể xem xếp hạng cho tỷ lệ nhấp được mong đợi, mức độ liên quan của quảng cáovà trải nghiệm trang đích.

 

Một cách khác để xem Điểm chất lượng của bạn là bật cột Điểm chất lượng:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
 2. Chọn tab Từ khóa.
 3. Tìm cột Điểm chất lượng trong bảng thống kê. Nếu bạn không nhìn thấy cột này trong bảng của mình, bạn có thể thêm cột này bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào trình đơn thả xuống Cột trong thanh công cụ trên bảng thống kê.
  • Chọn Tùy chỉnh cột.
  • Chọn Thuộc tính.
  • Nhấp vào Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.
  • Nhấp vào Lưu.

điểm chất lượng

Mỗi từ khóa sẽ nhận được Điểm chất lượng trên thang tỷ lệ từ 1 đến 10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất. Chúng tôi sẽ tính toán lại Điểm chất lượng mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo, có khả năng xảy ra nhiều lần trong ngày. Thay vì hiển thị các Điểm chất lượng khác nhau suốt cả ngày, chúng tôi hiển thị cho bạn một Điểm chất lượng sẽ cung cấp cho bạn ước tính chất lượng tổng thể của từ khóa đó.

Cách chúng tôi tính Điểm chất lượng

Mỗi khi có ai đó thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn, chúng tôi sẽ tính Điểm chất lượng. Để tính Điểm chất lượng này, chúng tôi xem xét một số điều khác nhau có liên quan đến tài khoản của bạn. Bằng cách cải thiện các yếu tố sau, bạn có thể giúp cải thiện Điểm chất lượng của mình:

 • Tỷ lệ nhấp (CTR) được mong đợi của từ khóa: CTR được mong đợi là một phần của CTR trong quá khứ của từ khóa hoặc tần suất từ khóa dẫn đến nhấp chuột lên quảng cáo.
 • CTR trong quá khứ của URL hiển thị của bạn: Tần suất bạn nhận được nhấp chuột với URL hiển thị của mình
 • Lịch sử tài khoản của bạn: CTR tổng thể của tất cả các quảng cáo và từ khóa trong tài khoản của bạn
 • Chất lượng trang đích của bạn: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào
 • Mức độ liên quan của từ khóa/quảng cáo: Từ khóa có liên quan như thế nào đến quảng cáo của bạn
 • Mức độ liên quan của từ khóa/tìm kiếm của bạn: Từ khóa của bạn có liên quan như thế nào đến thông tin mà khách hàng tìm kiếm
 • Hiệu suất địa lý: Tài khoản của bạn đã thành công như thế nào trong các vùng mà bạn nhắm mục tiêu
 • Hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang web: Quảng cáo của bạn đang làm việc tốt như thế nào trên trang web này và trang web tương tự (nếu bạn đang nhắm mục tiêu Mạng hiển thị)
 • Thiết bị được nhắm mục tiêu của bạn: Quảng cáo của bạn có hiệu suất tốt như thế nào trên các loại thiết bị khác nhau, như máy tính để bàn/máy tính xách tay, thiết bị di động và máy tính bảng – bạn nhận được Điểm chất lượng khác nhau cho các loại thiết bị khác nhau

 Điểm chất lượng Google Adwords như nào

Điểm chất lượng quảng cáo google phụ thuộc điều gì :

1/ CTR ( Click Throught Rate ) : Tỉ lệ click chuột vào quảng cáo
2/ Landing Page : Trang đích mà khách hàng muốn quảng cáo hiển thị 
3/ History Performance : Lịch sử quá trình chạy quảng cáo 
4/ Ad Relevancy : Mức độ liên quan của mẫu quảng cáo
5/ Keyword Relevancy : Mức độ liên quan của từ khóa 
6/ Various Relevancy Factors : Các yếu tố khác

Trong các yếu tố trên thì yếu tố thứ 3 chỉ ảnh hưởng khi bạn đã chạy chiến dịch quảng cáo google một thời gian rồi .

Điểm chất lượng ảnh hưởng như thế nào đến bạn

Điểm chất lượng được sử dụng theo một số cách khác nhau và có thể ảnh hưởng đến những điều sau đây trong tài khoản của bạn:

 • Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa tham gia đấu giá quảng cáo dễ dàng hơn và rẻ hơn.
 • Giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi từ khóa của bạn có Điểm chất lượng cao hơn.
 • Ước tính giá thầu trang đầu tiên của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.
 • Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa của bạn: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị về phía đầu trang dễ dàng hơn khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn. Điều đó có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể hiển thị cao hơn trên trang khi từ khóa có Điểm chất lượng cao hơn.
 • Tính đủ điều kiện cho tiện ích mở rộng quảng cáo và định dạng quảng cáo khác: Một số định dạng quảng cáo yêu cầu Điểm chất lượng tối thiểu để hiển thị. Ngoài ra, Xếp hạng quảng cáo xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với tiện ích mở rộng quảng cáo và định dạng quảng cáo khác hay không, chẳng hạn như liên kết quảng cáo. Do Xếp hạng quảng cáo là một chức năng của Điểm chất lượng, nên Điểm chất lượng cao hơn có thể làm tăng khả năng quảng cáo hiển thị với tiện ích mở rộng và định dạng khác.

Tóm lại, Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng – nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google – khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Bài viết được tổng hợp bởi

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

 

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Thân Lê Văn

Giá như em được học khóa này trước đây 2 năm thì vô cùng tuyệt vời. Một công cụ Tìm kiếm khách hàng vô hạn mà bất...

Nguyễn Tuấn Anh

Khóa đào tạo Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox rất bổ ích. Giúp em hiểu thêm về mạng quảng cáo. Giúp em có thêm...

Hùng Vinhomes

Mình đi học lại lần 2 để cố gắng pro hơn môn google ads của thầy sói già, áp dụng cho chạy trên landing page mới. Khoá...

Hoai Anh Nguyen

 Khóa học thật sự có ích,sau khóa học em cảm thấy những chiến dịch lúc trước thật sự quá tốn kém và ít đem lại...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công