Câu hỏi thi Adwords cơ bản

 

Đang thu nhập thên, lười quá hehe

1 Người nào đó đang sử dụng tên miền tìm kiếm bằng tiếng Nga trên Google (Google.ru) thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Anh trên trang “tùy chọn”. Người dùng này có thể thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu đến:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————

2 Lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————–

3 Tab Cơ hội với AdWords có thể được sử dụng để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————–

4 Loại phương pháp đặt giá thầu nào được sử dụng để quản lý Quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————-

5 Nhà quảng cáo tạo chiến dịch tìm kiếm mới với mục tiêu là tăng lưu lượng truy cập đến trang web mới. Nhà quảng cáo muốn dành rất ít thời gian đặt và quản lý giá thầu từ khóa riêng lẻ. Tùy chọn nào là tùy chọn đặt giá thầu tốt nhất cho nhà quảng cáo này?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

—————

6 Tại sao bạn nên tránh thêm từ khóa trùng lặp trên các nhóm quảng cáo?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

7 Điều gì mô tả tốt nhất Giá mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————

8 Nhóm các từ khóa tương tự với nhau trong nhóm quảng cáo sẽ:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————

9 Thành phần nào là thành phần bắt buộc của nhóm quảng cáo đang chạy trên Mạng tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————-

10 Tùy chọn phân phối ngân sách nào thích hợp nhất đối với nhà quảng cáo muốn AdWords phân phối quảng cáo đồng đều suốt ngày?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————–

11 Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ khóa phủ định:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

13 Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————

14 Ví dụ nào là ví dụ mà nhà quảng cáo nên xem xét khi thiết lập mục tiêu quảng cáo AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

15 Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị – bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

16 Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

17 Trên Mạng hiển thị, tất cả từ khóa đều chỉ được coi là đối sánh rộng. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

18 Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

————-

19 Người quản lý tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) muốn cấp quyền Truy cập chuẩn cho khách hàng được liên kết. Trước khi thực hiện thay đổi này, người quản lý tài khoản nên xem xét rằng người dùng Truy cập chuẩn có thể:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

20 Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google. Nếu cả từ khóa và vị trí đều được thêm vào nhóm quảng cáo, chúng sẽ phối hợp hoạt động để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

21 Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo, liên kết trang web nào sẽ được hiển thị?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————

22 CPA thấp hơn không nhất thiết cho biết lợi nhuận cao hơn. Tại sao?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

23 Với tính năng Đặt giá thông minh trong Hiển thị, nếu dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng nhấp chuột từ một trang trên Mạng hiển thị của Google ít có khả năng chuyển thành kết quả kinh doanh có thể thực hiện – chẳng hạn như bán hàng trực tuyến, đăng ký, gọi điện thoại hoặc đăng ký bản tin – chúng tôi có thể:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————–

24 Quảng cáo trên truyền hình, báo và đài phát thanh thường yêu cầu ngân sách được xác định trước. Những khác biệt chính nào cho phép một số chiến dịch quảng cáo trực tuyến đầu tư linh hoạt hơn mà không có ngân sách được xác định trước?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

25 Quảng cáo văn bản của bạn bao gồm cụm từ “Bạn bè của bạn đã phải lòng bạn, Xem thêm!”. Tại sao quảng cáo của bạn bị từ chối theo chính sách AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

——–

26 Điều gì sẽ xảy ra do chiến dịch tìm kiếm luôn đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——–

27 Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa là:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————–

28 Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ giao diện ưa thích trên Google. Để nhắm mục tiêu người dùng cụ thể này, nhà quảng cáo nên sử dụng cài đặt ngôn ngữ chiến dịch nào?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——————-

29 Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và quảng cáo trên Mạng hiển thị có CTR thấp hơn các quảng cáo tìm kiếm hiện tại – điều này sẽ tác động đến điểm chất lượng của chiến dịch tìm kiếm của bạn như thế nào?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

30 Google sử dụng yếu tố tiềm năng nào để tính toán ngân sách hàng ngày được đề xuất của chiến dịch tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

31 Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

33 Khi chiến dịch hiển thị dưới dạng “Đang chờ xử lý” trong AdWords, chiến dịch:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

34 Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt vời hơn trên thiết bị di động để thu hút người dùng khi di chuyển. Làm cách nào để thực hiện điều này?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

35 Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo được tính:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————–

36 Giả sử bạn đã tạo nhóm quảng cáo để quảng cáo sô cô la cho người sành ăn và nhóm quảng cáo đó bao gồm các từ khóa như “sô cô la đen” và “thanh sô cô la cho người sành ăn”. Nếu bạn chọn chiến dịch cụ thể này tham gia Mạng hiển thị của Google, loại nhắm mục tiêu nào sẽ tự động được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo của bạn có thể hiển thị?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

————

37 Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

—————-

38 Bằng cách theo dõi hiệu suất chiến dịch quảng cáo, nhà quảng cáo có thể có được thông tin cần thiết để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

 

———–

39 Cài đặt AdWords nào được chỉ định ở cấp tài khoản?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

40 Lợi ích nào là lợi ích của quảng cáo tìm kiếm với Google AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

41 Lợi ích của quảng cáo trực tuyến với Google AdWords là gì?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

42 Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo đó có vẫn chạy hay không. Tại sao bạn nên sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo thay vì thực hiện tìm kiếm để tìm quảng cáo của bạn trên Google.com?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

43 Nhóm quảng cáo nên được sử dụng để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

44 Nếu bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo chỉ là 0,5 đô la cho cùng vị trí quảng cáo, CPC tối đa bạn cần phải trả để hiển thị quảng cáo là bao nhiêu – giả sử quảng cáo của bạn giống nhau ở tất cả các khía cạnh khác?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

44 Nếu bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo chỉ là 0,5 đô la cho cùng vị trí quảng cáo, CPC tối đa bạn cần phải trả để hiển thị quảng cáo là bao nhiêu – giả sử quảng cáo của bạn giống nhau ở tất cả các khía cạnh khác?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

45 Một công ty bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng giao hàng cho khách hàng trên khắp thế giới. Nếu công ty này muốn phân phát quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha cho người dùng nói tiếng Tây Ban Nha, thì tùy chọn nhắm mục tiêu nào cần được tinh chỉnh?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

46 Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

47 Lợi ích nào là lợi ích của Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS)?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

48 Lợi ích chính của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

49 Khi thiết lập tài khoản AdWords, hãy chọn đơn vị tiền tệ và múi giờ cố định của bạn một cách cẩn thận bởi vì:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

50 Thực tiễn nào là thực tiễn tốt nhất để tạo văn bản quảng cáo hiệu quả?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

51 Lợi ích nào là lợi ích của AdWords dành cho tiếp thị qua tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

52 Nếu tùy chọn phân phát quảng cáo của bạn được đặt thành “tối ưu hóa” và có nhiều biến thể quảng cáo văn bản trong cùng nhóm quảng cáo, AdWords sẽ:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

53 Điều gì mô tả tốt nhất cài đặt “Tối ưu hóa” xoay vòng quảng cáo trong AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

54 Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——————

55 Đặc điểm nào là một đặc điểm của cách phân phối “nhanh”?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

56 Bạn đang bắt đầu chiến dịch mới với mục tiêu là đạt được ROI tích cực và mở rộng cho tất cả lưu lượng truy cập có thể sinh lợi. Cài đặt ngân sách hàng ngày trung bình của AdWords có thể trợ giúp khi bắt đầu như thế nào?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————

57 Lợi ích của Trung tâm khách hàng (MCC) là:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

58 Khi đặt lại mật khẩu trong AdWords, người dùng phải lưu ý điều gì?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

59 Phương pháp nào sẽ được đề xuất cho nhà quảng cáo đang cố gắng tăng Điểm chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

60 Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————–

61 Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google, phần Điểm chất lượng trong tính toán Xếp hạng quảng cáo dựa trên:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

62 Điều gì xảy ra khi nhà quảng cáo đặt ngân sách hàng ngày thấp hơn số tiền được đề xuất bằng cách phân phối “Chuẩn”?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

63 Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google Tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——–

64 Nhà quảng cáo trên Google Tìm kiếm tích lũy chi phí trong AdWords khi:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——–

65 Tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) chủ yếu hoạt động dưới dạng:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

66 Nhà quảng cáo muốn tăng tỷ lệ nhấp (CTR). Điều gì sẽ giúp loại trừ hiển thị không có liên quan?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

67 Vị trí được quản lý trên Mạng hiển thị làm việc như thế nào?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

68 Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công. Yếu tố nào là quan trọng nhất đối với nhà quảng cáo này khi giá thầu từ khóa được quyết định?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

69 Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa từ khóa khỏi chiến dịch tìm kiếm nếu từ khóa:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

70 Amy, người quản lý tài khoản mới tại cơ quan của Bob, sẽ làm việc với ba tài khoản cụ thể bên dưới tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC). Cách nào là cách tốt nhất để Bob giới hạn quyền truy cập của Amy chỉ vào các tài khoản đó?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

71 Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

72 Để quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) cạnh tranh với nhau trong cùng một phiên đấu giá trên Mạng hiển thị của Google, hệ thống AdWords chuyển đổi giá thầu của quảng cáo CPC thành:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

73 Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——-

74 Google sử dụng yếu tố nào để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng dựa trên vị trí địa lý?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——

75 Nếu nhà quảng cáo cải thiện Điểm chất lượng của từ khóa, từ khóa này có thể:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

76 Điều gì có thể được kiểm soát ở cấp nhóm quảng cáo của tài khoản AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

77 Tiện ích mở rộng vị trí có thể:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————-

78 Theo chính sách quảng cáo, những loại từ, cụm từ hoặc ký tự nào không được bao gồm trong quảng cáo văn bản AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

79 Điều quan trọng là xác định phiếu mua hàng đặc biệt như “giao hàng miễn phí” trước khi tạo chiến dịch AdWords để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

80 Điều gì mô tả tốt nhất nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh của từ khóa?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——–

81 Nhà quảng cáo muốn phân bổ ngân sách bổ sung để quảng cáo dòng sản phẩm mới. Để thực hiện mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

82 Ảnh hưởng của chất lượng trang đích kém trên nhóm quảng cáo là gì?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

83 Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

84 Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————-

85 Thêm vị trí vào nhóm quảng cáo:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

85 Thêm vị trí vào nhóm quảng cáo:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———–

86 Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương, nhưng vẫn có điều gì đó giới hạn số tiền mà bạn có thể đầu tư hiệu quả. Đó là gì? Chọn câu trả lời có liên quan chặt chẽ nhất.

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———-

87 Khi tối ưu hóa chiến dịch, bạn có thể lấy ý tưởng cho từ khóa phủ định và danh sách loại trừ vị trí thông qua công cụ nào của AdWords?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———

88 Bạn tập trung vào việc tiếp cận người xem bằng nội dung video và đang tìm cách trả tiền chỉ khi người dùng xem quảng cáo của bạn (mô hình CPV). Hình thức quảng cáo video nào của AdWords sẽ thích hợp nhất?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————

89 Bạn đang nhắm mục tiêu toàn bộ Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí, nhưng bạn biết rằng hầu hết thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí được bán cho khách hàng ở Hawaii. Cách nào sẽ là cách hiệu quả nhất để tối ưu hóa chiến dịch của bạn và đo lường tác động của tối ưu hóa?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————

90 Dòng văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

————————————————–

76 Điểm chất lượng trên Google Tìm kiếm được đánh giá:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

——————————————————-

80 Nhóm quảng cáo nên được sử dụng để:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

———————————–

82 Với tiện ích xã hội, +1 được tính cho quảng cáo và trang Google+ của bạn như thế nào?

Bạn chưa chọn câu trả lời.

—————————

1 Tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) chủ yếu hoạt động dưới dạng:

Bạn chưa chọn câu trả lời.

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Lan Nguyen Thi

Nên cắt giảm chi phí ăn chơi để tham gia khóa học adword tại www.gsb.edu.vn, nó mang lại cho bạn những giá trị thực,cảm ơn...

Ngân Nguyễn Thị Thu

Cám ơn thầy vì buổi học hôm nay. Em đã học hỏi được nhiều kiến thức về Google adwords. Chân thành cám ơn thầy Sói già...

Sam Thanh

Thật tuyệt vời, đươc học bao nhiêu kiến thức hay mà trước giờ em không biết, Một lần nữa xin cảm ơn anh Hiển và anh...

Kiều Thắng

Khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển Adwords cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết giúp tôi có thể tự chạy Google...

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công