Phương pháp đặt giá thầu nào phù hợp nhất để tối đa hóa lợi nhuận?

1. Tối ưu hóa chuyển đổi

2. Tối đa hóa ROI dưới dạng phần trăm 

3. Tối thiểu hóa CPA

4. Cân bằng giữa CPA và số chuyển đổi.

Đáp án: 4

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ của các đồng đạo, chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi bên mình thi được có 85% là chính xác thôi, nếu mọi người thấy sai hãy gọi ý = Comment Facebook ở dưới, chân thành.

Mẹo sử dụng thanh tìm kiếm ở trên đầu trang để tìm kiếm thông tin câu hỏi khác một cách nhanh chóng.