Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất Quảng Cáo Adwords 17/04/2014

Nội dung

▪ Báo cáo Thứ nguyên

▪ Báo cáo Cụm từ tìm kiếm

▪ Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá

▪ Báo cáo Tỷ lệ hiển thị

▪ Báo cáo Phân đoạn

 

Báo cáo Thứ nguyên

Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản.

– Cách mở báo cáo Thứ nguyên

1. Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo

2. Nhấp vào tab Thứ nguyên

3. Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo

4. Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem

anh 1

 

anh 2 

Chế độ xem: Chuyển đổi

anh 3

Chế độ xem: Phạm vi tiếp cận và tần suất

anh 4

Chế độ xem: Nhãn

anh 5

Chế độ xem: Thời gian

anh 6

anh 7

 

Chế độ xem: URL đích

anh 8

Theo dõi và so sánh hoạt động và hiệu quả quảng cáo của từng trang đích

Tập trung ngân sách và tăng giá thầu cho những trang đích hoạt động tốt

Có biện pháp cải thiện đối với trang đích hoạt động kém hơn

Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu

anh 9

Chọn khung thời gian so sánh (7/14/28 ngày) và ngày kết thúc so sánh

Phân tích các biến động lớn về chi phí và số nhấp chuột trong 2 khung thời gian được so sánh, cùng với nguyên nhân có thể gây ra biến động đó

anh 10

Chế độ xem: Địa lý

anh 11

Phân tích dữ liệu hoạt động trên từng thành phố, tỉnh hoặc quốc gia.

Hai loại vị trí: Vị trí thực tế và Vị trí ưa thích.

Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm.

Chế độ xem: Vị trí của người dùng

anh 11

Tương tự như Chế độ xem: Địa lý, phân tích dữ liệu hoạt động trên từng địa điểm. Tuy nhiên điểm khác nhau là vị trí người dùng ở đây đều là vị trí thực tế

Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm

Chế độ xem: Khoảng cách

anh 13

Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm

anh 14

Tương tự như báo cáo Cụm từ tìm kiếm trong tab Từ khoá, phân các từ khoá đã kích hoạt quảng cáo nhằm tìm ra các từ khoá phù hợp để thêm vào và các từ khoá không liên quan để loại trừ.

Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền

anh 15

Tổng hợp thông tin hoạt động của trang web từ tìm kiếm phải trả tiền (quảng cáo với AdWords) và không phải trả tiền (tìm kiếm tự nhiên trên Google).

Để sử dụng tính năng này, cần liên kết tài khoản AdWords với Công cụ quản trị web (Google Webmaster Tool) trong phần Tài khoản được liên kết.

Chế độ xem: Vị trí tự động

anh 16

 

Tương tự như Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm cho chiến dịch mạng tìm kiếm, Chế độ xem: Vị trí tự động phân tích các trang web mà quảng cáo của bạn đã hiển thị trong chiến dịch mạng hiển thị. Dựa vào đó, có thể tìm ra các trang web phù hợp để thêm dưới hình thức nhắm mục tiêu theo Vị trí đặt, đồng thời loại trừ các trang web ít liên quan.

Chế độ xem: Nhấp chuột miễn phí

 

 

anh 17

Thống kê các hoạt động của tài khoản được hệ thống của Google xác định là nhấp chuột miễn phí. Ví dụ: di chuột lên trên quảng cáo hình ảnh, xem 1⁄2 của quảng cáo video, vv…

Giúp hiểu đươc các tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn.

Chế độ xem: Chi tiết cuộc gọi

anh 18

 

Phân tích các thông số về cuộc gọi qua Tiện ích mở rộng cuộc gọi.

Dựa vào Thời lượng gọi và Mã vùng của người gọi để xác định các vùng cần ưu tiên nâng cao mức độ cạnh tranh.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm

Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm

– Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm

1. Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo

2. Nhấp vào tab Từ khoá

3. Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian

4. Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả trong phần Cụm từ tìm kiếm

anh 20

 

– Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm

Cột “Từ Khoá”

• Cách bật: Cột > Tuỳ chỉnh các cột > Các thuộc tính > Thêm Từ khoá > Áp dụng

• Từ khoá nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo

Cột “Loại đối sánh”

• Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể khác loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khoá đã kích hoạt quảng cáo

– Cải thiện danh sách từ khoá

• Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào làm từ khoá

• Xem xét điều chỉnh giá thầu và văn bản quảng cáo

• Thêm cụm từ tìm kiếm làm từ khoá phủ định nếu không liên quan đếnsản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp

• Chọn loại đối sánh đúng cho các từ khoá hiện tại

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác tham gia vào cùng phiên đấu giá bạn tham gia.

– Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

1. Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo

2. Nhấp vào tab Từ khoá

3. Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian

4. Tick vào ô vuông bên trái của từ khoá bạn muốn xem báo cáo

5. Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả hoặc Đã chọn trong phần Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

– Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá

Vị trí trung bình

• Mức độ mà quảng cáo của bạn xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác trong cùng phiên đấu giá

Tỷ lệ hiển thị

• Phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được

Tỷ lệ trùng lặp

• Tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng hiển thị

Tỷ lệ vị trí phía trên

• Tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả 2 quảng cáo hiển thị cùng lúc

Tỷ lệ đầu trang

• Tần suất quảng cáo của người quảng cáo, tuỳ thuộc vào dòng bạn đang xem, được hiển thị đầu trang

– Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo

Giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về giá thầu, ngân sách và lựa chọn từ khoá

Hiểu được mặt bằng cạnh tranh của 1 từ khoá cụ thể

 • Nếu vị trí trung bình chưa được cao thì phải tăng thầu cho từ khoá đó.
 •  Nếu có 1 nhà thầu nào đó rất mạnh dùng cùng từ khoá đó thì nên thử dùng những từ khoá khác ít cạnh tranh hơn

Thông tin chi tiết về vị trí đặt

– Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về vị trí đặt

1. Vào tab Mạng Hiển Thị

2. Vào mục Vị trí đặt

3. Chọn tên miền để xem chi tiết về trang con

4. Nhấp vào nút Chi tiết và chọn Đã chọn

anh 22

 

anh 23

 

– Cụ thể hoá mạng hiển thị và gia tăng hiệu suất nhấp chuột

Chỉ chọn những trang liên quan nhất (Thường là các trang có CTR cao nhất)

Loại trừ và quản lý danh sách vị trí đặt

Tăng cường hiệu quả của cách nhắm mục tiêu vị trí đặt

Tỷ lệ hiển thị

Số lần hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận.

Đủ điều kiện = Cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng.

– Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị

1. Vào tab Chiến dịch

2. Nhấp vào nút Cột bên trên bảng thống kê, chọn Tuỳ chỉnh các cột

anh 24

 

3. Nhấp vào Số liệu cạnh tranh, sau đó thêm cột tỷ lệ hiển thị mà bạn quan tâm rồi nhấn Áp dụng

anh 25

– Đọc thông tin trong báo cáo Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách)

• % thời gian mà quảng cáo đã không được hiển thị do không đủ ngân sách

Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng)

• % thời gian mà quảng cáo của bạn đã không được hiển thị do Xếp hạng quảng cáo thấp

Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên Mạng tìm kiếm

• Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên Mạng tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khoá của bạn.

– Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn

Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): Tăng ngân sách chiến dịch

Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng): Tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượngchiến dịch của bạn

Phân đoạn

Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị các số liệu trong tài khoản ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khoá dựa trên các thông số quan trọng.

– Cách mở báo cáo Phân đoạn

1. Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo

2. Nhấp vào tab Chiến dịch / Nhóm quảng cáo / Quảng cáo / Từ khoá

3. Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo

4. Nhấp vào ô Phân đoạn để chọn cách tuỳ chỉnh số liệu muốn xem

anh 26

Thời gian

anh 27

Tương tự Chế độ xem: Thời gian trong phần Thứ nguyên

Chuyển đổi

anh 28

Tương tự Chế độ xem: Chuyển đổi trong phần Thứ nguyên

Mạng (với các đối tác tìm kiếm)

anh 29

 

Phân tích số liệu hoạt động trên các mạng quảng cáo mà tài khoản đang chạy.

Dựa trên hiệu quả quảng cáo, chọn mạng trọng tâm để ưu tiên ngân sách và chiến lược giá thầu.

Loại nhấp

anh 30

Phân tích vị trí trên quảng cáo được khách hạng nhấp chuột

Các loại nhấp: Tiêu đề, Liên kết trang web, Nhấp để gọi trên di động, Nhận hướng dẫn

Tối ưu hoá quảng cáo tuỳ theo mục đích

Thiết bị

anh 31

Phân tích số liệu hoạt động trên 3 loại thiết bị

Sử dụng kết hợp với tính năng Điều chỉnh giá thầu theo Thiết bị trong tab Cài đặt

Thử nghiệm

anh 32

Thiết lập Thử nghiệm chiến dịch: Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Thử nghiệm

Đối với các chiến dịch có thiết lập nhiều Thử nghiệm, phân tích hoạt động của chiến dịch với từng Thử nghiệm đó

Chọn Thử nghiệm mang lại hiệu quả để tiếp tục sử dụng trong chiến dịch chính thức

Trên cùng so với khác

anh 33

So sánh số liệu hoạt động khi quảng cáo xếp thứ hạng trên cùng với khi quảng cáo xếp thứ hạng thấp hơn

Điều chỉnh mức giá thầu nếu cần để đạt được thứ hạng quảng cáo mang lại hiệu quả cao

Chú thích +1

anh 34

Dùng chung với Tiện ích mở rộng Mạng xã hội

Theo dõi tương tác của người dùng với nút +1 trên quảng cáo của bạn

Từ khoá / Vị trí

anh 35

Chỉ hiển thị khi chọn tab Quảng cáo

Phân tích các từ khoá kích hoạt từng mẫu quảng cáo, cũng như vị trí thứ hạng trung bình của quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó

Tối ưu hoá mẫu quảng cáo để nâng cao mức độ liên quan với từ khoá, đồng thời đặt ra chiến lược giá thầu phù hợp cho từng từ khoá

Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm

anh 36

Chỉ hiển thị khi chọn tab Từ khoá

Khảo sát các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo để so sánh giữa các loại đối sánh của từng từ khoá

 

 

Đừng TRÌ HOÃN thành công cùng tôi

bởi ĐỐI THỦ của bạn không làm thế.

Để nâng cao chất lượng, khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng tôi đưa ra chính sách Hỗ Trợ Trọn Đời cho tất cả học viên, hơn nữa học viên sẽ được Học Lại Miễn Phí bất cữ buổi học nào không hiểu hay nghỉ.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

Chứng Nhận Google Partner Premier

Google Partner

Sói Già Adwords

Hơn 1.000 người đã trải nghiệp thực tế, họ đã thành công

Đừng nghe những gì TÔI nói - hãy lắng nghe cảm nhận của họ

Xem Cảm Nhận Học Viên

Nguyễn Vĩnh Cường

Tuyệt vời, một khóa học quá tuyệt vời. Trước đây tôi đã từng làm Google Adwords, sau khi đi học tôi mới nhận ra rằng mình đang ĐỐT TIỀN cho những nhấp chuột không chuyển đổi. Giảng viên Nguyễn Hiển rất nhiệt tình, chia sẻ dễ hiểu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cảm ơn thầy vì khóa học chất lượng ngoài mong đợi, thân.

Hue Anh Vu

 Khóa học rất hay. Cảm ơn Anh đã chia sẻ. Rất nhiều kiến thức về QC google Adwords không giống mình nghĩ .1 lần nữa cảm...

Nguyễn Hồng Sang

Ơn giời.! Ông thầy đẹp trai nhất năm đây rồi Tôi đã từng là người không biết gì về lập kế hoạch từ khóa, hay kiến...

Đặng Đình Toàn

Kết thúc 1 tuần trong lò đào tạo Google Ads, tẩu hỏa nhập ma bởi quá nhiều kiến thức và chiến lược chạy quảng cáo kinh...

Dương Nghĩa

Cảm ơn thầy đã truyền lửa . Đã mở ra cánh cửa Google Ads . Khoá học hay và rất bổ ích.

Hãy Điền Vào Form Đăng Ký

Bạn sẽ nhận được 1 số bài học rất hay qua email trước khi vào lớp.

Google AdWords không chỉ là công cụ bán hàng BÁ ĐẠO mà nó còn là công cụ Marketing Online tuyệt vời

Rất nhiều nhà quảng cáo sai lầm khi sử dụng Google Adwords, họ tốn đến 80% chi phí cho những nhấp chuột không có giá trị chuyển đổi. Họ làm Adwords theo cảm tính, có lẽ chính bạn cũng vậy.

Đằng nào cũng học học sớm thì tốt hơn

 • Cam kết rủi ro, hoàn 100% học phí nếu bạn không làm được mà không hỏi bất cứ lý do nào.
 • Cách dạy dễ hiểu - dễ làm - ứng dụng ngay trong buổi học đầu tiên. Cầm tay chỉ việc, làm được mới thôi.
 • Hiệu quả ngay tức thì, nhìn được, làm được mà không cần phải chờ đợi.
 • Tăng doanh số, điều đó không cần phải nói rồi. Bởi đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ cần bạn làm.
 • Bạn là người chủ động, bạn hoàn toàn kiểm soát được những gì bạn muốn khi quảng cáo.

Lựa chọn tôi? Đây là lựa chọn sáng suốt

 • Trải nghiệm quảng cáo Google Adwords từ năm 2008, đứng lớp chia sẻ từ năm 2012 với hàng nghìn học viên trả phí.
 • Tôi là CEO Founder Trại Sói Đào Tạo Marketing Online iRe.
 • Tôi là thành viên Google Partners Premier
 • Tôi chia sẻ với bạn bằng kinh nghiệm thực tế, có bằng chứng minh chứng cho thành công. Không dạy bằng lý thuyết suông, không cưỡi ngựa xem hoa.
 • Tôi có giải pháp làm gia tăng doanh số của bạn gấp đôi với chi phí rẻ gấp 10 so với việc bạn kiếm khách hàng mới.
Câu chuyện của Linh, câu chuyện có thật.

( Nhấp chuột vào Đăng Ký để có Lịch học gần nhất tại 3 nơi: Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh )

 • Khoá học AdWords bán hàng

  Sử dụng Mạng Tìm Kiếm để tiếp cận khách hàng tiềm năng của bạn, mỗi khi họ có nhu cầu. Ai cũng có thể làm, nhưng không phải ai cũng sử dụng nó một cách thông minh...

 • Khoá học AdWords thương hiệu

  Với Mạng Hiển Thị bạn sẽ đưa thương hiệu của mình đánh thẳng vào tâm trí khách hàng, nhắc họ cần phải mua hàng của bạn. Hơn hết, bạn sẽ không bỏ sót khách hàng nào khi đã truy cập vào website của bạn...

 • Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi luôn Kiêu Ngạo về dịch vụ của chúng tôi, bởi giá trị đích thực mang đến cho khách hàng là ngoài mong đợi...

 • Cảm nhận của học viên

  Hãy lắng nghe điều họ nói về tôi, đây là những lời chân thật nhất sau khi trải nghiệm sản phẩm của tôi. Không đi theo xu hướng Giá Rẻ, chúng tôi lựa chọn con đường khó khăn hơn... đó là Chất Lượng Hàng Đầu

Học Từ Sói Già AdWords

Hơn 1.000 học viên trải nghiệm, 100% cầm tay chỉ việc, tỷ lệ 99% hài lòng, tất cả học viên 100% thành công