Bằng cách theo dõi hiệu suất chiến dịch quảng cáo, nhà quảng cáo có thể có được thông tin cần thiết để

1 – Tạo tài khoản Adworss bổ sung cho các từ khóa có hiệu suất thấp

2 – So sánh hiệu suất chiến dịch với hiệu suất chiến dịch của đối thủ cạnh tranh riêng lẻ

3 – Xác định liệu chiến dịch có đang đáp ứng mục tiêu tiếp thị và chuyển đổi tổng thể hay không

4 – Tạo nhóm quảng cáo trùng lặp với các từ khóa giống nhau và các biến thể quảng cáo khác nhau

Đáp án: 3

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ của các đồng đạo, chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi bên mình thi được có 85% là chính xác thôi, nếu mọi người thấy sai hãy gọi ý = Comment Facebook ở dưới, chân thành.

Mẹo sử dụng thanh tìm kiếm ở trên đầu trang để tìm kiếm thông tin câu hỏi khác một cách nhanh chóng.