Chào bạn

Bạn đang thắc mắc rằng, không biết hoạt động trong tài khoản của mình trong thời gian qua như nào.

Bạn đang thắc mắc răng, không biết chi tiêu của mình trong thời gian qua hết bao nhiêu tiền.

Bạn muốn so sánh Cùng Kỳ tháng trước, năm trước, để xem sự chênh lệch.

Tất cả việc đó, bạn đều có thể xem tại Box Thời Gian. Nó nằm gần trên cùng, bên tay phải màn hình tài khoản của bạn.

Giả sử bạn muốn xem chi tiêu trong Tháng trước, trên tài khoản của bạn hãy thao tác như sau:

3

 

Giả sử bạn muốn xem Cùng kỳ tháng trước sẽ có biến động như nào, trên tài khoản của bạn hãy thao tác như sau:

2

OK, vậy là bạn đều có thể kiểm soát được mọi dữ liệu theo thời gian rồi.

Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ.