1. Các học viên đang  thiết lập chiến dịch Quảng cáo dành cho website:

khoa-hoc-adword-hcm-1

khoa-hoc-adword-hcm-3

2. Kết thúc khóa học – các bạn học viên chụp hình tại trung tâm GSB
và tiệc liên hoan với anh Nguyễn  Hiễn-  giảng viên trung tâm:

khoa-hoc-adword-3

khoc-hoc-adword-3

khoc-hoc-adword-2

khoc-hoc-adword-hcm1

khoa-hoc-adword-hcm-2