Bởi số lượng người đăng ký quá đông, để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giữ chỗ cho bạn.

Ngay từ bây giờ bạn hãy chuyển khoản đăng ký, như vậy mới chắc chắn rằng bạn đã đăng ký thành công.

Cú pháp khi chuyển khoản: Nguyen Van A – Số Điện Thoại – Offline DaNang

Phí tham gia: 100k đã bao gồm nước uống tự chọn

VietComBank

Số tài khoản: 0491000032259
Ngân hàng Vietcom Bank – Chi nhánh thăng long
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hiển

TechComBank

Số tài khoản: 10322834097015
Ngân hàng Techcom Bank – Chi nhánh Kim Liên 
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hiển

Á Châu Bank

Số tài khoản: 4214945800127953
Ngân hàng Á Châu Bank – Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch khâm thiên
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hiển

Lưu Ý: ACB thì phải chuyển từ thẻ sang thẻ

DD_Google-thank-you-google