Lợi ích của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể:

Lợi ích của nhắm mục tiêu theo vị trí là nhà quảng cáo có thể: 1 – Nhắm mục tiêu người dùng cụ thể đã truy cập vào trang web … Xem thêm

Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa từ khóa khỏi chiến dịch tìm kiếm nếu từ khóa:

 Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa từ khóa khỏi chiến dịch tìm … Xem thêm

Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được:

Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được: 1 – Chỉ hiển thị Mạng tìm kiếm của Google 2 – Điểm chất lượng thấp trên … Xem thêm

Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt vời hơn trên thiết bị di động để thu hút người dùng khi di chuyển. Làm cách nào để thực hiện điều này?

Nhà hàng của Jim đang khởi chạy chiến dịch mới và muốn hiển thị quảng cáo tuyệt vời hơn trên thiết bị di động để thu hút người dùng khi … Xem thêm

Nhà quảng cáo mua quảng cáo hiển thị hình ảnh qua mạng quảng cáo khác vẫn có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh AdWords bởi vì nhà quảng cáo

Nhà quảng cáo mua quảng cáo hiển thị hình ảnh qua mạng quảng cáo khác vẫn có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng quảng cáo hiển thị hình … Xem thêm

Điều gì cho phép nhà quảng cáo tiếp cận người dùng trước đây đã truy cập vào trang web của nhà quảng cáo và hiển thị cho người dùng các quảng cáo có liên quan khi người dùng truy cập vào các trang web khác trên Mạng hiển thị của Google?

Điều gì cho phép nhà quảng cáo tiếp cận người dùng trước đây đã truy cập vào trang web của nhà quảng cáo và hiển thị cho người dùng các … Xem thêm

Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ khóa phủ định:

 Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ … Xem thêm

Tại sao bạn nên tránh thêm từ khóa trùng lặp trên các nhóm quảng cáo?

Tại sao bạn nên tránh thêm từ khóa trùng lặp trên các nhóm quảng cáo? 1 – Các từ khóa giống hệt nhau sẽ cạnh tranh với nhau và do … Xem thêm

Theo chính sách quảng cáo, những loại từ, cụm từ hoặc ký tự nào không được bao gồm trong quảng cáo văn bản AdWords?

Theo chính sách quảng cáo, những loại từ, cụm từ hoặc ký tự nào không được bao gồm trong quảng cáo văn bản AdWords?  1 – Quảng cáo không thể … Xem thêm

Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo, liên kết trang web nào sẽ được hiển thị?

 Khi liên kết trang web được đặt ở cả cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo, liên kết trang web nào sẽ được hiển thị? 1 – Liên kết … Xem thêm

Lợi ích của Trung tâm khách hàng (MCC) là:

 Lợi ích của Trung tâm khách hàng (MCC) là: 1 – Trang tổng quan cung cấp tóm tắt thống kê cho tất cả tài khoản khách hàng 2 – Khả … Xem thêm

Điều gì xảy ra khi nhà quảng cáo đặt ngân sách hàng ngày thấp hơn số tiền được đề xuất bằng cách phân phối “Chuẩn”?

Điều gì xảy ra khi nhà quảng cáo đặt ngân sách hàng ngày thấp hơn số tiền được đề xuất bằng cách phân phối “Chuẩn”? 1 – Quảng cáo sẽ … Xem thêm

Người nào đó đang sử dụng tên miền tìm kiếm bằng tiếng Nga trên Google (Google.ru) thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Anh trên trang “ tùy chọn”. Người dùng này có thể thấy quảng cáo được nhắm mục tiêu đến:

Người nào đó đang sử dụng tên miền tìm kiếm bằng tiếng Nga trên Google (Google.ru) thay đổi ngôn ngữ thành tiếng Anh trên trang “ tùy chọn”. Người dùng … Xem thêm

Điều quan trọng là xác định mục tiêu cụ thể cho chiến dịch AdWords, sao cho nhà quảng cáo sau đó có thể:

Điều quan trọng là xác định mục tiêu cụ thể cho chiến dịch AdWords, sao cho nhà quảng cáo sau đó có thể: 1 – Tải mục tiêu lên phần … Xem thêm

Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords cho phép nhà phát triển sử dụng các ứng dụng:

Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords cho phép nhà phát triển sử dụng các ứng dụng: 1 – Chỉ có thể truy cập qua Adwords Editor 2 … Xem thêm

Nếu truy vấn “thợ ống nước Seattle” được nhập vào Google, Google sẽ sử dụng cụm từ vị trí là một phần của truy vấn để hiển thị quảng cáo:

Nếu truy vấn “thợ ống nước Seattle” được nhập vào Google, Google sẽ sử dụng cụm từ vị trí là một phần của truy vấn để hiển thị quảng cáo: … Xem thêm

Nếu nhiều cá nhân thực hiện thay đổi với một tài khoản AdWords, thì khi mở tài khoản trong AdWords Editor, họ nên:

 Nếu nhiều cá nhân thực hiện thay đổi với một tài khoản AdWords, thì khi mở tài khoản trong AdWords Editor, họ nên: 1 – Nhấp vào “nhận các thay … Xem thêm

Làm cách nào nhà quảng cáo có thể xem các truy vấn tìm kiếm cụ thể đã khiến quảng cáo của họ hiển thị, ngay cả khi những truy vấn đó không phải từ khóa trong tài khoản của họ?

Làm cách nào nhà quảng cáo có thể xem các truy vấn tìm kiếm cụ thể đã khiến quảng cáo của họ hiển thị, ngay cả khi những truy vấn … Xem thêm

Một lý do để sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi là:

 Một lý do để sử dụng Trình tối ưu hóa chuyển đổi là: 1 – Tạo nhiều nhấp chuột hơn so với số nhấp chuột do đặt giá thàu thủ … Xem thêm

Nhà quảng cáo cố bật Trình tối ưu hóa chuyển đổi nhưng tính năng này không có sẵn trong tài khoản. Điều gì là nguyên nhân có thể nhất?

 Nhà quảng cáo cố bật Trình tối ưu hóa chuyển đổi nhưng tính năng này không có sẵn trong tài khoản. Điều gì là nguyên nhân có thể nhất? 1 … Xem thêm

Thử nghiệm các chiến dịch AdWords cho phép bạn…

 Thử nghiệm các chiến dịch AdWords cho phép bạn… 1 – Yêu cầu phân tích chính thức từ nhóm thử nghiệm chiến dịch của Google để tách biệt ản hưởng … Xem thêm

Bạn đang khởi chạy chiến dịch mới bán đồ đạc văn phòng thời trang… Nếu chỉ được phép thực hiện một lần, thứ tự các bước nào bên dưới có khả năng nhất thu được nhiều lợi nhuận nhất?

 Bạn đang khởi chạy chiến dịch mới bán đồ đạc văn phòng thời trang. Bạn muốn phát triển chiến dịch để tối đa hóa lợi nhuận cho tất cả lưu … Xem thêm

Công cụ Loại trừ IP cho phép nhà quảng cáo:

Công cụ Loại trừ IP cho phép nhà quảng cáo: 1 – Lấy địa chỉ IP cho những khác truy cập web có giá trị 2 – Ngăn những địa … Xem thêm

Trình tối ưu hóa chuyển đổi cần những thông tin gì để tìm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho quảng cáo mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện?

 Trình tối ưu hóa chuyển đổi cần những thông tin gì để tìm giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối ưu cho quảng cáo mỗi khi quảng cáo đủ … Xem thêm

Xem xét dữ liệu “ Chi tiết từ khóa” trên tab Từ khóa sẽ giúp nhà quảng cáo xác định:

 Xem xét dữ liệu “ Chi tiết từ khóa” trên tab Từ khóa sẽ giúp nhà quảng cáo xác định: 1 – Vị trí tiềm năng mới để nhắm mục … Xem thêm