Nhà quảng cáo nên cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi AdWords trên vị trí nào của trang web thương mại điện tử?

Nhà quảng cáo nên cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi AdWords trên vị trí nào của trang web thương mại điện tử? 1 – Tiêu đề của giỏ hàng … Xem thêm

Nhà quảng cáo tại Canada muốn xem quảng cáo như chúng sẽ xuất hiện cho người dùng ở Mexico. Công cụ nào nhà quảng cáo này nên sử dụng để thực hiện mục tiêu này?

Nhà quảng cáo tại Canada muốn xem quảng cáo như chúng sẽ xuất hiện cho người dùng ở Mexico. Công cụ nào nhà quảng cáo này nên sử dụng để … Xem thêm

Jane sử dụng AdWords để quảng bá cửa hàng giày trực tuyến của cô ấy và tỷ lệ chuyển đổi vẫn không đổi trong năm qua…

Jane sử dụng  AdWords để quảng bá cửa hàng giày trực tuyến của cô ấy và tỷ lệ chuyển đổi vẫn không đổi trong năm qua. Trong khi kiểm tra … Xem thêm

Nhà quảng cáo nhận thấy số nhấp chuột đột nhiên tăng và lo lắng rằng đó có thể do hành động không hợp lệ. Điều đầu tiên nhà quảng cáo nên làm để điều tra tình huống này là gì?

Nhà quảng cáo nhận thấy số nhấp chuột đột nhiên tăng và lo lắng rằng đó có thể do hành động không hợp lệ. Điều đầu tiên nhà quảng cáo … Xem thêm

Phương pháp đặt giá thầu nào phù hợp nhất để tối đa hóa lợi nhuận?

Phương pháp đặt giá thầu nào phù hợp nhất để tối đa hóa lợi nhuận? 1 – Tối đa hóa chuyển đổi 2 – Tối thiểu hóa CPA 3 – … Xem thêm

Mục đích của mã thông báo nhà phát triển hoặc mã thông báo xác thực là để theo dõi:

Mục đích của mã thông báo nhà phát triển hoặc mã thông báo xác thực là để theo dõi: 1 – Sử dụng Adwords 2 – Sử dụng giao diện … Xem thêm

Nhà quảng cáo bán váy của nhà thiết kế đang chọn trang đích để ghép với quảng cáo mới cho váy mùa xuân. Trang đích tốt cho quảng cáo bộ sưu tập váy mùa xuân sẽ hiển thị:

Nhà quảng cáo bán váy của nhà thiết kế đang chọn trang đích để ghép với quảng cáo mới cho váy mùa xuân. Trang đích tốt cho quảng cáo bộ … Xem thêm

Nhà quảng cáo chạy báo cáo ở cấp Chiến dịch và bao gồm thống kê nhấp chuột không hợp lệ. …. Điều này có nghĩa là nhấp chuột không hợp lệ:

Nhà quảng cáo chạy báo cáo ở cấp Chiến dịch và bao gồm thống kê nhấp chuột không hợp lệ. …. Điều này có nghĩa là nhấp chuột không hợp … Xem thêm

Bạn sở hữu một cửa hàng bán pizza trong trung tâm thành phố Chicago. …. Tiện ích đó giá bao nhiêu?

Bạn sở hữu một cửa hàng bán pizza trong trung tâm thành phố Chicago. Với tiện ích mở rộng cuộc gọi, khách hàng tìm kiếm pizza trên điện thoại di … Xem thêm

Từ khóa nào có thể được chỉ định ở cấp chiến dịch?

Từ khóa nào có thể được chỉ định ở cấp chiến dịch? 1 – Tùy chọn thanh toán 2 – URL đích 3 – Phân phối mạng 4 – Văn … Xem thêm

Nhà quảng cáo bán bàn chải đánh răng chống khuẩn muốn đầu tư vào thương hiệu bằng ngân sách tiếp thị được đặt…. Cấu trúc tài khoản nào giúp đạt được cả hai mục tiêu?

Nhà quảng cáo bán bàn chải đánh răng chống khuẩn muốn đầu tư vào thương hiệu bằng ngân sách tiếp thị được đặt. Nhà quảng cáo muốn có chiến dịch … Xem thêm

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động cố gắng giành được nhiều nhất cho nhà quảng cáo:

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động cố gắng giành được nhiều nhất cho nhà quảng cáo:  1 – Số lần hiển thị trong ngân sách hàng … Xem thêm

Giả sử thời gian hết hạn cookie mặc định, chuyển đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột) được ghi lại khi:

Giả sử thời gian hết hạn cookie mặc định, chuyển đổi (1 lần cho mỗi nhấp chuột) được ghi lại khi: 1 – Người dùng truy cập trang web trong … Xem thêm

Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hữu ích nhất cho…

Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hữu ích nhất cho… 1 – Di chuyển động vị trí của quảng cáo theo bất kỳ hướng nào mà mắt người dùng nhìn … Xem thêm

Nhà quảng cáo có thể áp dụng điều chỉnh đấu giá trên di động tại các cấp độ nào sau đây?

Nhà quảng cáo có thể áp dụng điều chỉnh đấu giá trên di động tại các cấp độ nào sau đây? 1 – Cấp độ quảng cáo 2 – Cấp … Xem thêm

Ở cấp nào của tài khoản AdWords, nhà quảng cáo có thể thực hiện thay đổi đối với cài đặt nhắm mục tiêu theo mạng và theo vị trí?

Ở cấp nào của tài khoản AdWords, nhà quảng cáo có thể thực hiện thay đổi đối với cài đặt nhắm mục tiêu theo mạng và theo vị trí? 1 … Xem thêm

Tính năng nào phân biệt tiện ích mở rộng vị trí với nhắm mục tiêu chiến dịch theo vùng và nhắm mục tiêu chiến dịch được tùy chỉnh?

Tính năng nào phân biệt tiện ích mở rộng vị trí với nhắm mục tiêu chiến dịch theo vùng và nhắm mục tiêu chiến dịch được tùy chỉnh? 1 – … Xem thêm

Một yếu tố mà hệ thống AdWord sử dụng để tính toán giá mỗi nhấp chuột thực tế của quảng cáo là:

Một yếu tố mà hệ thống AdWord sử dụng để tính toán giá mỗi nhấp chuột thực tế của quảng cáo là: 1 – Giá mỗi nhấp chuột thực tế … Xem thêm

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động cố gắng giành được nhiều nhất cho nhà quảng cáo:

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động cố gắng giành được nhiều nhất cho nhà quảng cáo: 1 – Số nhấp chuột trong ngân sách hàng ngày … Xem thêm

Thử nghiệm chiến dịch AdWords cho phép bạn…

Thử nghiệm chiến dịch AdWords cho phép bạn… 1 – Thay đổi thử nghiệm cho tài khoản trên một phần của phiên đấu giá mà nhà quảng cáo của bạn … Xem thêm

Câu nào sau đây mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa giá thầu mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa và Xếp hạng quảng cáo?

Câu nào sau đây mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa giá thầu mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa và Xếp hạng quảng cáo? 1 – Giá thầu CPC … Xem thêm

Người bán hoa đang quảng cáo 5 loại hoa, bao gồm cả hoa hồng đỏ. … Trang đích nào có khả năng chuyển đổi thành bán hàng nhất?

Người bán hoa đang quảng cáo 5 loại hoa, bao gồm cả hoa hồng đỏ. Khi người dùng nhập cụm từ “ hoa hồng đỏ” vào Google, quảng cáo của … Xem thêm

Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng:

 Từ khóa phủ định có thể giúp nhà quảng cáo tinh chỉnh mục tiêu quảng cáo của họ và có khả năng tăng: 1 – Tỷ lệ nhấp (CTR) của … Xem thêm

Khi chiến dịch hiển thị dưới dạng “ Đang chờ xử lý” trong AdWords, chiến dịch:

 Khi chiến dịch hiển thị dưới dạng “ Đang chờ xử lý” trong AdWords, chiến dịch: 1 – Không hoạt động bởi vì số dư tài khoản trả trước của … Xem thêm

Vị trí được quản lý trên Mạng hiển thị làm việc như thế nào?

 Vị trí được quản lý trên Mạng hiển thị làm việc như thế nào? 1 – Nhà quảng cáo có thể đảm bảo vị trí trên trang web nổi bật … Xem thêm

Lợi ích nào là lợi ích của AdWords dành cho tiếp thị qua tìm kiếm?

 Lợi ích nào là lợi ích của AdWords dành cho tiếp thị qua tìm kiếm? 1 – Tăng vị trí trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền 2 … Xem thêm

Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google tìm kiếm?

 Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google tìm kiếm? 1 – (Giá thầu giá mỗi nhấp chuột … Xem thêm