Tỷ lệ chuyển đổi (CR) được hiểu là tỷ lệ giữa tổng số người dùng vào website trên một mục tiêu cụ thể (Có thể là số người đặt hàng, thanh toán, hay đăng ký thành viên…). 

Tính năng cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của mình trước đây. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho những khách hàng này khi họ truy cập vào các trang web khác trong Mạng hiển thị của Google.

  • Tiếp thị lại là một tính năng của quảng cáo dựa trên sở thích giúp bạn kết hợp những người quan tâm với đúng thông điệp.
  • Ngay cả khi mọi người rời khỏi trang web của bạn mà không thực hiện mua hàng, tiếp thị lại cho phép bạn tiếp cận những người mua tiềm năng này trong khi họ duyệt qua các trang web khác, hiển thị cho họ thông điệp hoặc phiếu mua hàng hấp dẫn sẽ khuyến khích họ quay lại trang web của bạn và hoàn tất mua hàng.
  • Sử dụng tính năng này trên tab Đối tượng trong tài khoản của bạn.