Clyde muốn nâng cao danh tiếng của trường dạy khiêu vũ của mình. Một chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị” có thể giúp anh ấy:

hiển thị quảng cáo trên các trang web về khiêu vũ và video trên YouTube hiển thị quảng cáo khi ai đó tìm kiếm các lớp dạy khiêu vũ so … Xem thêm