Công cụ đo lường hiệu suất quảng cáo

Cách tạo chiến dịch Adwords dành cho video

Cách hủy tài khoản Adwords của bạn

Giới thiệu về Google Analytics 28/08/2014 – Nguyễn Hiển SearchBox

</p> <div style=”display:inline;”> <img height=”1″ width=”1″ style=”border-style:none;” alt=”” src=”//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/969772836/?value=0&guid=ON&script=0″/></div> <p>

Tọa đàm tiếp thị lại và chuyển đổi

Tiếp thị lại với Google Analytics cho phép bạn theo dõi những người đã truy cập vào trang web của bạn và phân phối nội dung quảng cáo được nhắm mục tiêu