Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho tài khoản AdWords của mình, chẳng hạn như xem tài khoản AdWords bằng ngôn ngữ khác hoặc xem số ở định dạng khác. Có thể thay đổi múi giờ tài khoản một lần trong toàn bộ thời hạn của tài khoản. Nếu bạn cần chỉnh sửa lựa chọn múi giờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên, một điều không thể thay đổi được trong tài khoản AdWords của bạn là đơn vị tiền tệ.

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt — chẳng hạn như ngôn ngữ, quốc gia và mã zip — cho tất cả các sản phẩm Google của bạn. Tuy nhiên, bất kể các thay đổi bạn thực hiện, những cài đặt này không thay đổi cách mọi người nhìn thấy quảng cáo của bạn.

 

 

Thực hiện thay đổi chỉ AdWords

Thay Doi Cai Dat Tai Khoan - Chi Adwords
Để thay đổi ngôn ngữ hoặc định dạng số — chẳng hạn như cách ngày hoặc đơn vị tiền tệ xuất hiện — trong tài khoản AdWords của bạn:
1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
2. Từ tab Tài khoản của tôi, chọn Tùy chọn.
3. Bên cạnh “Tùy chọn ngôn ngữ và số”, nhấp vào Chỉnh sửa.
4. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn để xem tài khoản AdWords và định dạng bạn muốn cho thời gian, ngày và số của tài khoản của mình.
5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

 

 

Thực hiện thay đổi cho tất cả các sản phẩm Google của bạn

Thay Doi Cai Dat Tai Khoan - Tat Ca San Pham Google
Để thay đổi tên riêng, biệt hiệu, quốc gia hoặc múi giờ cho tất cả các sản phẩm Google của bạn:
1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn tại https://accounts.google.com.vn.
2. Bên cạnh “Email”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
3. Thay đổi biệt hiệu, mã zip, quốc gia và múi giờ như bạn muốn. Lựa chọn mặc định cho múi giờ được dựa trên lựa chọn quốc gia của bạn — nếu bạn không thấy múi giờ mình muốn, hãy nhấp vào hộp bên cạnh “Hiển thị tất cả múi giờ”.
4. Nhấp vào Lưu.

 

 

Để thay đổi cài đặt bảo mật của bạn:
1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn tại https://accounts.google.com.vn.
2. Trong trình đơn điều hướng, hãy chọn Tiểu sử và bảo mật.
3. Để thay đổi những cài đặt riêng tư này, hãy nhấp vào nút bên cạnh sản phẩm có cài đặt bạn muốn thay đổi. để xem và chỉnh sửa cài đặt riêng tư cho nhiều sản phẩm hơn nữa, hãy nhấp vào Đăng nhập vào Trang tổng quan ở gần cuối trang.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !