điểm chất lượng

Ảnh hưởng điểm chất lượng tới giá thầu và vị trí trong quảng cáo
Hôm nay mình xin chia sẻ chủ đề “Ảnh hưởng Điểm chất lượng tới giá thầu và vị trí quảng cáo trong Google Adwords”. Giá thầu và vị trí quảng cáo sẽ được tính như thế nào khi điểm chất lượng cao hơn đối thủ?  Trước tiên mình xin tóm lược các khái niệm cơ […]
Mạng hiển thị Google (GDN) là 1 mạng lưới các trang web có không gian quảng cáo mà bạn có thể...
Kiểm tra và hiểu rõ về điểm chất lượng trong Google Adwords
Đo lường mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích đối với người đang xem quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Điểm chất lượng được tính mỗi khi từ khóa của bạn phù […]
Lịch học
X

Lịch khai giảng

Đăng Ký Ngay

Khóa Học Sói Già AdWords

HỌC NGAY KẺO LỠ
Đăng Ký Ngay

- Tiếp thị lại Code Chuyển đổi trang đăng kí và cảm ơn và cảm ơn adw free
Gọi ngay