Nhà quảng cáo có nhiều từ khóa được đặt thành đối sánh rộng và muốn xem các truy vấn tìm kiếm thực tế đã kích hoạt quảng cáo. Thông tin này có thể được tìm thấy trong:

1 – Trình đơn “Công cụ” trên tab Cơ hội

2 – Phần “Chi tiết từ khóa” của tab Từ khóa

3 – Tab Quảng cáo của nhóm quảng cáo cụ thể

4 – Tab tiện ích mở rộng quảng cáo

Đáp án: 2

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ của các đồng đạo, chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi bên mình thi được có 85% là chính xác thôi, nếu mọi người thấy sai hãy gọi ý = Comment Facebook ở dưới, chân thành.