Khi bạn sử dụng AdWords để tăng chuyển đổi, chẳng hạn như doanh thu, khách hàng tiềm năng và tải xuống, đo lường lợi tức đầu tư (ROI) là một ý tưởng hay. Khi biết ROI, bạn sẽ chắc chắn rằng số tiền bạn đang chi tiêu cho quảng cáo AdWords có lý do chính đáng: lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp của bạn.

ROI là gì?

ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí của bạn. Thông thường, đây là số liệu quan trọng nhất cho nhà quảng cáo, bởi vì số liệu này dựa trên các mục tiêu quảng cáo cụ thể và cho thấy ảnh hưởng thực tế của nỗ lực quảng cáo lên việc kinh doanh của bạn. Phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính ROI tùy thuộc vào các mục tiêu chiến dịch của bạn.

Một cách để xác định ROI là (Doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Giá vốn hàng bán.
Giả sử bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ vào việc quảng cáo các sản phẩm này trên AdWords. Tổng doanh số của bạn là 1.200 đô la và chi phí AdWords của bạn là 200 đô la. ROI của bạn là (1.200 đô la – (600 đô la + 200 đô la))/(600 đô la + 200 đô la) hoặc 50%.

Tại sao ROI lại quan trọng

Bằng cách tính ROI, bạn sẽ biết được số tiền bạn kiếm được nhờ quảng cáo với AdWords. Bạn có thể sử dụng ROI để giúp bạn quyết định cách chi tiêu ngân sách của mình. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng một chiến dịch nhất định đang tạo ROI cao hơn những chiến dịch khác, bạn cũng có thể áp dụng nhiều ngân sách hơn cho chiến dịch thành công và ít ngân sách hơn ch o chiến dịch không hoạt động tốt. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để cố gắng cải thiện hiệu suất của chiến dịch ít thành công.

Sử dụng chuyển đổi để đo lường ROI
Để xác định ROI của bạn, trước tiên bạn cần phải đo lường chuyển đổi, đó là những hành động của khách hàng mà bạn tin là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, truy cập trang web hoặc khách hàng tiềm năng. Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng Theo dõi chuyển đổi để xác định lợi nhuận của từ khóa hoặc quảng cáo và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi.

Mẹo
Nhiều nhà quảng cáo AdWords sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi. Đó là công cụ phân tích web miễn phí giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa Analytics và Theo dõi chuyển đổi.
Khi bạn đã bắt đầu đo lường chuyển đổi, bạn có thể bắt đầu đánh giá ROI của mình. Giá trị của mỗi chuyển đổi nên lớn hơn số tiền bạn chi tiêu để có được chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn chi tiêu $10 cho các nhấp chuột để có được bán hàng và nhận được $15 cho lần bán hàng đó thì bạn đã kiếm tiền ($5) và nhận được một lợi nhuận tốt về đầu tư AdWords của mình.

Tính toán ROI của bạn cho doanh thu

Việc xác định ROI rất đơn giản nếu mục tiêu kinh doanh của bạn là bán hàng trên web. Bạn cần 3 con số:

  •  Doanh thu của bạn kiếm được thông qua quảng cáo AdWords
  • Chi phí liên quan đến sản phẩm bạn bán
  •  Chi phí AdWords của bạn (có sẵn trong tab Chiến dịch của tài khoản AdWords)

Tính lợi nhuận ròng bằng cách lấy tổng chi phí của bạn trừ đi doanh thu AdWords trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng chi phí của bạn để có được ROI trong khoảng thời gian đó. Dưới đây là ví dụ:

($1300                                            –                   $1000)                  /       $1000                                  =     0,3

Doanh thu của bạn                          Tổng chi phí của bạn         Tổng chi phí của bạn         Tỷ lệ lợi nhuận so với tổng chi 
(được đo bằng các chuyển đổi)                                                                                                        phí là 30% 

 

Tính toán ROI của bạn cho lần xem trang, khách hàng tiềm năng và hơn thế nữa

Đôi khi ROI của bạn có thể yêu cầu công thức khác. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc tính toán ROI cho một lần xem trang hoặc khách hàng tiềm năng, bạn sẽ phải ước tính giá trị của mỗi hành động này.
Ví dụ:
Quảng cáo trên Những trang vàng cho doanh nghiệp của bạn có thể có giá $1000 mỗi năm và mang lại 100 khách hàng tiềm năng. Mười người trong số khách hàng tiềm năng đó trở thành khách hàng và mỗi khách hàng cung cấp lợi nhuận ròng là $120, sau khi tính toán chi phí của doanh nghiệp bạn. Giá trị của mỗi khách hàng tiềm năng là $12 (lợi nhuận ròng $1200/100 khách hàng tiềm năng) và ROI của bạn cho quảng cáo trên Những trang vàng là 120% (lợi nhuận ròng $1200/$1000 chi phí quảng cáo) x 100.

Dưới đây là công thức được sử dụng trong ví dụ này:

(Tổng doanh thu – Tổng chi phí)/Chi phí quảng cáo x 100 = ROI quảng cáo %

Một lựa chọn thay thế đơn giản để ước tính giá trị cho khách hàng tiềm năng của bạn và lần xem trang là sử dụng đo lường giá mỗi chuyển đổi (CPA). Đạt được là điều tương tự như chuyển đổi: chúng là hành động khách hàng của bạn thực hiện mà bạn nghĩ là có giá trị, chẳng hạn như hoàn thành mua hàng hoặc đăng ký để nhận nhiều thông tin hơn.Sử dụng phương pháp này cho phép bạn tập trung chủ yếu về cách chi phí quảng cáo của bạn so sánh với số đạt được phân phối các chi phí đó. Sử dụng ví dụ Những trang vàng một lần nữa, quảng cáo của bạn có thể mất $1000, mang lại 10 lần bán hàng. Vì vậy, CPA của bạn cho quảng cáo đó là $100. Đây là công thức cho CPA: (Chi phí/Doanh thu) = CPA

CPA của bạn không được vượt quá lợi nhuận mà bạn kiếm được từ mỗi chuyển đổi. Đối với quảng cáo trên Những trang vàng của bạn, CPA ít hơn 20% so với lợi nhuận mà chuyển đổi cung cấp.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !