Hãy để chúng tôi làm công việc khó khăn cho bạn. Hệ thống của chúng tôi sẽ quét tài khoản của bạn theo định kỳ để xem từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí nhất định có xuất hiện trong nhiều chiến dịch hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn ý tưởng cho danh sách từ khóa phủ định và danh sách loại trừ vị trí mà bạn có thể sử dụng trên nhiều chiến dịch. Vì bạn sẽ có danh sách chính của các từ khóa phủ định hoặc danh sách chính của các loại trừ vị trí, nên điều này sẽ giúp bạn quản lý chúng tốt hơn.

Cách lấy ý tưởng cho danh sách từ khóa phủ định và danh sách loại trừ vị trí

 Để bắt đầu, bạn có thể muốn lấy ý tưởng về cách thức hoạt động của danh sách từ khóa phủ định và danh sách loại trừ vị trí. Giả sử bạn đã thêm từ khóa phủ định hoặc vị trí bị loại trừ cho một trong các chiến dịch của bạn và bạn quyết định bạn cũng muốn thực hiện việc đó cho những chiến dịch khác của bạn. Bạn có thể tạo danh sách chính của các từ khóa phủ định hoặc các loại trừ vị trí bạn có thể chia sẻ giữa nhiều chiến dịch, giúp quản lý từ khóa phủ định và loại trừ vị trí của bạn dễ dàng hơn khi bạn muốn thêm từ khóa phủ định và loại trừ vị trí bổ sung cho chiến dịch của mình.

Bây giờ, giả sử bạn muốn nhờ chúng tôi thực hiện công việc khó khăn là tìm từ khóa phủ định và loại trừ vị trí đã sử dụng trong nhiều chiến dịch của bạn. Bạn có thể lấy ý tưởng cho danh sách từ khóa phủ định và danh sách loại trừ vị trí bằng cách sử dụng trình đề xuất danh sách của chúng tôi. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào liên kết thư viện được chia sẻ trong thanh điều hướng.
 3. Nhấp vào từ khóa phủ định của chiến dịch hoặc loại trừ vị trí của chiến dịch.
 4. Chọn tab đề xuất danh sách. Bạn sẽ thấy bảng có từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện trong nhiều chiến dịch. Lưu ý rằng chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn ý tưởng cho từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện trong hai hoặc nhiều chiến dịch bất kỳ.

Mẹo

 • Để xem ý tưởng cho từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện trong các chiến dịch cụ thể, nhấp vào trình đơn thả xuống bộ lọc, chọn tạo bộ lọc và thêm chiến dịch bạn muốn xem ý tưởng. Nhấp vào áp dụng. Bạn sẽ thấy chính xác một nhóm trong bảng, chứa tất cả các từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện trong mỗi chiến dịch bạn đã chọn.
 • Để xem chi tiết hơn cho một ý tưởng, nhấp vào nhóm từ khóa hoặc nhóm vị trí bạn muốn xem thêm thông tin. Bạn sẽ thấy hai bảng. Bảng ở bên trái cho bạn thấy từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện cùng nhau trong các chiến dịch được hiển thị trong bảng bên phải.

Thêm ý tưởng cho chiến dịch của bạn

Khi bạn đã xem xét ý tưởng của mình cho danh sách từ khóa phủ định hoặc danh sách loại trừ vị trí, bạn có thể thêm chúng vào chiến dịch của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào liên kết thư viện được chia sẻ trong thanh điều hướng.
 2. Nhấp vào từ khóa phủ định của chiến dịch hoặc loại trừ vị trí của chiến dịch.
 3. Chọn tab đề xuất danh sách. Bạn sẽ thấy bảng có từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí xuất hiện trong nhiều chiến dịch.
 4. Nhấp vào nhóm từ khóa hoặc nhóm vị trí mà bạn muốn thêm trên nhiều chiến dịch. Bạn sẽ thấy chế độ xem chi tiết của nhóm đó.
 5. Nhập tên cho danh sách từ khóa phủ định hoặc danh sách loại trừ vị trí của bạn.
 6. Nhấp vào áp dụng. Danh sách có các từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí đó sẽ được thêm vào mỗi chiến dịch, thay thế từ khóa phủ định hoặc loại trừ vị trí ban đầu của bạn.

Lưu ý

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi thêm ý tưởng cho danh sách từ khóa phủ định, nguyên nhân có thể nhất là bạn đã chỉnh sửa một trong các từ khóa phủ định của mình sau khi hệ thống của chúng tôi quét tài khoản của bạn lần trước đó. Hãy thử lại sau, sau khi chúng tôi đã quét lại tài khoản của bạn, để xem xét và thêm ý tưởng được cập nhật. Lưu ý rằng danh sách sẽ được thêm vào chiến dịch không kích hoạt lỗi. 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !