Hướng dẫn giải pháp: Tạo thêm Giá trị từ Thiết bị di động

Đo lường, đặt giá thầu và cải thiện tốt hơn trải nghiệm trên thiết bị di động của khách hàng để tăng giá trị mà bạn thấy từ thiết bị di động

Quảng cáo chiêu hàng AdWords dành cho thiết bị di động tới các khách hàng bằng cách sử dụng tài liệu này

Bắt đầu:
Thứ nhất, bạn nên ghi nhãn tài liệu này bằng biểu trưng của bạn và biểu trưng của khách hàng.
Vui lòng tùy chỉnh toàn bộ thông tin dựa trên loại quảng cáo chiêu hàng mà bạn muốn cung cấp cho khách hàng của mình (ví dụ: nếu bạn nghĩ rằng YouTube Analytics quá phức tạp hoặc sẽ không được quan tâm, hãy bỏ ra).
Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn xóa trang trình bày này trước khi trình bày!

Tạo thêm giá trị từ thiết bị di động

Khách hàng ngày nay được kết nối liên tục và điều quan trọng là phải có phương pháp tiếp cận tập trung, theo hướng dữ liệu để tận dụng tối đa thiết bị di động.

Chuyển từ chiến lược sang hành động

Bạn hoặc khách hàng của bạn ở đâu trên lộ trình làm chủ thiết bị di động?

Làm thế nào bạn có thể nâng cao và thúc đẩy nhiều giá trị hơn từ thiết bị di động?

Đo lường giá trị đầy đủ của thiết bị di động

Điều chỉnh cách bạn đo lường thiết bị di động nhằm có được dữ liệu bạn cần để thúc đẩy giá trị.

Cân nhắc tất cả các cách mà thiết bị di động thúc đẩy giá trị

Thiết bị di động đã giới thiệu các hành động mới và có giá trị mà khách hàng thực hiện – tải xuống ứng dụng, gọi điện thoại, ghé thăm
cửa hàng, v.v. Bắt đầu đo lường những hành động này để xem giá trị đầy đủ của thiết bị di động và ra quyết định ngân sách tốt hơn.

Lộ trình mua hàng hôm nay

Trông giống như lộ trình chuyến bay hơn là đường thẳng từ tìm kiếm đến chuyển đổi.

Cải thiện trải nghiệm người dùng thiết bị di động

Khách hàng ngày nay được kết nối liên tục qua thiết bị di động. Khiến họ dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần và tương tác với trang web dành cho thiết bị di động.

Người dùng thiết bị di động muốn tìm thấy thông tin họ cần. Đây có thể là vị trí cửa hàng, số điện thoại hoặc cách mua hàng. Cải thiện trải nghiệm của họ có thể làm tăng các hành động có giá trị mà họ thực hiện.

Tạo trang web dành cho thiết bị di động tốt hơn có thể có tác động lớn đến sự thành công, thông tin mà bạn cung cấp thêm có thể giúp khách hàng liên hệ với bạn. Sử dụng các tài nguyên này để xây dựng trải nghiệm trên thiết bị di động tốt hơn.

Đầu tư tốt hơn thông qua mBid phù hợp

Thiết bị di động và máy tính để bàn đóng góp giá trị khác nhau trong mỗi chiến dịch. Điều chỉnh mBid của bạn dựa trên dữ liệu này để có những chiến dịch thành công nhất.

Việc tăng hoặc giảm vai trò của thiết bị di động đối với từng chiến dịch cho phép bạn tận dụng thành công và giảm lãng phí. Sử dụng dữ liệu chuyển đổi để đánh giá kênh nào sẽ thúc đẩy nhiều giá trị hơn.

Đặt giá thầu trên thiết bị di động của bạn dựa trên giá trị mà thiết bị di động tạo ra. Tìm giá trị này bằng cách chia tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động cho tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính để bàn. Sử dụng ví dụ bên dưới.

Cách đặt mBid phù hợp

mBid = tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động / tỷ lệ chuyển đổi trên máy tính để bàn – 1

Cảm ơn bạn