Trạng thái từ khóa của bạn cho bạn biết từ khóa có hoạt động hay không. Có một số loại trạng thái từ khóa khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hiển thị trạng thái có liên quan nhất đến chiến dịch của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trong cột “Trạng thái” trong bảng thống kê AdWords mà bạn có thể truy cập từ tab Từ khóa

 Nơi để tìm trạng thái từ khóa của bạn.

Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trên cột “Trạng thái” trong bảng thống kê. Dưới đây là cách truy cập cột:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adword.google.com.vn. 
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Nhấp vào tab Từ khóa.
  4. Nhìn vào cột “Trạng thái”.
  5. Bên cạnh mỗi từ khóa, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hiện tại của từ khóa.

Chúng tôi hiển thị trạng thái từ khóa của bạn như thế nào

Cột “Trạng thái” trên tab Từ khóa hiển thị cho bạn thông tin về trạng thái từ hiện tại của từ khóa của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập. Chúng tôi sẽ quản lý trạng thái từ khóa của bạn từ các trạng thái mà bạn kiểm soát đến những trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, với những trạng thái mà bạn kiểm soát chiếm ưu thế hơn những trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.  ó là do bất kỳ thay đổi nào với trạng thái mà bạn kiểm soát sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn với tài khoản của bạn. 

Loại trạng thái Ví dụ:
Trạng thái mà bạn kiểm soát  Chiến dịch bị tạm dừng; Bị xóa 
Trạng thái có liên quan đến vị trí từ khóa của bạn trong quy trình chấp thuận của chúng tôi  Đủ điều kiện 
Trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác  Khối lượng tìm kiếm thấp; Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên 

Ví dụ:

Giả sử bạn có từ khóa được bật, nhưng chiến dịch chứa từ khóa bị tạm dừng. Chúng tôi sẽ hiển thị trạng thái của từ khóa là bị tạm dừng do trạng thái của chiến dịch — bị tạm dừng — chiếm ưu thế hơn trạng thái của từ khóa.

Cách diễn giải trạng thái từ khóa của bạn

Bạn có thể kiểm soát một số trạng thái từ khóa của mình, trong khi các trạng thái khác có liên quan đến vị trí từ khóa của bạn trong quy trình chấp thuận của chúng tôi. Ngoài ra, một số trạng thái cho bạn biết từ khóa của bạn có đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác hay không, như khối lượng tìm kiếm thấp.

Dưới đây là các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của trạng thái từ khóa: 

Trạng thái từ khóa Điều này có nghĩa là
Chiến dịch bị tạm dừng Chiến dịch đang chờ xử lý đã xóa chiến dịch Chiến dịch bị tạm ngưng Chiến dịch đã kết thúc  Từ khóa không hoạt động do trạng thái chiến dịch của bạn. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn bị tạm dừng, từ khóa trong chiến dịch đó cũng sẽ dừng hiển thị quảng cáo. 
Nhóm quảng cáo bị tạm dừng 
Nhóm quảng cáo bị tạm dừng 
Nhóm quảng cáo không hoàn tất 
Từ khóa không hoạt động do trạng thái quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn xóa nhóm quảng cáo của bạn thì từ khóa của bạn trong nhóm quảng cáo đó sẽ dừng hiển thị. 
 Bị tạm dừng  Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa. Việc tạm dừng từ khóa có nghĩa là từ khóa sẽ không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi được khởi động lại. 
 Bị xóa   Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã xóa từ khóa. Việc xóa từ khóa có nghĩa là từ khóa sẽ không hiển thị quảng cáo. 
Đủ điều kiện   Từ khóa hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Trong một số trường hợp, từ khóa của bạn có thể được đánh dấu là đủ điều kiện cho dù hiện tại, từ khóa đó không hiển thị quảng cáo.  ó là do giao diện quảng cáo của bạn cho từ khóa đủ điều kiện có thể bị ảnh hưởng bởi giá thầu,  iểm chất lượng hoặc những yếu tố khác của bạn. 
Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên   Từ khóa hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, từ khóa của bạn hiện không hiển thị quảng cáo trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google. 
 Bị từ chối   Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo. Từ khóa bị từ chối thường có nghĩa là có vấn đề với một hoặc nhiều chính sách quảng cáo như chính sách nhãn hiệu của chúng tôi. 
 Trang web bị tạm ngưng   Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo do quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khóa đang trỏ đến trang web không hoạt động hoặc đã vi phạm một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi. 
Khối lượng tìm kiếm thấp   Từ khóa không đủ điều kiện hiển thị do từ khóa được kết hợp với rất ít lưu lượng tìm kiếm trên các tài sản của chúng tôi.  iều này có nghĩa là từ khóa của bạn có thể không có liên quan đến tìm kiếm của mọi người hoặc có thể quá cụ thể hoặc không bình thường. Nếu số lượng tìm kiếm cho các từ khóa này tăng, thậm chí một lượng nhỏ, thì từ khóa của bạn có thể được kích hoạt lại và sẽ có thể bắt đầu kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị lại. 
   

Mẹo

  • Không làm bất cứ điều gì nếu từ khóa của bạn có khối lượng tìm kiếm thấp. Nếu số lượng tìm kiếm cho các từ khóa này tăng, thậm chí một lượng nhỏ, thì từ khóa của bạn có thể được kích hoạt lại và sẽ có thể bắt đầu kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị lại.  iều này có liên quan đặc biệt nếu bạn đang quảng cáo một thương hiệu, điều khoản hoặc sản phẩm mới.
  • Thử tối ưu hóa tài khoản của bạn bằng cách cải thiện quảng cáo và từ khóa của bạn.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !