Bạn muốn đảm bảo rằng nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn đang chạy tốt? Cột Trạng thái trên tab Nhóm quảng cáo hiển thị nhóm quảng cáo của bạn (hoặc chiến dịch chứa nhóm quảng cáo) bị tạm dừng, xóa hay không đủ điều kiện để chạy. Có một số loại trạng thái khác nhau và chúng tôi hiển thị trạng thái có liên quan nhất tại bất kỳ thời điểm đã định nào. Chúng tôi đã nêu ý nghĩa của từng trạng thái và những gì cần để nhóm quảng cáo của bạn hiển thị quảng cáo.
Lưu ý: mặc dù chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn có thể đang hoạt động, điều quan trọng là xem xét các cấp độ khác của tài khoản để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang chạy.

Cách kiểm tra trạng thái nhóm quảng cáo của bạn


1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại http://adwords.google.com.vn.
2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
4. Nhìn vào cột Trạng thái
5. Bên cạnh mỗi nhóm quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hiện tại của quảng cáo

 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !