Feedback của học viên đã từng tự chạy Adwords thời gian trước đó. Và từ khi đi học ngộ ra nhiều điều vì mình kém hiểu biết và làm chi phí quảng cáo tăng lên quá nhiều.
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-dang-manh/
http://gsb.edu.vn/feedback/cu-xuan-bich/
http://gsb.edu.vn/feedback/tran-van-trung/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-van-trung/
http://gsb.edu.vn/feedback/duong-van-ha/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-thi-duyen/
http://gsb.edu.vn/feedback/5604/
http://gsb.edu.vn/feedback/bui-huu-huan/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-ngoc-cuong/
http://gsb.edu.vn/feedback/tran-duc-binh/
http://gsb.edu.vn/feedback/tran-thanh-danh/
http://gsb.edu.vn/feedback/tran-van-huyen/
http://gsb.edu.vn/feedback/tran-minh-quy/
http://gsb.edu.vn/feedback/dao-quoc-vuong/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-van-hien/
http://gsb.edu.vn/feedback/pham-quang/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-anh-nguyet-2/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-thi-hong-lien/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-viet-sinh/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-van-hung/
http://gsb.edu.vn/feedback/ngoc-tu/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-thien/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-quang-sang/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-anh-phuoc/
http://gsb.edu.vn/feedback/kieu-thang/
http://gsb.edu.vn/feedback/dang-cong-minh/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-thanh-trung/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-truong-giang/
http://gsb.edu.vn/feedback/cu-xuan-binh/
http://gsb.edu.vn/feedback/485/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-van-thanh/
http://gsb.edu.vn/feedback/pham-thi-thuy/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-van-nghia/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-anh-nguyet/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-van-sau/
http://gsb.edu.vn/feedback/nguyen-le-dong/
http://gsb.edu.vn/feedback/hoang-quynh-anh/
http://gsb.edu.vn/feedback/phan-van-quy/
http://gsb.edu.vn/feedback/vu-ngoc-son/