Khóa đào tạo Google Adwords Nguyễn Hiển Adwords đã giúp tôi có cái nhìn tương đối rõ ràng về Google Ads (thứ mà trước khi học tôi chưa biết gì).

Những kiến thức mà anh Nguyễn Hiển chia sẻ rất thực tế, việc thực hành song song với kiến thức học được khiến tôi nhanh chóng thao tác được với Google Ads.