Khi bạn chọn mỗi từ khóa, bạn có thể chọn số tiền mình sẵn sàng trả bất cứ khi nào khách hàng tìm kiếm trên từ khóa đó và nhấp vào quảng cáo của bạn.  Đây là giá mỗi nhấp chuột tối đa hoặc CPC tối đa, số tiền giá thầu của từ khóa. Một số nhà quảng cáo thích kiểm soát việc họ duy trì với giá thầu thủ công, trong khi một số khác cảm thấy phù hợp với việc cho hệ thống AdWords đặt giá thầu cho họ.

Sử dụng đặt giá thầu tự động để đơn giản hóa đặt giá thầu

Đặt giá thầu tự động là lý tưởng đối với các nhà quảng cáo không muốn tốn nhiều thời gian đặt giá thầu, nhưng muốn nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể cho quảng cáo trong ngân sách của họ. Bạn không cần chỉ định giá thầu riêng cho từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc vị trí của mình. Tất cả những gì bạn làm là đặt ngân sách hàng ngày và hệ thống AdWords tự động điều chỉnh giá thầu CPC tối đa để mang lại cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong ngân sách của mình.  Để có nhiều quyền kiểm soát giá thầu hơn, bạn có thể đặt giới hạn giá thầu CPC nếu bạn không muốn vượt quá giá cụ thể cho mỗi nhấp chuột. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu tự động. Sử dụng đặt giá thầu thủ công để có nhiều quyền kiểm soát giá thầu hơn.

 Đây là tùy chọn mặc định cho phép bạn tự quản lý giá thầu CPC tối đa của mình. Bạn có thể đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cho các từ khóa riêng lẻ. Số tiền giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của chiến dịch mới của bạn. Bạn có thể thay đổi số tiền giá thầu của mình bất kỳ lúc nào cho bất kỳ hoặc tất cả các từ khóa. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị này cho các từ khóa riêng lẻ thông qua cột CPC tối đa trên tabTừ khóa.

Mẹo

  • Bạn mới sử dụng AdWords và không chắc chắn về số tiền giá thầu từ khóa để đặt? Nhiều nhà quảng cáo bắt đầu bằng giá thầu CPC t.đa là 1 đô la Mỹ.
  • Khi sử dụng đặt giá thầu tự động, bạn có thể dễ dàng chuyển sang đặt giá thầu thủ công cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát để bạn tự mình đặt số tiền giá thầu.

Sử dụng công cụ AdWords để giúp chọn giá thầu từ khóa

Một số công cụ giúp bạn xác định các từ khóa mà bạn có thể muốn điều chỉnh theo cách thủ công. Các công cụ nâng cao khác thực hiện đặt giá thầu cho bạn, dựa trên số tiền mà bạn chọn.

  • Tab Cơ hội trong tài khoản của bạn có thể giúp bạn xác định từ khóa nào của bạn dường như là ứng cử viên tốt để thay đổi giá thầu.  ề xuất dành cho giá thầu tăng (để giúp có được nhiều nhấp chuột hơn) và giá thầu giảm (để giúp giảm chi phí của bạn). Tìm hiểu cách sử dụng tab Cơ hội.
  • Trình mô phỏng đấu giá chạy các kịch bản “điều gì sẽ xảy ra nếu”, chẳng hạn như: “Tôi sẽ nhận được thêm bao nhiêu hiển thị nếu tôi đã tăng giá thầu của mình thêm 0,1 đô la Mỹ?” Do đó, bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình đến mức phù hợp cho ngân sách của bạn. Trình mô phỏng đấu giá không dự đoán tương lai, nhưng ước tính dữ liệu nhấp chuột, chi phí và hiển thị mà quảng cáo của bạn đã nhận trong bảy ngày qua cho các giá thầu từ khóa cao hơn hoặc thấp hơn mà bạn đã đặt.
  • CPC nâng cao là tính năng đặt giá thầu sẽ tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến bán hàng cho bạn và sau đó tăng giá thầu CPC tối đa của bạn lên đến 30% để cạnh tranh khốc liệt hơn cho những nhấp chuột đó. Khi thấy phiên đấu giá không có vẻ hứa hẹn, ECPC sẽ giảm giá thầu của bạn. Bằng cách đó, bạn có được nhiều lần bán hàng và chuyển đổi hơn từ số tiền quảng cáo mà bạn chi tiêu.
  • Theo di chuyển đổi là một tính năng nâng cao hiển thị cho bạn từ khóa nào thường được khách hàng thực hiện các hành động mà bạn muốn họ thực hiện (các hành động này, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký bản tin, được gọi là chuyển đổi). Việc theo dõi các chuyển đổi của bạn có thể giúp bạn quyết định xem có tăng CPC t.đa của mình cho các từ khóa hoạt động tốt và giảm CPC tối đa cho các từ khóa hoạt động kém.

Tìm giá thầu từ khóa cho vị trí quảng cáo trang đầu tiên

Nếu điều quan trọng là cho bạn có quảng cáo hiển thị trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google, ước tính giá thầu trang đầu tiên sẽ cho bạn biết giá thầu CPC gần đúng cần để quảng cáo của bạn tiếp cận thường xuyên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google khi truy vấn tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính dựa trên Điểm chất lượng của từ khóa và cạnh tranh với nhà quảng cáo hiện tại cho từ khóa đó, do đó, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thường xuyên ở trên trang đầu tiên. Tìm hiểu về xem ước tính giá thầu trang đầu tiên.

Tìm giá thầu từ khóa cho vị trí quảng cáo đầu trang

Nếu mục tiêu của bạn là có quảng cáo ở vị trí hàng đầu trên trang đầu tiên, ước tính giá thầu đầu trang sẽ cho bạn biết giá thầu CPC gần đúng cần để quảng cáo của bạn xuất hiện phía trên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm của Google khi truy vấn tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khóa của bạn. Ước tính này tương tự như ước tính giá thầu trang đầu tiên. Tìm hiểu về xem ước tính giá thầu đầu trang.

Cách thay đổi giá thầu từ khóa của bạn

Nếu bạn muốn thay thế một số giá thầu ban đầu của mình bằng giá thầu mới, dưới đây là cách thực hiện: trên tab Chiến dịch, nhấp vào tab Từ khóa. Sau đó, trong cột “CPC tối đa” của bảng, hãy nhấp vào giá thầu bạn muốn thay đổi và nhập số tiền giá thầu mới.

Mẹo

Nếu bạn có chiến dịch “Mạng tìm kiếm & hiển thị”, chúng tôi sử dụng giá thầu từ khóa của bạn cho cả hai mạng. Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì cài đặt. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể đặt giá thầu trên Mạng hiển thị, điều đó sẽ ghi đè tất cả giá thầu từ khóa cho Mạng hiển thị.

Nếu bạn có chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị”, chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá thầu nhóm quảng cáo. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đặt giá thầu cụ thể cho các từ khóa của mình dựa trên hiệu suất của chúng. 

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !