Nhiều nhà quảng cáo hy vọng người xem sẽ nhấp vào quảng cáo của họ — nhưng đó không phải lúc nào cũng là mục tiêu chính. Có thể bạn chỉ muốn có nhiều người xem quảng cáo của bạn.

Trong trường hợp đó, đặt giá thầu theo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) là cách tốt để tiến hành. Với đặt giá thầu CPM, bạn đặt giá thầu cho quảng cáo của mình dựa trên tần suất quảng cáo xuất hiện trên Mạng hiển thị của Google. Bạn đặt số tiền tối đa bạn muốn trả cho quảng cáo, cho dù quảng cáo có được nhấp hay không.

Tại sao lại sử dụng đặt giá thầu CPM

Một số người thích đặt giá thầu CPM hơn do họ muốn có thể đặt số tiền tối đa họ sẽ trả cho mỗi hiển thị, thay vì cho mỗi nhấp chuột.

Những người khác đơn giản là không quan tâm đến số nhấp chuột cho chiến dịch quảng cáo của họ. Các doanh nghiệp chỉ muốn tên của mình được nhiều người biết đến hơn chẳng hạn, có thể quan tâm nhiều đến số lần xem quảng cáo hơn so với số nhấp chuột và lượt truy cập trang web của họ.

 Đặt giá thầu CPM hiện chỉ có sẵn cho các loại chiến dịch “Mạng hiển thị của Google – Tất cả các tính năng” và “Mạng hiển thị của Google – Tiếp thị lại”.

Mẹo

Nếu mục tiêu chính của bạn là bán hàng trực tuyến hoặc lượt truy cập vào trang web, thì đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) có thể là tùy chọn tốt hơn cho bạn.

So sánh nhanh giữa đặt giá thầu CPM và đặt giá thầu CPC

Chúng tôi sẽ đi vào một vài chi tiết thêm bên dưới, nhưng sau đây là một số khái niệm cơ bản:

  Đặt giá thầu CPM Đặt giá thầu CPC
Cân nhắc sử dụng đặt giá thầu này nếu: Bạn quan tâm nhiều hơn đến số lần xem quảng cáo thay vì số nhấp chuột được tạo ra Bạn quan tâm nhiều hơn đến số nhấp chuột
Giá thầu:

Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho

1.000 lần hiển thị

Số tiền tối đa bạn sẵn lòng chi cho

1 nhấp chuột

Số tiền thực tế được tính: Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn Không nhiều hơn những gì cần thiết để xếp hạng cao hơn nhà quảng cáo ngay bên dưới bạn

Cách giá thầu CPM và giá thầu CPC cạnh tranh

Quảng cáo với loại giá thầu khác nhau có thể cạnh tranh cho cùng một vị trí trên Mạng hiển thị.

 Để giữ công bằng, khi quảng cáo CPC và quảng cáo CPM cạnh tranh cho cùng vị trí trên Mạng hiển thị, hai loại quảng cáo này được so sánh tương xứng về số tiền họ sẵn sàng trả cho hiển thị một cách hiệu quả. Với quảng cáo CPM, giá thầu CPM tối đa thể hiện số tiền nhà quảng cáo sẵn lòng trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị; với quảng cáo CPC, Google ước tính số lượng nhấp chuột quảng cáo có thể nhận được trong 1.000 lần hiển thị để so sánh.

Tìm hiểu thêm về cách giá thầu CPM và giá thầu CPC cạnh tranh.

Cách sử dụng đặt giá thầu CPM

Với đặt giá thầu CPM, bạn đặt số tiền cao nhất bạn muốn trả cho mỗi 1.000 lần hiển thị quảng cáo. Chúng tôi gọi đây là giá thầu CPM tối đa hay đơn giản là “CPM tối đa”. 

CPM tối đa của bạn càng cao, cơ hội xuất hiện cho quảng cáo của bạn càng lớn.  Như mọi khi, hệ thống AdWords sẽ chỉ tính cho bạn số tiền cần thiết để duy trì quảng cáo của bạn ở trên quảng cáo cao nhất kế tiếp.

Mẹo

Quảng cáo văn bản CPM có thể có lợi thế đặc biệt: khi quảng cáo này giành được vị trí, đôi khi chúng được dành cho toàn bộ không gian quảng cáo, thay vì phải chia sẻ không gian với quảng cáo văn bản khác.  iều này giúp cho chúng có nhiều khả năng được chú ý hơn.

 Đối với các chiến dịch thông thường, điểm bắt đầu hợp lý cho giá thầu CPM là có phần cao hơn giá thầu CPC bạn sẽ sử dụng cho quảng cáo văn bản CPC có cùng nhắm mục tiêu.

Bạn có thể đặt giá thầu CPM t.đa của mình theo vài cách. Giả sử bạn bán hoa và bạn đã thiết lập nhóm quảng cáo với các từ khóa như hoa hồng, hoa cúc và hoa tulip.

  • CPM của nhóm quảng cáo:  ặt CPM t.đa của bạn ở cấp nhóm quảng cáo và bạn sẽ có cùng CPM cho tất cả các từ khóa và vị trí trong nhóm quảng cáo đó. Giả sử bạn chọn CPM của nhóm quảng cáo là 1,2 đô la Mỹ. Nếu quảng cáo của bạn hiển thị trên trang web liên quan đến hoa hồng hoặc hoa tulip hoặc xuất hiện trên blog về hoa, CPM tối đa luôn luôn là 1,2 đô la Mỹ.  ây là cách dễ dàng nhất để quản lý giá thầu CPM của bạn.

CPM cấp vị trí: Bạn có thể đặt giá thầu CPM cho mỗi vị trí nếu bạn muốn. Nếu bạn biết rằng một trang web mang lại kết quả tuyệt vời cho bạn, bạn có thể đặt giá thầu nhiều hơn cho vị trí ở đó.

Bài viết được sưu tầm & tổng hợp

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox

HAY LÀ

Một cách hiệu quả hơn, nhanh hơn đó là các bạn hãy tham gia 1 khóa học Google Adwords để có cách làm & nhìn nhận tốt hơn từ việc quảng cáo Google Adwords !

Đăng Ký Sớm Để Nhận Ưu Đãi & Giữ Chỗ

Chi tiết khóa học đọc ở dưới, mong có thể gặp bạn tại khóa học Google Adwords Nguyễn Hiển GoogleSearchBox, thân !

<!– Google Code dành cho Thẻ tiếp thị lại Tin Tức–>

<!————————————————–

Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup

—————————————————>

<script type=”text/javascript”>

var google_tag_params = {

edu_pid: ‘REPLACE_WITH_VALUE’,

edu_plocid: ‘REPLACE_WITH_VALUE’,

edu_pagetype: ‘REPLACE_WITH_VALUE’,

edu_totalvalue: ‘REPLACE_WITH_VALUE’,

dynx_itemid: ‘tintuc’,

dynx_itemid2: ‘adwords’,

dynx_pagetype: ‘other’,

dynx_totalvalue: ‘1’,

};

</script>

<script type=”text/javascript”>

/* <![CDATA[ */

var google_conversion_id = 969772836;

var google_custom_params = window.google_tag_params;

var google_remarketing_only = true;

/* ]]> */

</script>

<script type=”text/javascript” src=”//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js”>

</script>

<noscript>

<div style=”display:inline;”>

<img height=”1″ width=”1″ style=”border-style:none;” alt=”” src=”//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/969772836/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0″/>

</div>

</noscript>