Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt khác. Tài khoản AdWords của bạn có thể có một hoặc nhiều chiến dịch quảng cáo đang chạy.

Mỗi chiến dịch chứa một hoặc nhiều nhóm quảng cáo, ngân sách, ngôn ngữ và cài đặt vị trí, cài đặt phân phối cho Mạng Google và các cài đặt khác.
Chiến dịch thường được sử dụng để tổ chức danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể tạo các chiến dịch quảng cáo riêng biệt để chạy quảng cáo tại các vị trí khác nhau hoặc sử dụng ngân sách khác nhau.

Chiến dịch Google Adwords là gì ?

 

Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Adwords

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch và loại chiến dịch phụ. Loại chiến dịch (“Chỉ Mạng tìm kiếm”, “Chỉ Mạng hiển thị” hoặc “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị”) xác định nơi khách hàng sẽ có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn. Loại chiến dịch phụ (ví dụ: “Chuẩn” hoặc “Tất cả các tính năng”) xác định cài đặt và tùy chọn nào có sẵn, chẳng hạn như các loại quảng cáo mà bạn có thể thiết kế. Các tùy chọn này cho phép bạn chỉnh sửa chiến dịch của mình cho phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp và tập trung vào các tính năng có liên quan đến bạn nhất.

Các loại chiến dịch tập trung xung quanh các mạng quảng cáo của Google: Mạng tìm kiếm của Google và Mạng hiển thị của Google. Các mạng này tạo thành tất cả các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang web của Google, trang web hiển thị quảng cáo của Google có liên quan và các vị trí khác như ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn sẽ chọn cài đặt mạng bằng cách chọn loại chiến dịch cho chiến dịch của mình.

Bạn có thể chọn từ các loại chiến dịch nhắm mục tiêu các mạng sau đây:

  • “Chỉ Mạng tìm kiếm”
  • “Chỉ Mạng hiển thị”
  • “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” (kết hợp của cả hai mạng)

Lưu ý về loại chiến dịch “Mua sắm”

Nếu bạn có tài khoản Google Merchant Center và muốn sử dụng Quảng cáo danh sách sản phẩm để quảng bá các sản phẩm của mình trên Mạng tìm kiếm của Google và Google mua sắm (ở các quốc gia được chọn), hãy chọn loại chiến dịch “Mua sắm”.

Hiện nay Chiến dịch mua sắm chưa về Việt Nam, khi nào có thông tin mới mình sẽ viết lại kiến thức cho mọi người

Chiến dịch Google Adwords là gì

Bạn có biết rằng tài khoản AdWords có thể chứa tối đa 10.000 chiến dịch (bao gồm chiến dịch hiện hoạt và chiến dịch bị tạm dừng) trên mỗi tài khoản, 20.000 nhóm quảng cáo trên mỗi chiến dịch và 50 quảng cáo văn bản trên mỗi nhóm quảng cáo không?

Bài viết được tổng hợp bởi

Nguyễn Hiển GoogleSearchBox