Cài đặt chiến dịch

Các loại cài đặt chiến dịch

Cài đặt chung

1. Tên chiến dịch: Chỉnh sửa tên của chiến dịch cụ thể.

2. Loại chiến dịch: Điều chỉnh quy trình thiết lập sao cho có liên quan đến mục tiêu của bạn.

3. Vị trí: Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến hầu như bất kỳ khu vực địa lý nào.

4. Ngôn ngữ: Nhắm mục tiêu quảng cáo theo theo tùy chọn ngôn ngữ khách hàng.

5. Mạng: Hiển thị quảng cáo trên Mạng tìm kiếm và/hoặc Mạng hiển thị của Google hoặc cả hai.

6. Thiết bị: Chiến dịch nhắm mục tiêu tất cả các loại thiết bị theo mặc định.

7. Tùy chọn đặt giá thầu: Chọn đặt giá thầu tự động hoặc đặt giá thầu thủ công cho nhấp chuột quảng cáo (CPC t.đa).

8. Ngân sách: Điều chỉnh ngân sách hàng ngày của chiến dịch bất kỳ lúc nào.

9. Cách phân phối: Chọn phân phối bình thường hoặc phân phối nhanh cho ngân sách hàng ngày để xác định tốc độ hiển thị quảng cáo mỗi ngày nếu chiến dịch của bạn bị giới hạn bởi ngân sách.

Cài Đặt Nâng Cao

1. Tiện ích quảng cáo: Hiển thị thông tin doanh nghiệp có liên quan (chẳng hạn như số điện thoại) cùng với quảng cáo văn bản. Tạo và quản lý tiện ích quảng cáo từ tab “Tiện ích quảng cáo”.

2. Lịch biểu: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lập lịch quảng cáo: Chỉ định các giờ hoặc ngày nhất định trong tuần mà bạn muốn quảng cáo AdWords xuất hiện. Điều chỉnh giá thầu cho quảng cáo trong các khoảng thời gian nhất định.

3. Phân phối quảng cáo: Xoay vòng quảng cáo, giới hạn tần suất: Lựa chọn xoay vòng quảng cáo xác định tần suất chúng tôi phân phối quảng cáo đang hoạt động của bạn có liên quan lẫn nhau trong nhóm quảng cáo. Giới hạn tần suất giới hạn số lần quảng cáo đó xuất hiện trên Mạng hiển thị của Google cho người dùng duy nhất.

4. Tối ưu hóa chiến dịch tự động (chỉ Mạng Hiển thị): Chọn “Tối ưu hóa tự động” nếu bạn muốn Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị tự động tìm chuyển đổi bổ sung cho chiến dịch.

5. Thử nghiệm (BETA): Thực hiện các thay đổi thử nghiệm đối với giá thầu, từ khóa và nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Khi lưu lượng truy cập tích lũy trên thử nghiệm của bạn, sự khác biệt về thống kê có thể xuất hiện. Đánh giá và áp dụng các thay đổi dựa trên thử nghiệm của bạn.

Chỉnh sửa cài đặt chiến dịch của bạn

Nếu bạn chưa có bất kỳ chiến dịch nào, hãy nhấp vào nút +Chiến dịch để tạo chiến dịch mới và thực hiện theo hướng dẫn trên trang để hoàn thành

nhóm quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về việc tạo chiến dịch mới. Khi có chiến dịch, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của chiến dịch đó bao nhiêu lần tùy thích. Sau đây là cách thực hiện:

● Đăng nhập vào tài khoản AdWords tại https://adwords.google.com.

● Nhấp vào tab Chiến dịch.

● Bên dưới Tất cả các chiến dịch, hãy nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.

● Nhấp vào tab Cài đặt.

● Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh cài đặt bạn muốn thay đổi.

● Nhấp vào Lưu sau mỗi thay đổi.