Hôm nay mình xin chia sẻ chủ đề “Ảnh hưởng Điểm chất lượng tới giá thầu và vị trí quảng cáo trong Google Adwords”. Giá thầuvị trí quảng cáo sẽ được tính như thế nào khi điểm chất lượng cao hơn đối thủ?  Trước tiên mình xin tóm lược các khái niệm cơ bản về điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng tới điểm chất lượng.

– Điểm chất lượng là gì?

Điểm chất lượng là ước tính mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóatrang đích. Điểm chất lượng từ  1->10 cho mỗi từ khóa là ước tính về chất lượng của quảng cáo và trang đích được từ khóa đó kích hoạt. Có điểm chất lượng cao thì hệ thống của Google cho rằng quảng cáo và trang đích của bạn có liên quan và hữu ích đối với người xem quảng cáo. Đồng nghĩa từ khóa của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo ở vị trí cao hơn và với giá mỗi nhấp chuột thấp hơn.

– Các yếu tố ảnh hưởng tới điểm chất lượng?

  • Lịch sử tỷ lệ click (CTR) của từ khoá và quảng cáo trên Google.
  • Lịch sử tài khoản, được đo bởi CTR của tất cả các quảng cáo và từ khoá trong tài khoản.
  • CTR lịch sử của URL hiển thị trong nhóm quảng cáo
  • Chất lượng của trang đích
  • Sự liên quan của từ khoá với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo
  • Sự liên quan của từ khoá, quảng cáo và truy vấn tìm kiếm
  • Tài khoản của bạn hoạt động trong khu vực địa lý nơi quảng cáo sẽ được hiển thị
  • Các yếu tố liên quan khác

Cuối cùng đây là cái tổng kết mà mình muốn chia sẻ, đó là câu hỏi ”Điểm chất lượng ảnh hưởng tới giá thầu và vị trí hiển thị quảng cáo như thế nào”.

Ta có công thức AH=[Điểm chất lượng]*[Giá thầu]. Google sẽ tự động đưa ra giá thầu và vị trí quảng cáo phù hợp cho từ khóa dựa vào chỉ số AH. Chỉ số AH càng cao thì giá thầu càng thấp và vị trí sẽ cạnh tranh hơn.

Để hiểu rõ phần này mình đưa ra một ví dụ: Hai đối thủ AB có 2 nhóm quảng cáo được kích hoạt với một từ khóa K. Điểm chất lượng và giá thầu mỗi từ khóa được cho ở bảng dưới

Ảnh hưởng điểm chất lượng tới giá thầu

Ta có:    AH(Quảng cáo B)= 6*2000= 12000

             AH(Quảng cáo A)= 10*[Giá thầu]= 12000 =>[Giá thầu]=1200 VNĐ

Để quảng cáo A đứng trên quảng cáo B thì AH(Quảng cáo A) lớn hơn AH(Quảng cáo B)

Lúc đó ta chỉ cẩn trả giá thầu lớn hơn 1200VNĐ cho từ khóa K của quảng cáo A  thì vị trí cúa quảng cáo A đã đứng trên quảng cáo B.

Tóm lại đơn giản dễ hiểu bằng văn là: Nếu điểm chất lượng từ khóa của bạn cao hơn đổi thủ thì bạn sẽ trả cái giá thầu thấp hơn để cạnh tranh một vị trí. Còn giá thầu như thế nào có thể dựa vào công thức trên. Thực tế thì bạn củng ko biết đối thủ đấu giá bao nhiêu để tính, công thức trên để chứng minh được điểm chất lượng nó ảnh hưởng tới giá thầu như thế nào khi cạnh tranh vị trí quảng cáo. Tóm lại lần hai: Điểm chất lượng càng cao thì càng tốt.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đừng quyên nút like và share ở dưới nhé. 🙂